Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Patienter med kateterproblemer

 

Definition af begreber

Akutte problemstillinger: Katetret (alle typer) er stoppet og kan ikke bringes til at fungere (ved hjemmesygeplejerske).

Det suprapubiske kateter er fjernet, og der kan ikke umiddelbart genanlægges nyt.

Kateter er gledet ud, og et nyt kan ikke genanlægges.

Ikke akutte problemstillinger: (Patienten får en tid i sygeplejerske-ambulatoriet inden for kort tid)

Urinsiven ved siden af katetret

Kateter er gledet ud for mere end 24 timer siden, men der er skabt drænage ved hjælp af uretralkateter.

Katetret kan ikke fjernes (men fungerer). Ballon genfyldes

Fjernelse af kateter efter indlæggelse

Nyanlæggelse af suprapubisk kateter på patienten, som har været akut i afdelingen

Patienter indlagt på Aalborg Sygehus, hvor kateteret ønskes skiftet.

 

Beskrivelse

Henvendelser indenfor ambulatoriets åbningstid:

Alle telefonhenvendelser / henvisninger vedrørende kateterproblemer kanaliseres videre til sygeplejerskekoordinator (tlf. 21564) i ambulatoriet (hverdage kl. 8-15.30) med henblik på vurdering og rådgivning (evt. kontakt til hjemmesygeplejerske).

Sygeplejersken vurderer hvorvidt:

Det er et akut problem: Patienten skal komme samme dag på dagafsnit 9

Det er et ikke akut problem: Patienten får tid i sygeplejerskeambulatoriet inden for kort tid (afhængig af problemstilling). Der er tider i sygeplejerskeambulatoriet reserveret til hastekonsultationer. (evt. konsultationer ud af huset).

Ved problemer med nefrostomikatetre viderestilles patienter/hjemmesygeplejersker direkte ti dagafsnit 9.

Henvendelser udenfor ambulatoriets åbningstid:

Akutte problemstillinger: Patienten kommer akut i sengeafsnit 10.

Ikke akutte problemstillinger: Procedure som ved patienter, der skal i pakkeforløb:

Besked til ambulatoriet den efterfølgende hverdag med navn og telefonnummer på patienten, samt hvilken problematik, der er tale om. Ambulatoriet vil så kontakte patienten med en ambulant tid. Patienten informeres (eventuelt via vagtlæge) om, at han/hun vil blive kontaktet af ambulatoriet.

 

Journalnotat på patienter, der kommer akut med kateterproblemer skal indeholde:

 • • Hvorfor kommer patienten akut

 • • Hvilket kateter anlægges (type, størrelse, ballonindhold)

 • • Begrundelse for afvigelse af standardprocedure:

 • • Katetertype

 • • Kateterstørrelse

 • • Hvad er den videre plan:

 • • Hjemmesygeplejerske

 • • Fremtidige skift

 • • I journal eller Clinical Suite:

 • • Er det korttids-/langtidsdrænage

 • • Har patienten fået prop eller pose på katetret

 • • Hvilke hjælpemidler er udleveret

 • • Udfyldt tjekliste omkring kateteranlæggelse/skift

 

Formål

At så vidt muligt sikre den rette vurdering, behandling og dokumentation ved kateterproblemer.

 

Referencer

Ledergruppe i Urologiskspeciale