Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Katarakt – YAG laser kapsulotomi 

Introduktion

Definition 

Fotodisruption af efterstærsmembran vha. YAG-laser. 

Forekomst

Efterstær, også kaldet sekundær katarakt, er uklarheder i den bagerste linsekapsel efter katarakt-operation. Det er hyppigt forekommende og efter 2½ års observationstid udvikler 10 procent af de kataraktopererede behandlingskrævende efterstær. Andre faktorer end observationstiden er også af betydning. Intraoculær inflammation, diabetes, visse linsetyper og lav patientalder på operationstidspunktet disponerer til efterstær. 

2 morfologisk forskellige typer er identificeret: 

 • • fibrose - skyldes proliferation af tilbageværende linse epithelceller 

 • • Elschings perler - forekommer næsten ikke de to første postoperative år 

Patient forløb 

Patienten henvises typisk fra en praktiserende øjenlæge. 

Anamnese 

Der er typisk tale om langsom visusforringelse. Hvis patienten fortæller om pludselig synsforringelse, kan det være et udtryk for, at en anden øjensygdom er den primære årsag til dette, og efterstæren blot er et bifund 

Objektive fund - råd om journaloptagelse: 

Objektive fund: 

Subnormalt visus og efterstærsmembran. 

Journaloptagelse

Der udfærdiges en standard øjenjournal inkl. anamnese, herunder tidspunkt for operationer, komplikationer m.m. Der skal spørges specifikt efter, om patienten har fået nye brilleglas til det aktuelle øje efter operationen. Den hyppigste årsag til dårligt visus i denne gruppe af patienter er forkert eller manglende brillekorrektion! 

Undersøgelsesprogram

 • • visusudmåling med optimal korrektion 

 • • spaltelampeundersøgelse 

 • • trykmåling  

 • • dilatation efter ”Standarddrypning af øjenpatienter før undersøgelse og operation”  

 • • grundig oftalmoskopi mhp. andre mulige årsager til synsnedsættelsen (vasculær occlusion, AMD m.m.), ubehandlede retinale rifter og andre forhold som disponerer til amotio retinae 

Tænkeboks

Differentialdiagnose 

Enhver anden øjensygdom som kan give visusforringelse 

Forkert eller manglende refraktion 

Viskoelastisk materiale anvendt under operationen, som er fanget mellem IOL og bagre kapsel kan give visusforringelse. 

Faldgruber

Overvej om de symptomer, som patienten har, med rimelig sandsynlighed kan skyldes efterstæren. Hvis der er konkurrerende årsager og der vælges at gennemføre YAG-laser kapsulotomi, skal patienten informeres om dette. 

Kontraindikationer

YAG-laser kapsulotomi er kontraindiceret de første 2- 3 måneder postoperativt. 

Det første år postoperativt er YAG-laser kapsulotomi relativt kontraindiceret, særligt når det drejer sig om yngre eksessivt myope eller andre med højrisiko for amotio retinae 

Ved mistanke om endophtalmitis med f.eks propionebakterium acnes bør denne problematik afklares inden YAG-laser kapsulotomi. 

Behandlingen 

 • • indstil stol og YAG-laser bordet så patienten sidder godt og afslappet 

 • • man kan med fordel instruere patienten i at fokuserer med det andet øje på fokuseringslyset 

 • • søgelyset og spalten indstilles, så det er let at se for operatøren og reflekser minimeres 

 • • hvis man ønsker at bruge kontaktglas bedøves øjet med Ocgtt. Oxybuprokain et par gange inden påsætning af glasset 

 • • hvis man ikke bruger kontakt glas, kan man under tiden opleve at cornea tørrer ud og bliver uklar, sædvanligvis kan dette afhjælpes ved at lade patienten blinke et par gange 

 • • energien vælges og typisk vil 1,5 – 3,0 mJ være fuldt tilstrækkeligt. Dette er dog afhængigt af efterstærens tæthed. Start altid med laveste energi og øg så efter behov. Pulsmode er altid 1 

 • • primært fokuseres lidt bag kapslen og fokus bringes herefter frem 

 • • applikationerne kan lægges i korsform henover det optiske centrum eller i et omvendt U udenom det optiske centrum. Kapsulotomien skal aldrig gå ud over optikkens kant, og det er fuldt tilstrækkeligt med en kapsulotomi, der har samme udbredning som en cirkel med den halve radius af IOL og med samme centrum 

 • • postoperativt dryppes øjet med en dråbe Iopidine og smøres med Ultracortenol øjensalve.  (engangsordination) 

Komplikationer: 

Uklarheder i IOL som følge af ”fejlskud” (pitting), er sædvanligvis uden klinisk betydning. 

Prolaps af corpus vitreum til forreste kammer ses ved store kapsulotomier. 

Dislokation af IOL ved for store kapsulotomier strækkende sig ud over optikkens kant. 

Muligvis øget risiko for cystoidt maculaødem og amotio retinae ved kapsulotomier udført indenfor det første postoperative år. 

Let øget risiko for uveitis og sekundært glaucom 
 

Patientinformation

Indledningsvist informeres patienten om formålet med undersøgelsen.  

Når der er fundet indikation for YAG-laser kapsulotomi, informeres patienten om indgrebets karakter og risici (se ovenstående). 

Followup: 

Patienten opfordres til at opsøge den henvisende øjenlæge til kontrol typisk efter 1 uge, hvis patienten er disponeret til ovennævnte komplikationer. 

Læger under videreuddannelse til øjenlæge kan efter eget valg kontrollere patienten selv, hvis dette skønnes hensigtsmæssigt som led i lægens egen kvalitetskontrol. 

Registering

A-diagnose: 

H26.4 Cataracta secundaria 

Procedure: 

CJB10 Discissio cataractae secundariae 

Litteraturhenvisninger 

Yanoff og Duker 5. Udgave