Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Kræftpakkeforløb, kolon- og rectumcancer

Formål

At iværksætte og sikre et sammenhængende og veltilrettelagt patientforløb samt at overholde de af Sundhedsstyrelsens fagligt begrundede forløbstider for patienter med mistanke om kræft i kolon eller rectum, eller med malignt histologisvar efter koloskopi.

 

Beskrivelse

Diagnostisk strategi ved mistanke om kolon- eller rektalcancer

Patienter, der henvises på mistanke om kolon- eller rektalcancer, skal primært have foretaget koloskopi.

Patienter med blod i afføringen, ændrede afføringsvaner, jernmangelanæmi, mavesmerter og uønsket vægttab, anbefales primært koloskoperet.

 

Patient med diagnosticeret KRC i almenpraksis/privatregi/anden afdeling

Patienter med biopsiverificeret coloncancer henvises fra egen læge, privat regi eller anden afdeling til Kirurgisk Afdeling i Hjørring. Patienten visiteres til forundersøgelse i Tarmkirurgisk Ambulatorium

Patienter med biopsiverificeret
rectumcancer henvises til Kirurgisk Afdeling A, Aalborg Universitetshospital.

Patienter med biopsiverificeret
analcancer henvises til Kirurgisk Afdeling i Aarhus.

 

Ved begrundet mistanke om kolon- eller rectumcancer

Patienter mistænkt for KRC henvises i pakkeforløb til Kirurgisk Afdeling.
Afdelingen vil internt visitere til Endoskopiafsnittet i Hjørring eller Frederikshavn.
Af hensyn til de snævre tidsgrænser i pakkeforløbet, er det vigtigt, at patientens telefonnummer (inkl. evt. mobiltelefon) og mailadresse er påført, idet dette kan være en forudsætning for et effektivt pakkeforløb.

Efter koloskopi med suspekt cancer i kolon/rectum, iværksættes følgende:

Der tages mindst 6 biopsier fra tumor – som bestilles og sendes som pakkeforløb.
Der spotmarkeres et par cm distalt for tumor (
dog ikke rectumcancer).
Hvis der findes tumor 0-25 cm fra ydre analåbning, foretages der udmåling med stift rektoskop.

Hvis tumor ligger 0-15 fra ydre analåbning udmålt med rektoskop, sendes der henvisning til Kirurgisk Afdeling A, AUH mhp. videre udredning.

Pt. informeres om, at undersøgelsen har givet mistanke om ondartet sygdom i tarmen, som kræver videre udredning og behandling.
Ved påvist patologi i colon informeres patienten de indledende undersøgelser: blodprøver, CT-scanning og om indlæggelse og forundersøgelse i ambulatoriet.

Der bestilles blodprøver (Hj-colonforløbsprøver) og CT thorax abdomen med i.v. kontrast. Ved konrastallergi eller GFR<40 bestilles CT uden kontrast + UL af lever.

Sekretærerne sætter patienten på T-KIR huskeliste.

Når koloskopi foregår på en indlagt patient: Der tages kontakt til T-KIR. Amb. sekretær på 40561, som sætter patienten på T-KIR huskeliste

 

Ved uventet fund af cancer i biopsier:
T-KIR Amb. sekretær kontaktes på 40561, som sætter patienten på T-KIR huskeliste og booker patienten i Tarmkirurgisk Ambulatorium mhp. mikr. svar og planlægning af videre forløb.

 

MDT-konference

Når der foreligger svar på CT og evt. mikr. svar, sender kolorektal overlæge henvisning til MDT-konference (intern henvisning i WebPas til Kirurgisk Afdeling A, Aalborg).
MDT-konference afholdes hver mandag og onsdag.

 

Forundersøgelse
Dagen efter MDT-konference får T-kir. Amb. sekretærerne MDT-notat og booker patienten i Tarmkirurgisk Ambulatorium til forundersøgelse, svar på scanning, mikr. svar og svar på MDT-beslutning.
Hvis patienten skal opereres, laves der operatørsamtale, og patienten får indkaldelsespapirer til indlæggelse.

Der tages evt. blodprøver (hvis ikke taget efter skopi), EKG og gøres narkosetilsyn.
Der tages stilling til AK-behandling.

Indlæggelse:

Patienten indlægges dagen inden operation kl. 20.00 på Afdeling 107. Der gives Fragmin 5000 IE sc.

Det kan aftales, at patienten selv tager Fragmin hjemme og først møder fastende på operationsdagen kl. 07.00.

På operationsdagen gives fosfatklyx.

I relevante tilfælde foretages stomimarkering.

Videre forløb efter udskrivelsen:

Der medgives Fragmin 5000 UE sc, til i alt 28 dage postoperativt.

Ved udskrivelsen bookes patienten til mikr. svar i Tarmkirurgisk Ambulatorium. Her tages stilling til evt. adjuverende kemoterapi og planlægges kontrolprogram.

Patienter, som har fået foretaget komplet koloskopi, bookes til clean colon koloskopi efter 3 mdr.

Kontrolprogram består af CT thorax abdomen 1 og 3 år efter operation samt koloskopi efter 5 år.