Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Samarbejdsaftale mellem ECT-afdelingen, Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien og Anæstesi, 4. afdeling, Aalborg Universitetshospital

 

Samarbejdsaftalen vedrører samarbejdet i forhold til såvel elektive som akutte patienter.

 

Anæstesiafdelingen har udfærdiget en selvstændig instruks for anæstesi i forbindelse med ECT-behandling, som er tilgængelig i PRI.

 

ECT-behandling til elektive patienter

ECT-behandling til elektive patienter på Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien foregår på følgende tidspunkt, hvor Anæstesiafdelingen giver fremmøde:

 

  • • Mandag: kl. 08.15 til kl. 14.00

  • • Torsdag: kl. 08.15 til kl. 14.00

 

Anæstesiafdelingen forpligtiger sig til at stille anæstesilæge og anæstesisygeplejerske til rådighed i disse tidsrum.

 

Ved ændring af behandlingsdage for elektive patienter, f.eks. hvor en mandag eller torsdag er en helligdag, laves der individuelle aftaler om behandlingstidspunkter.

 

Ved særlige somatiske omstændigheder kan ECT-behandling på hverdage foregå på operationsgangen på Aalborg Universitetshospital. Dette vil ske efter en konkret vurdering fra anæstesilægen.

 

Akut ECT-behandling

Ved behov for akut ECT-behandling kontaktes vagthavende i Anæstesiafdelingen med henblik på at lave aftale.

 

Som hovedregel gives akut ECT-behandling i weekends og på helligdage på almen operationsgang på Aalborg Universitetshospital. Fra Psykiatrien deltager en sygeplejerske fra ECT afdelingen og bagvagten, og de medbringer ECT-apparatur.

 

Akut ECT-behandling på hverdage gives som udgangspunkt i ECT-afdelingen på Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien. Ved særlige somatiske omstændigheder kan akut ECT-behandling på hverdage foregå på operationsgangen på Aalborg Universitetshospital. Dette vil ske efter en konkret vurdering fra anæstesilægen.

 

Øvrige forhold

Udgifter til medicin og utensilier i forbindelse med ECT-behandling afholdes af Psykiatrien.

 

Kontaktpersoner

Anæstesiafdelingen:

Finn Vestergaard, afdelingslæge: fv@rn.dk

 

Stinne Juul Jensen, anæstesisygeplejerske: sjjj@rn.dk

 

Psykiatrien:

Gustav Bizik, overlæge: g.bizik@rn.dk

 

Lene Johanne Pedersen, afsnitsledende sygeplejerske: lejp@rn.dk

 

Referencer