Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Beredskabsplan ved konflikter med risiko for truende eller voldelige situationer – Klinik Psykiatri Nord

Beskrivelse

En konfliktsituation med en patient eller en pårørende kan opstå pludseligt som udslag af et vredesudbrud eller på baggrund af en hurtigt ændret psykotisk tilstand. En planlagt men af patienten uønsket behandling kan ligeledes medføre risiko for en optrappende konflikt.

 

Beredskabsniveau i sengeafsnit på BPS

Konfliktsituation

Handling

1.

Advisér kollega i eget stamafsnit.

En planlagt og påkrævet behandling risikerer at medføre en konfliktsituation, da patienten ikke forventes at ville medvirke.

Det nødvendige antal personale fra eget afsnit tilkaldes.
2 – 6 personaler til stede

2.

Tilkald nabohjælp via telefontilkald.

Samme

Ekstra personale fra naboafsnit tilkaldes.
4 – 8 personaler til stede

3.

Alarmtilkald ifølge alarminstruks ved enten

  • • Alarmbrik

  • • Swan40

 

En konfliktsituation spidser til og opleves som verbalt og fysisk truende.

Personalet trykker alarm. Internt og eksternt afsnitspersonale løber til alarm.
4 – 11 personaler til stede

4.

Politialarm

Konfliktsituationen er ude af - eller på vej ud af kontrol, og de interne ressourcer er utilstrækkelige.

Politiet tilkaldes:

Direkte telefonnummer til vagtchefen tlf. 98126588 eller 98126801.

Tlf. 114 og 112 kan også anvendes.

Beredskabsniveau i øvrige områder – ambulatorier, kontorgange mv.

Konfliktsituation

Handling

1

Advisér kolleger i eget område på forhånd og/eller tilkald nabohjælp

 

Centralt på Klinik Psykiatri Nord

Samtaler med mulighed for konflikt bør så vidt muligt afholdes i lokaler på sengeafsnit

 

Decentrale enheder

Der skal være kollega til stede i bygningen under samtalen

En planlagt og påkrævet samtale med eller behandling af en patient vurderes at indebære risiko for konflikt

Det nødvendige antal personale tilkaldes.

2 – 3 personaler til stede

 

2.

Politialarm

Konfliktsituationen er ude af - eller på vej ud af kontrol, og de interne ressourcer er utilstrækkelige.

Politiet tilkaldes:

Direkte telefonnummer til vagtchefen tlf. 98126588 eller 98126801.

Tlf. 114 og 112 kan også anvendes.

Beredskabsniveau på N7

Konfliktsituation

Handling

1.

Advisér kollega i eget stamafsnit.

En planlagt og påkrævet behandling risikerer at medføre en konfliktsituation, da patienten ikke forventes at ville medvirke.

Det nødvendige antal personale fra eget afsnit tilkaldes.
2 – 6 personaler til stede

2.

Intern alarm i N7 v/trådløst personsikringsalarmsystem

 

 

 

Evt. Ekstern alarm til Dansikring v/trådløst personsikringsalarmsystem

 

En konfliktsituation spidser til og opleves som muligt verbalt og fysisk truende.

Personalet trykker på personalarmbrik (1 tryk) og stamafsnittes personale tilkaldes.

2-8 personaler til stede

Personalet trykker på sort personalarmbrik (1 tryk) eller på knap v/dørkarmen på lægekontoret for ekstern alarmering.

(Intern alarmering foregår automatisk når ekstern alarmering aktiveres på sort personalealarmbrik)

3.

Intern alarm i N7 v/trådløst personsikringsalarmsystem

 

 

 

Ekstern alarm til Dansikring v/trådløst personsikringsalarmsystem

En konfliktsituation er under optrapning verbalt og fysisk

Personalet trykker på personalarmbrik (1 tryk) og stamafsnittes personale tilkaldes.

2-8 personaler til stede

Personalet trykker på sort personalarmbrik (1 tryk) eller på knap v/dørkarmen på lægekontoret for ekstern alarmering.

4.

Politialarm

 

 

 

 

 

Ekstern alarm til Dansikring v/trådløst personsikringsalarmsystem

Konfliktsituationen er ude af - eller på vej ud af kontrol, og de interne ressourcer er utilstrækkelige.

Politiet tilkaldes:

Direkte telefonnummer til vagtchefen tlf. 98126588 eller 98126801.

Tlf. 114 og 112 kan også anvendes.

Personalet trykker på sort personalarmbrik (1 tryk) eller på knap v/dørkarmen på lægekontoret for ekstern alarmering.

Beredskabsniveau på N8

Konfliktsituation

Handling

1.

Adviser kollega

En planlagt og påkrævet handling risikerer at medføre en konfliktsituation, da patienten forventes ikke at medvirke.

 

Det nødvendige antal personer fra afsnittet tilkaldes.

 

2-6 personer tilstede

2.

Tilkald af portører

En konfliktsituation spidser til og opleves som muligt verbalt og fysisk truende.

Der ringes til portører.

Telefonnummer er indtastet på mobil og fastnettelefon.

 

Tlf: 50935

 

2-6 personer tilstede

 

3.

Politialarm

Konfliktsituationen er ude af kontrol, og de tilkaldte ressourcer er ikke tilstrækkelige

Der ringes til politi.

Telefonnummer er indtastet på mobil og fastnettelefon.

Der kan ringes 112.

 

I øvrigt kan politiet anmodes om assistance i helt særlige situationer, hvor det på baggrund af en konkret vurdering ud fra tidligere erfaringer og hændelser skønnes nødvendigt af hensyn til personalet og andres sikkerhed.

 

Samarbejdsmøder mellem Politiet og Psykiatrien.

Der afholdes 2 årlige samarbejdsmøder med Nordjyllands Politi, hvor taktiske og operationelle spørgsmål drøftes. Dette gælder i forhold til de overordnede retningslinjer for samarbejdet i konfliktsituationer, i forhold til ressourcespørgsmål samt i forhold til konkrete og øvrige problemstillinger.

 

Deltagere i møderne er fra politiet:

  • • Repræsentanter fra politiledelse

  • • Repræsentanter fra vagtcentral og beredskab

 

Deltagere i møderne er fra psykiatrien:

  • • Cheflæge og Klinikledelser v/Klinikchefer Klinik Psykiatri Nord og Syd, herunder Team i Hjørring og Team samt sengeafsnit i Frederikshavn

  • • Sikkerhedsleder

 

I forlængelse af det ene af de to årlige faste møder på taktisk/operationelt niveau, afholdes der endvidere et møde omkring de overordnede strategiske samarbejdsforhold med deltagelse af politidirektør, psykiatridirektør samt ovennævnte gruppe af repræsentanter fra politiet og psykiatrien, første gang i efterår 2011.

 

Psykiatrien indkalder til de ovennævnte faste møder, men der kan indkaldes til ekstra møde, hvis én af parterne skønner dette nødvendigt.

Formål

Formålet er at sikre, at personalet kan håndtere en konfliktsituation med en patient eller en pårørende.