Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Intubation af den voksne intensive patient

Beskrivelse1

Opgavefordeling1

Fremstilling1

Hygiejniske forholdsregler2

Forberedelse2

Klargøring af patienten2

Klargøring af intubationsudstyr2

Klargøring af intubationsmedicin2

Procedure2

Definition af begreber3

Formål3

Referencer3

Beskrivelse

Opgavefordeling

Det er vigtigt, at der foretages en opgavefordeling, så snart lægen har ordineret, at patienten skal intuberes. Det vil sige bestemmelse af hvem der

 • • Informerer patienten og eventuelle pårørende

 • • Tjekker monitoreringsudstyr

 • • Klargør intubationsudstyr

 • • Klargør intubationsmedicin

 • • Administrerer medicin

 • • Aspirerer ventriklen

 • • Assisterer lægen med proceduren

 • • Crichoidea tryk kan anvendes efter lægeordination og lægefaglig vejledning

 • • Dokumenterer værdier og administreret medicin på patientens observationsskema

Fremstilling

Tjek hvor bakken til vanskelig intubation er placeret incl. McGRATH

 • • Tjek at Respirator er klargjort

 • • Ordineret intubationsmedicin klargøres

 • • Stillingtagen til eventuel sedation

 • • Tjek at der foreligger et printet vægtberegnet doseringskema for positivt inotrope/vasoaktive lægemidler . Eventuelt blandes ordineret inotropika

 • • Ventilationspose/maske

 • • Stærkt sug samt tre grønne + tre hvide sugekatetre

 • • Intubationsbakke, hvorfra der dækkes et rullebord med

Afdækningsstykke, eventuelt sterilt

  • • Tube – lægeordineret størrelse + tube et nummer større og tube et nummer mindre, end den ordinerede størrelse

  • • Laryngoskop + kort og langt blad

  • • Evt. McGRATH + kort og langt blad

  • • Stilet, kort

  • • Magills tang

  • • CO2-clip

  • • Cuff-sprøjte – 10 ml

  • • Xylocain® gel 2 %

  • • Stetoskop

  • • Tubefiksering

  • • Eventuelt glas til D + R af ekspektorat

Hygiejniske forholdsregler

 • • Usterile handsker

 • • Briller/maske, eventuelt visir bør anvendes

 • • Tubens spids holdes steril

Forberedelse

Klargøring af patienten

Patienten informeres af lægen

 • • Eventuel sondeernæring stoppes – eventuel insulin infusion pauseres efter ordination. Der aspireres på ventrikelsonden

 • • Velfungerende intravenøse (i.v.) adgange med tilkoblet isoton væske (helst to adgange, hvis ikke patienten har CVK)

 • • Monitorering af ekg, puls, blodtryk og saturation

 • • Lejring (fladt, gerne let eleveret hovedgærde, evt. støtte under nakken)

 • • Sengen rykkes ud fra væggen, hovedgærde tages af

 • • Fjern eventuel tandprotese og observer tandstatus. Delprotese lades in situ i henhold til lægefaglig vurdering

Klargøring af intubationsudstyr

 

Ventilationspose/maske:

Kontroller at ventilationsposen er tæt og at den er tilsluttet 100 % O2.

Masken skal størrelsesmæssigt passe patienten.

Sug:

Kontroller, at suget virker og sugestyrke er indstillet til 0,33 kPa/200 mmHg.

Tuben:

Cuff tjekkes – afprøves ved at blæse cuffen op og efterfølgende lave vakuum med en sprøjte og iagttag, om cuffen er tæt. Efter ordination smøres stilet med Xylocain® gel 2 % og sættes i tuben.

