Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sygepleje til patienter ved Botox-behandling

 

Formål

At alle sygeplejersker i ambulatoriet, Klinik Aalborg har kendskab til, hvordan der ydes sygepleje til patienter, der skal have Botox-behandling.

Patient og forældre/pårørende skal gerne opleve:

 • • tryghed ved behandling

 • • at det ubehag/de gener der er, ved at få injektion samt præmedicin, forsøges mindsket

 

Definition af begreber

Botox gives til patienter med cerebral parese, der har kontrakturer og til patienter med stramme senestrøg.

 

Beskrivelse

Patienten kommer til Botox-injektion:

Inden patienten modtages, har sygeplejersken orienteret sig om, hvor mange enheder, der skal gives til patienten, og hvilke ekstremiteter, de skal gives i.

 • • Botox hentes i køleskabet på stue 10.

 • • Fentanyl-slikkepind afhentes i Skadestuen af sygeplejersken før patienten kommer. Dosis ordineres af lægen.

 • • Bakken til Botox-behandling hentes fra medicinskabet ( se bilag: Botoxbakke).

 • • Sygeplejersken er behjælpelig med, at patienten ligger/sidder behageligt.

 • • Ved patienter, der skal have Fentanyl-behandling inden Botox-behandlingen, sendes tablet Zofran samt vejledning i hvordan medicinen tages til patienten, inden patienten møder i ambulatoriet (se bilag: Forældrevejledning vedrørende Zofran).

 • • Sygeplejersken eller forældre/pårørende (under vejledning) giver patienten Fentanyl-slikkepinden.

 • • Ved behov for el-stimulator, betjenes denne af sygeplejersken efter lægens anvisning.

 • • Sygeplejersken observerer patienten for virkning/bivirkning af Fentanyl-slikkepind (kløe ved mund og øjne, kvalme og opkastning samt bevidsthed).

 • • Patienten skal observeres ca. ½-1 time efter indgift af Fentanyl.

 • • Nogle børn fornemmer lokal irritation de første dage efter injektionen, forældrene informeres om dette.

Patient/forældre/pårørende skal have information om at observere virkning af Botox-injektionen.

Patient/forældre/pårørende skal være opmærksom på, at træning ved ergo/fysioterapeut skal fortsættes frem til eventuelt næste behandling.

Sygeplejersken dokumenterer sin sygepleje.

 

Referencer

Pjece: Cerebral parese og Botoxbehandling, en vejledning for forældre. Medicinalfirmaet Allergan.

Vejledning i anvendelse af ACTIQ (Fentanyl-slikkepind).

Vejledning i anvendelse af Botox. Indlægsseddel i Botox-æske samt Lægemiddelkataloget.

Vejledning i anvendelse af Zofran. Se indlægsseddel i Zofran-æske samt Lægemiddelkataloget (Zofran®).

Botox-bakken – hvad indeholder bakken (se bilag).