Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Manual til psykoedukation pårørende til indlagte patienter med unipolar depression

 

Formål

Manualen anvendes som ramme for den planlagte psykoedukation, der tilbydes pårørende til indlagte patienter med unipolar depression i individuelt forløb eller i gruppeforløb.

Psykoedukation tilbydes lokalt, i den enkelte klinik.

Formålet er, at pårørende, via et 2 sessioners manualiseret program, får viden om symptomer, forløb og behandling, samt hvorledes pårørende påvirkes når et familie medlem får en depression. Målet med dette er, at fremme de pårørendes forståelse for patientens sygdom og behov.

 

Test

 

Mål

At den pårørende gennem manualiseret undervisning, dialog med ligestillede, får viden og forståelse for, hvorledes en depression opstår, samt hvordan man som pårørende påvirkes i en sådan situation.

 

Målgruppe

Manualiseret psykoedukation tilbydes alle pårørende til indlagte patienter med en unipolar depression i den akutte fase.

Det anbefales, at de pårørende, der kan håndtere denne undervisningsform deltager i et gruppeforløb.

Pårørende, der ikke magter at deltage i et gruppeforløb skal have tilbudt individuelt tilpasset undervisningsforløb efter samme principper, som i gruppeforløbet.

 

Evidens

Der findes relativt få studier i forhold til effekten af psykoedukation på unipolar depression, hvorfor der pt. mangler evidens for interventionens effektivitet. Det skal dog indskydes, at der eksisterer faglig konsensus om denne behandlings effektivitet (NIP, Depression dokumentalistrapport dec. 2010).

Der er dog evidens for at patienter, der via undervisning får viden og forståelse for deres psykiske sygdom har bedre mulighed for at undgå tilbagefald, hvorfor deres prognose bedres (Mørch & Rosenberg 2005). Endvidere er der evidens for, at denne effekt yderligere forbedres ved at manualiseret forløb og ved at patientens nærmeste pårørende ligeledes får denne viden og inddrages i behandlingen.

 

Pædagogiske overvejelser

Erfaringen viser, at det har stor betydning for håndtering af svære sygdomsforløb at tale med andre, der har oplevet tilsvarende. Igennem gruppesamværet gives mulighed for, at den enkelte pårørende kan udvikle sine handlekompetencer enten gennem refleksion over andres erfaringer eller gennem udvikling af egne erfaringer.

 

Referencerammen er de kognitive metoder med anvendelse af psykodynamiske principper og forståelsesmodel.

Forudsætningen for et godt undervisningsforløb er en anerkendende og bekræftende tilgang, der tager udgangspunkt i de pårørendes behov og ønsker for relevante emner.

 

Gruppestørrelse

12-14 pårørende

 

Antal sessioner

Hver måned afholdes to undervisningssessioner af to timers varighed.

 

Gruppeledelse

Varetages af to gennemgående undervisere.

 

Invitation

Pårørendeundervisningen indledes med en skriftlig invitation, der beskriver undervisningsforløbet med: formål, indhold, struktur og præsentation af gruppelederne

 

Overordnede undervisningsemner

 

1. session

  • • Hvilke symptomer er dominerende og hvordan viser sygdommen sig

  • • Årsag til at nogle mennesker får depression

  • • Individuel behandling af depression

 

2. session

  • • Fremtid og forebyggelse

  • • Hvordan påvirkes familien

  • • Hvordan støtter man det syge familiemedlem

  • • Hvordan passer man som pårørende på sig selv

 

Undervisningsformen

Undervisningen skal være struktureret og indeholde emner, som formidles ved hjælp af korte oplæg med efterfølgende diskussion og spørgsmål, der relaterer sig til de pårørendes egne erfaringer og oplevelser ved at være pårørende til et menneske med en psykisk lidelse.

Gentagelse og henvisning til mulige sammenhænge er vigtige elementer, der understøtter relevansen af det lærte.

 

Undervisningsmateriale

For at sikre, at de pårørende får et ensartet tilbud, i Psykiatrien i Region Nordjylland, er der udarbejdet et fællesundervisningsmateriale. Dette materiale, herunder de overordnede undervisningsemner, skal danne grundlag for undervisningen, men det er den enkelte underviser, der skal fordele vægtningen af emnerne, sådan at undervisningen rammer tilhørendes individuelle problemstillinger og behov.

Stillingtagen til revidering af undervisningsmaterialet sker en gang årligt, af udpeget gruppe.

 

Dokumentation

Det registreres i patientjournalens notatmodul, at patientens nærmeste pårørende tilbydes manualiseret psykoedukation. Det registreres i journalen, når de pårørende deltager i et forløb, og herunder når pårørende afstår fra tilbuddet.

 

Referencer

Det nationale Indikatorprojekt for depression. Dokumentalistrapport. Version 1.1, december 2010.

Patientuddannelse i praksis – Anbefaling til planlægning, gennemførelse og evaluering. netværk af forebyggende sygehuse i Danmark. Bispebjerg Hospital december 2007.

Borell, Per (1998) Trin for Trin. Et modul i serien et selvstændigt liv. Janssen-Cilag; Birkerød.

Kissling, W (1995): Prelapse. Program til psykoedukation for patienter og pårørende. Lundbeck, København

Anden relevant litteratur

Berge, T., og Repål, A. (2004): Kognitiv terapi i praksis. Psykologia; Gyldendal Norsk Forlag.

Liberman, R.P. (1999): At lære At kommunikere; grundlæggende færdigheder i at leve socialt og uafhængigt. Vejlederens manual; arbejdsbog. Dansk psykologisk forlag; København.

Jordahl, Helge og Repål, Arne (2001). Mestring av psykoser. Psykososiale tiltak for patient, pårørende og nærmiljø. Fagbokforlaget.

Gilbert, Paul (2005). At overvinde depression. Nye psykologiske Perspektiver KLIM

Mørch, Merete M. og Rosenberg, Nicole (2005). Kognitiv terapi – modeller og metoder. Hans Reitzels Forlag.

Mørch, Merete M., Rosenberg, Nicole og Elsass, Peter (1998). Kognitive Behandlingsformer. Hans Reitzels Forlag