Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Pleuradræn – observation og pleje

 

Formål

At beskrive hvilke observationer og plejeopgaver der er ved patienter med pleuradræn og dermed sikre kvaliteten af plejen.

 

Definition af begreber

Ved Peep-fløjte forstås: Et hjælpemiddel der udleveres af fysioterapeuter som patienten skal puste i for at sikre god lungefunktion.

Ved en ”fedtemad” forstås: Flere lag gaze med vaseline/paraffin foldes sammen, herover en steril blå forbinding (10x10 cm) og Tegaderm.

Ved subkutant emfysem forstås: Luftansamling i underhuden, der fremtræder som hævelse og knitrende fornemmelse ved berøring af huden.

 

Beskrivelse

Observationer hos patienter:

 • • almentilstand

 • • TOKS x 1 i hver vagt

 • • subkutant emfysem

 • • drænet observeres, om det fungerer, bevæger væsken sig i slangen = occilering

 • • bobler det

 • • få patienten til at hoste for at se funktion

 • • obs. mængden og udseende af sekret og noter det i sygeplejejournalen

Forbinding:

 • • Denne observeres og skiftes hver 3. dag i henhold til infektionshygiejniske retningslinjer 5.7. Det skal dokumenteres i sygeplejejournalen.

Smertestillende:

 • • Afhænger af traumets art

 • • Fast Pinex, evt. suppleret med NSAID eks. Bonyl 500 mg x 2

 • • evt. morfika

 • • evt. epikateter

Lungefysioterapi:

 • • Skal lægeordineres. Når først drænet er fjernet, må der ikke bruges Peep-fløjte, da der kan være risiko for fornyet pneumothorax.

Fjernelse af pleuradræn:

 • • Et tyndt pleuradræn, der er anlagt for at tømme væske fra pleura, men hvor der ikke er tale om pneumothorax, må fjernes af sygeplejerske. Der skal en steril forbinding og plaster over.

 • • De andre dræn skal fjernes af læge. Hvis der er tobaksposesutur strammes denne til når drænet fjernes, der er da gjort en ”fedtemad” klar, derefter Tegaderm.

 • • Forbindingen skal blive på i ca. 3 dage, suturen skal sidde i 7-10 dage. Der tages røntgen af thorax efter 4 timer.

Flyvning:

 • • Man må flyve, når lungen er fuldt udfoldet og der er gået mindst 3 døgn efter fjernelse af drænet.

Bortskaffelse:

 • • Når drænet er fjernet kasseres boksen i den gule papirsæk mærket risikoaffald.

 

Referencer

Infektionshygiejniske retningslinjer.