Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Haldid-sedering af patienter til AFLI-ablation

 

Patienten klargøres, som beskrevet i PRI til AFLI-ablation:

Monitoreres med nasal O2, blodtryksmanchet, saturationsmåler og venflon tilkoblet iso NACL 500 ml.

Noter BT og saturation på observationsskemaet inden den første indgift af inj. Haldid. Det er meget vigtigt at observere pt. tæt i hele forløbet.

Den første dosis Haldid gives ligeså snart pt. er klargjort. Det er vigtigt at høre, om pt. er vant til nogen form for fast smertestillende medicin, da dette skal være givet i stamafdelingen inden ankomst i rum 4.

Der udregnes dosis af Haldid. Normal vægt x 2-4 ug pr. kilo:

Det vil eksempelvis sige 90 kg x 3 ug = 270 ug.

50-80 procent af den maksimale dosis skal være givet inden transseptal punktur. Med normal vægt menes, at hvis pt. er overvægtig, eks. vis 110 kg, skal man skønne pt.s normalvægt og bruge dette skøn i udregningen af dosis.

Haldid gives med 25-50 ug i starten ca. hver 5-10 minut, indtil man har den ønskede effekt. Det tilstræbes, at pt. føler sig godt tilpas, rolig og afslappet. BT og puls følges tæt i starten, og minimum hvert 10. minut, og noteres på observationsskemaet i lighed med andre observationer.

Tilbyd pt. afslappende musik fra musikbjælken. Dette har en afstressende effekt på de fleste pt.

Når den ønskede effekt er nået, skal Haldid gives med ca. ½ times interval. Hvis pt. oplever smertegennembrud indimellem, skal der suppleres med inj. Rapifen med 25-50 mg pr. gang.

I enkelte tilfælde kan det være hensigtsmæssigt at tilbyde pt. inj. Dormicum.

Ca. 1 -1½ time før forventet procedureafslutning, skal indgift af Haldid indstilles. Ved smertegennembrud skal der udelukkende gives Rapifen herefter.

Skulle det mod forventning ske, at proceduren stoppes tidligere, og der er givet Haldid indenfor 1 time, kan det være nødvendigt at følge med pt. tilbage til S1. Pt.s bevidsthedsniveau er afgørende for dette. For at vurdere om dette er nødvendigt kan anvendes PS-score.

Bevidsthedsniveau; pt. er helt vågen, svarer relevant og efterkommer opfordringer.

Psykisk tilstand; rolig og fattet.

Kvalme; ingen kvalme eller opkastninger.