Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Forgiftninger præhospitalt

 

Formål

Læger med funktion på akutlægebilerne i Region Nordjylland

Sikre korrekt behandling af forgiftede patienter præhospitalt

 

Definition af begreber

SSRI – Selective serotonin reuptake inhibitors
TCA – Tricyclic antidepressants

Med akutte forgiftninger i denne sammenhæng menes uønskede symptomer opstået som følge af (u)tilsigtet indtagelse af euforiserende stoffer/narkotika, psykofarmaka og pesticider (se notat under afgrænsning).

Symptomer og tegn:
Spænder fra asymptomatisk over organspecifikke symptomer til coma/hjertestop, afhængig af agens, dosis og ekspositionstid. Komplikationerne skyldes den forgiftedes utilstrækkelige eller manglende kontrol over egne funktioner. Anamnese og/eller fund, omstændighederne sammenholdt med sygdomsbillede og objektive fund, giver den tentative diagnose.

Toxidromer:
 

 C:\Documents and Settings\xi81\Skrivebord\Præsentation1.jpg

 

Beskrivelse

Følgende er en oversigt over en række typiske forgiftningsbilleder

Opioidforgiftning:
Bradypnø / respirationsstop, bradycardi, ”pin-point” pupiller, bevidsthedssvækkelse / coma.

Benzodiazepinforgiftning:
”medicinpåvirkethed”/bevidsthedssvækkelse/coma, respirationsinsufficines sekundært til tab af frie luftveje/aspiration.

SSRI forgiftning:
Kvalme, opkastning, abdominalia, svimmelhed, tremor/kramper, bevidsthedssvækkelse, sjældent coma. Livstruende arytmier sjældent forekommende.

Amfetamin/Kokain/Ecstasy:
Sved, uro, takycarddi, takyarytmier, pupildilatation, hypertension, brystsmerter, kardiogent shock, AMI, respirationsstop, kramper, coma, cerebrovaskulære blødninger, hypertermi.

GHB (gamma-hydroxybutyrat, fantacy, ”flydende ecstasy”):
Respirationsdepression/stop, opkast – obs. beskyttelse af luftvej, Hypotermi, aggressivitet, bradycardi, kramper, coma

Poppersforgiftning (amyl, -butyl, -isobutylnitrit):
Methæmoglobinæmi med central behandlingsfraktær cyanose/cellulær hypoxi, hypotension, coma

TCA forgiftning:
Bevidsthedssvækkelse, cardielle arytmier, hjertestop

Neuroleptikaforgiftning:
Bevidsthedssvækkelse, cardielle arytmier

Generelt om monitorering:
RF, SAT, HR, BS, pupilforhold, GCS, diaforese, EKG, BT

Generelt om behandling:

Alle forgiftede vurderes og behandles ud fra en ABCDE vurdering

Forgiftninger kan i få tilfælde behandles med antidoter fx opioidforgiftning med naloxon og benzodiazepinforgiftning med flumazenil

Det anføres at flumazenil er relativt kontraindiceret til andet brug end ren benzodiazepinover-dosering.

I de fleste tilfælde er behandling af intoxikerede patienter symptomatisk og bør indbefatte:
ilt tilskud (Hudsonmaske, 10 liter/min) og en IV adgang.


Kan også indbefatte:

ventilation,

intubation,

volumenbehandling,

antikonvulsiva,

afkøling.

 


Til forgiftning med bekræftet indtag af kokain, ecstasy, amfetamin behandles med rigeligt diazepam, idet stofferne tillige sænker krampetærsklen.
Bør ikke indbefatte: ventrikeltømning præhospitalt
Giftlinjen kan kontaktes ved behov hele døgnet på telefon 35 31 55 55 (telefon nr specifikt for sundhedspersonale)

Afgrænsning:
Cholinerge symptomer ses tillige ved (u)tilsigtet indtag af pesticider, hvoraf enkelte er højtoxiske. Utilsigtede indtag ses hyppigst i forbindelse med omhældning af flydende pesticid til anden beholder end originalembalagen, eksempelvis plastic sodavandsflaske med skruelåg.

 

 

Referencer

  • • Vejledninger fra Giftlinjen, BBH (tlf.: 35 31 55 55)

  • • Beredskabsstyrelsen (www.beredskabsstyrelsen.dk)

  • • Medicin.dk

  • • Goldfrank’s Emergency Toxicology 2006, 8. edition, McGraw Hill.