Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Nyremedicinske Forkortelser

 

Generelt om brug af forkortelser i journaler o.l.1

Hyppige nefrologiske forkortelser og jargon1

 

Generelt om brug af forkortelser i journaler o.l.

Hvis der kan være tvivl, om modtageren forstår en forkortelse, bør den ikke anvendes. Eksempelvis bør der ikke skrives ”rtg.” i et brev til en patient.

Forkortelser som enhver læge må forudsættes at kende til fra sin grunduddannelse kan bruges i alle lægejournaler og tilsvarende dokumenter. Eksempler: st.p., AT, CRP og rtg.

Enhver forkortelse kan benyttes ved kommunikation med andre sundhedspersoner efter de almindelige regler, hvor forkortelsen forklares første gang, den benyttes i teksten. Eksempel: 28-årig mand med fokal segmentær glomerulosklerose (FSGS) …

Hyppigt forekommende specialespecifikke forkortelser kan uden nærmere forklaring bruges i journaler og andre dokumenter, som hovedsageligt anvendes inden for specialet. Herunder findes en liste med sådanne forkortelser, som ofte anvendes i nefrologiske journaler. De fleste af disse forkortelser bør undgås ved kommunikation med andre specialer, hvor det ikke kan forventes at modtageren kender dem.

Det vil altså ikke være hensigtsmæssigt at skrive ”Pt. med pos. ANCA” uden nærmere forklaring i en røntgenhenvisning. Skriv i stedet: ”Pt. med mistænkt vaskulitsygdom”, eller eventuelt: ”Pt. med mistænkt vaskulitsygdom (pos. ANCA)” . Men selvfølgelig vil det være acceptabelt at benytte ”ANCA” i korrespondancer med reumatolog eller nyrepatolog, som må forventes at kende denne forkortelse.

Ved brug af sjældne specialespecifikke forkortelser, bør det stedvist i journalen fremgå, hvad forkortelsen refererer til. F.eks. kan en indlæggelsesjournal indledes med: 37-årig mand med Laurence Moon Bardet Biedl-syndrom. Derefter burde det være forståeligt, hvis der senere i anamnesen står: ”Pt.s LMBB-syndrom førte til nyresvigt i 27-års alderen.”

 

Hyppige nefrologiske forkortelser og jargon

Bemærk, at de fleste af disse forkortelser kun bør anvendes internt i afdelingen. Kolleger på andre afdelinger kan ikke forventes at kende deres betydning. På f.eks. røntgenhenvisninger bør kun benyttes forkortelser som alle læger kender.

Forkortelser i nefrologien

ANA: Antinukleært antistof (ses f.eks. ved SLE)

ANCA: Antineutrofil Cytoplasmatisk Antistof (ses ved nogle vaskulitsygdomme).

Anti-GBM: Glomerulær basalmenbran antistoffer (ses ved Goodpastures syndrom).

APD: Automatisk Peritoneal Dialyse.

Aquarius/Aquariusdialyse: En særlig dialyseform (CVVHDF, se dette), som benyttes på intensivafd. Aquarius er navnet på maskinen, som bruges.

ARF: Acute Renal Failure.

ATIN: Akut Tubulointertsitiel Nefropati.

AV-fistel: Dialyseadgang til HD (Arteriovenøs fistel).

BTM: Blood Temperature Monitoring (under hæmodialyse, bruges oftest til recirkulationsmåling).

BVM: Blood Volume Monitoring (under hæmodialyse).

CAPD: Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (Posedialyse).

CAVH: Continuous Arterio-Venous Hemofiltration.

CAVHD: Continuous Arterio-Venous Hemodialysis. Bruges, når Prisma-maskine ikke haves. Pt.s trykket fra pt.s egen arterie driver blod gennem filter og tilbage til en vene.

CCPD: Continuous Cyclic Peritoneal Dialysis.

CRF: Chronic Renal Failure.

CVVHDF: Continuous Venovenous Haemodialysis and Filtration. I daglig tale ”Aquariusdialyse”.

Cy-A: Ciclosporin A.

DEXA-Scanning: Dual Energy X-ray Absorption.

DIC: Dissemineret Intravaskulær Coagulation.

DPI: Daily Protein Intake (se PCR).

Dwell-tid: Tiden væsken befinder sig abdomen mellem skift ved peritonealdialyse.

ENA: Extractable Nuclear Antigen.

Finesse: Computerprogram over dialysptt., som nu er afløst af TDMS.

FSGS: Fokal Segmentær Glomerulosklerose.

EPO: Erythropoietin.

HD: Hæmodialyse.

HDF: Hæmodiafiltration.

HF: Hæmofiltration.

HUS: Hæmolytisk Uræmisk Syndrom.

Hæmodialfiltration: Samtidig hæmodialyse og hæmofiltration gennem specielt filter med automatisk styring af indgivet erstatningsvæske.

Idealvægt: Misvisende, tidligere anvendt udtryk for tørvægt.

IPD: Intermittent Peritoneal Dialysis.

KOL: Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (samme som engelsk COLD).

Kt/V: Beregning af dialyse-effektivitet: clearance x tid / volumen

MPO: Myeloperoxidase Antistof (indgår også i en fuldstændig ANCA).

MPGN: Membranoproliferative Glomerulonephritis.

NPCR: Normalized Protein Catabolic Rate.

PCR: Protein Catabolic Rate (se DPI).

PD: Peritonealdialyse.

PET: Peritoneal Equillibrium Test.

Plasmaferese: Udfiltrering af plasma gennem højpermeabelt filter og erstatning af plasmabestanddele med elektrolyttopløsning med tilsætning af humant albumin. Ved HUS bruges dog normalt friskfrosset plasma.

Plasmaudskiftning: Et bedre ord for plasmaferese.

Posedialyse: CAPD (Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis).

PR3: Proteinase-3 Antistof (indgår i en fuldstændig ANCA).

Prisma/Prismadialyse: En særlig dialyseform, som benyttes på intensivafd. Prisma var navnet på den tidligere brugte maskine. Nu bruges Aquarius til samme dialyseform.

RPGN: Rapidly Progressive Glomerulonephritis.

Shunt: I Nordjylland bruges dette lidt bredere begreb i stedet for AV-fistel. Der menes i praksis intern shunt, som omfatter AV-fistel og karadgange via kunststofproteser (GoreTex).

TDMS: Therapy Data Management System. Computersystem til overvågning og dataopsamling ved hæmodialyse.

Tidaldialyse: Af engelsk ”tidevand”. P-dialyse, hvor peritoneum ikke tømmes helt for væske mellem hvert skift (restvolumen efterlades).

TMP: Transmembrane Pressure. Trykforskellen mellem blod- og dialysatsiden i hæmodialysefilteret.

TTP: Thrombotisk Thrombocytopenisk Purpura

Tørvægt: Den vægt en dialysepatient har, når han/hun er normohydreret. Altså uden væskeoverskud, dvs. tør.

UF: Ultrafiltration.