Laryngoskop/ McGRATH

Blad længde ordineres af lægen. Blad påsættes og skopets lys tjekkes/video tændes

 

Klargøring af intubationsmedicin

Intubationsmedicin ordineres af lægen og optrækkes efter gældende standard for sprøjtestørrelser:

 • • 20 ml:Anæstetika*

 • • 10 ml:Analgetika* og NaCl

 • • 5 ml:Relaksantia* og midazolam

 • • 2 ml: Rapifen®, Suxa

 • • 1 ml:Atropin, ephedrin, metaoxedrin

 • • 50 ml:Kontinuerlig infusion

Optrukket medicin mærkes med indhold (navn og styrke), dato, tidspunkt og initialer.

Opvågningen følger instruksen – Medicin til intubation i Opvågningen

*) bortset fra præparater anført specifikt under anden sprøjtestørrelse.

Procedure

I forbindelse med intubation skal der være ro på stuen.

Lægen præoxygenerer patienten og angiver dosering af medicin, som administreres hurtigt intravenøst i nedenstående rækkefølge

 • • Smertestillende

 • • Sovemedicin

 • • Eventuelt muskelrelaksantia, når patienten sover (obs. kaliumniveau ved anvendelse af suxamethon). Anvendes Esmeron® som relaksantia skal patienten efterfølgende holdes sovende mindst 45 minutter (timeren kan aktiveres).

Lægen laryngoskoperer, suger eventuelt svælget rent for sekret, og patienten intuberes. Cuffen fyldes til tæthed ca. 8 -10 ml (se evt. cufftryk-måling på intensive afsnit).

Lægen stetoskoperer/aflæser CO2-clip for at sikre, at tuben er korrekt placeret (der lyttes, under ventilation, først på ventriklen). Der kan anvendes CO2 -monitorering løbende.

Tuben fikseres og cufftryk noteres på patientens observationsskema.

Patienten tilkobles respiratoren efter den ordinerede indstilling.

Tuben røntgenkontrolleres. Tubens størrelse og placering – mærke ved tandrækken – noteres på patientens observationsskema samt i EPJ.

Har patienten ingen ventrikelsonde anlægges en sådan enterale nasogastriske sonder

Definition af begreber

Præoxygenering – At ventilere patienten med 100 % ilt med det formål at opbygge et iltreservoir, der opretholder iltningen af blodet, indtil adækvat ilttilskud efter endt procedure (intubation) kan tilføres patienten

Cricoideatryk – cricoideatryk beskrives som et ydre tryk på cartilago cricoidea, der vil forplante sig til oesophagus, som afklemmes mod corpus vertebrae C5-C6, hvorved eventuel aspiration kan undgås. Der anbefales et tryk på 30 Newton hos sovende patienter. Flere studier anbefaler, at cricoideatryk ikke anvendes grundet vanskeligheder ved korrekt applikation af trykket.

Formål

I forbindelse med intubation af den voksne patient med henblik på respiratorbehandling at

 • • sikre sufficient ventilation og oxygenering

 • • sikre frie luftveje

 • • aflaste/styre respirationen ved behov

Referencer

PRI dokument – Anæstesi til den akutte voksne patient

Brisson P, Brisson M. 2010 Variable application and misapplication of cricoid pressure. J Tauma. 69:1182-1184

 

Trethewy CE, Burrows JM, Clausen D, Doherty SR 2012. Effectiveness of cricoid pressure in preventing gastric aspiration during rapid sequence intubation in the emergency department: Study protocol for a randomized controlled trial. Trials, 13:17

 

Gill S, Edmonson C. 2013 Preoxygenation, reoxygenation, and delayed sequence intubation in the emergency department. The Journal of Emergency Medicine vol. 44 issue 5, p 992-993 May

 

Beckford L, Holly C, Kirkley R. Systematic review and meta-analysis of cricoid pressure training and education efficacy. AORN Journal, June 2018, Vol. 107, No. 6

 

Algie CM, Mahar RK, Tan HB, Wilson G, Mahar PD, Wasiak J. Effectiveness of cricoid pressure during rapid sequence induction for endotracheal intubation (review) Cochrane Library. Cochrane database of systematic reviews 2015