Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Præhospital – Vejledning for behandling af forgiftninger

 

Formål

Gennemførsel af korrekt og individuel undersøgelse og behandling af patienter med forskellige forgiftninger.

 

Målgruppe og anvendelsesområde

Alt præhospitalt personale i Region Nordjylland.

 

Beskrivelse/virkemåde

Herunder en skematisk oversigt over påvirkningen af forskellige stofgrupper.

Bemærk at f.eks. infektion og blandingsmisbrug kan ændre i symptombillederne.

 

 

Blod Tryk

Puls

Resp.

Temp

Mental Status

Pupil størrelse

Andet

Alkohol

 

-

-

Hyporefleksi

Opiod

 

Hyporefleksi

Alkoholabstinens

 

Tremor

Opiodabstinens

 

-

-

-

Uro, opkast

GHB

 

Cheynes-Stoke

 

 

Kramper/koma

Ecstasy

 

 

↑ > 390

 

Kramper

 

Indikation

Ud over de oplagte tilfælde af forgiftning, bør muligheden for forgiftning også tænkes ind ved patienter med uklare sygdomsbilleder – særligt ved uforklarlige smerter, bevidsthedspåvirkning, rytmeforstyrrelser og børn.

 

Behandling

Egen sikkerhed og herefter sikkerhed for endnu ikke udsatte har første prioritet.

Overvej f.eks. om det er sikkert at gå ind i lukkede/dårligt cirkulerede rum, beskyttelsesudstyr, tilkald af dekontamineringshold.

 

 

Vurder og behandle patienten efter ABCDE princippet.

 

Indhent følgende oplysninger:

  • • Hvad er det formodede giftstof? (Husk at suicidale forgiftninger oftest er kombinationsforgiftninger).

  • • Hvor meget har patienten optaget af giftstoffet?

  • • Hvordan har patienten optaget giftstoffet?

  • • Hvornår har patienten optaget giftstoffet?

  • • Hvorfor har patienten optaget giftstoffet (suicid, ulykke, kriminalitet)?

  • • Hvad kan ellers være af betydning (defekt brændeovn; patient fundet i kælder, silo, lastrum, spist svampe eller patientens vanlige medicin m.m.)?

 

Ved tvivl om hvilken påvirkning den enkelte forgiftning kan give, bør giftlinjen konsulteres jf. telefonbog i præhospitale køretøjer, alternativt nærmeste regionale lægebil.

Ved kritiske patienter eller hvor der kan ske potentiel hurtig kritisk udvikling rekvireres højere sundhedsfaglig kompetence (paramediciner/akutlægebil).

 

Vurder tidskritiske faktorer:

  • • Nedsat bevidsthed og/eller påvirket respiration (skyldes ofte overdosis af medicin).

  • • Arytmier og/eller hypotension (BP <70 mmHg) (skyldes ofte overdosis med anti-depressive psykofarmaka præparater for hjertesygdomme eller antihypertensive præparater som beta-blokkere).

  • • Hypotermi, ofte hvis patienten har været bevidstløs længere tid i kølige omgivelser.

  • • Hypertermi fx. ved indtagelse af designerdrugs.

Vurdering og dokumentation

Indsamlede informationer, vurdering, råd og behandling dokumenteres i PPJ.

 

Særlige forhold

Paracetamol:

Forgiftningsdosis er: Indtagelse > 6 gram til voksne og > 125 mg/kg til børn, samt længerevarende indtagelse af > 4 g/døgn for voksne og > 90 mg/kg/døgn for børn – Børn som vejer > 50 kg betragtes som voksne. Ved alkoholikere og patienter med dårlig ernæringstand er akut forgiftningsdosis 4 gram.

Ovenstående patienter skal hurtigst muligt tilbydes NAC-behandling, hvorfor disse som udgangspunkt indbringes kørselsform A, med mindre andet er aftalt med ALB eller hospital.

 

Referencer

med euforiserende stoffer.