Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Mors på lejet

 

Formål

At behandle den afdøde værdigt og ifølge gældende lovgivning.

At personalet fra operations– og anæstesiafdelingen har kendskab til de praktiske gøremål, der opstår omkring mors på lejet.

 

Målet er at behandle afdøde værdigt, og at de regler, der er omkring pludselig dødsfald, er personalet bekendt.

 

Definition af begreber

Dødsfald, der indtræffer inden, under eller umiddelbart efter en operation, hvor patienten er i vores varetægt.

I forbindelse med dødsfald på lejet skal kirurgen tage stilling til evt. anmeldelse til politi/embedslæge.

 

Beskrivelse

Retslægeligt tilsyn skal ifølge loven foretages når:

 1. 1. Døden er indtrådt pludselig og ikke forudset af lægelig grunde.

 2. 2. Døden kan være en følge af fejl, forsømmelse eller ulykkelig hændelse i forbindelse med behandling eller forebyggelse af sygdom.

 3. 3. Dødsfaldet kan skyldes er strafbart forhold, selvmord eller ulykkestilfælde.

Retslægeligt ligsyn kan ved de dødsfald, der er nævnt i punkt 2 og 3 undlades, såfremt der mellem politiet og embedslægen er enighed om, at de tilvejebragte oplysninger gør det åbenbart, at der foreligger naturlig død.

 

Fremgangsmåde:

 • • Dør en patient under en operation og skønner lægen, at der ifølge loven skal foretages retslægeligt ligsyn, skal alt på stuen forblive, som da dødsfaldet indtrådte. Se punkt ”Afdøde er ikke frigivet”.

 • • Dør en patient under operation og skønner lægen, at døden er indtrådt pga. naturlige årsager, lukkes patienten på vanlig vis.

 

Der er herefter flg. muligheder.

 

Afdøde er ikke frigivet:

Afdøde må juridisk set ikke gøres i stand før vagthavende hos politiet har givet tilladelse hertil.

 • • I tilfælde af medikolegalt ligsyn må intet fjernes fra den døde, alle utensilier forbliver i den døde.

 • • Alle anvendte sprøjterester og infusionsrester gemmes. Der lukkes for drop.

 • • Der må ikke fjernes intubationstube, venflon, elektroder, dræn, kateter, ventrikelsonde, sekret om munden eller lignende.

 • • Tøj må ikke fjernes.

 • • Evt. indstikssteder udført i behandlingsøjemed skal indtegnes med en cirkel.

 • • Afdøde må ikke flyttes fra lejet. Vent på instruks fra politi eller embedslæge.

 

Afdøde er frigivet:

OP-personale ringer til afdelingen, hvor afdøde kommer fra, og melder Mors. Efter aftale med afd. spl. på A5 er det altid personalet på afdelingen, der gør afdøde i stand.

 • • Afdøde soigneres som efter enhver anden operation.

 • • Sengen redes op med et lagen løst over madrassen, blå ble under sædet og en hovedpude.

 • • Afdøde dækkes helt med dynen.

 

Portør kaldes som vanligt.

 

Orientering til ledende anæstesioverlæge umiddelbart efter dødsfaldet.

 

Ansvar:

Det er operations-/anæstesipersonalet, der er tilknyttet og har været involveret i patientforløbet, der har ansvaret for at instruksen følges.

 

Har patienten pacemaker (obs. kirurg sørger for fjernelse).

 

Kollegial førstehjælp

 

Embedslægen Nordjylland

Tlf. 7222 7990

e-mail: nord@sst.dk

 

Referencer

Procedure omkring dødsfald

Omsorg for afdøde patient

Sundhedsloven kapitel 55 ligsyn mv.

Retsinfo.dk

Sundhedsstyrelsens hjemmeside: Ligsyn