Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Infektionsrelaterede prøvetagninger

Infektionsrelaterede prøvetagninger1

Formål1

Definition af begreber1

Beskrivelse1

CNS1

Hals2

Luftveje2

Respirationsvejsvirus3

Gastro-intestinalt4

Urinveje4

Andet4

Referencer5

 

Formål

Denne instruks er tænkt som en oversigt over de hyppigste diagnostiske prøver. Listen er ikke komplet. Yderligere oplysninger kan søges dels i laboratorievejledningen og i SSI’s diagnostiske håndbog. Opdelingen er organspecifik, dog er infektionssygdomme, som ikke er organspecifikke, anført nederst.

 

Definition af begreber

 • • KMA = Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Aalborg (prøverne bestilles på e-rekvisition til KMA)

 • • KKA = Klinisk Kemisk Afdeling, Aalborg (prøverne bestilles i Labka)

 • • SSI = Statens Seruminstitut, København (prøver afkrydses på bestillingssedler fra SSI)

 

Beskrivelse

 • • CNS

 • • Hals

 • • Luftveje

 • • Respirationsvejsvirus

 • • Gastrointestinalt

 • • Urinveje

 • • Andet

CNS

Spinalvæske til dyrkning + resistens (KMA)

1-2 ml i WR-glas med rødt skruelåg.

Ved mistanke om meningitis skal der mikroskoperes akut. Dette gøres på spinalvæsken, som samtidig sendes til D+R. I dagtiden kodes vagthavende læge på KMA (kode 650), aften og nat ringes til omstillingen, og der bedes om vagthavende læge/bioanalytiker på KMA.

Spinalvæske til celletælling, protein- og glucosebestemmelse (KKA)

1½ - 2 ml i WR-glas med rødt skruelåg.

Husk samtidig blod-glucose. Bestilles i labka: ”Csv-us”.

Spinalvæske til virusundersøgelse på mistanke om encephalitis:

 • • Herpes Simples Virus (KMA)

0,5 ml i WR-glas med rødt skruelåg

(Anvend e-rekvisition til KMA)

 • • Varicella Zoster Virus (KMA)

0,5 ml i WR-glas med rødt skruelåg

(Anvend e-rekvisition til KMA)

 • • Enterovirus (KMA)

0,5 ml i WR-glas med rødt skruelåg

(Anvend e-rekvisition til KMA)

Hals

Halspodning (KMA)

Kulpodepind i Stuart transportmedium

(Anvend e-rekvisition til KMA)

Luftveje

Ekspektorat til dyrkning + resistens (KMA)

Ekspektoratæske

(Mikroskopi og dyrkning for aerobe og anerobe bakterier. Gær og skimmelsvampe har også gode vækstbetingelser. Der kan dyrkes for legionella på gode ekspektorater. Kræver særskilt bestilling (ekstra kryds på bestillingssedlen, men samme prøve kan anvendes).

(Anvend e-rekvisition til KMA)

Ekspektorat til PCR for atypiske bakterier (KMA)

 • • Chlamydia pneumoniae, ”Cla.pn-PCR” (KMA)

Svælgpodning hvor podning med steril hvid vatpind og transport i spidsglas med få dråber sterilt isotonisk saltvand foretrækkes, alternativt materiale fra nedre luftveje (godt ekspektorat) i ekspektoratæske)

(Anvend e-rekvisition til KMA)

 • • Legionella, ”Legionella-PCR” (KMA)

Materiale fra nedre luftveje eller ekspektorat som opsamles i spidsglas/ekspektoratæske og sendes uden tilsætning)

(Anvend e-rekvisition til KMA)

 • • Mycoplasma pneumoniae ”Mycoplasma.pn-PCR” (KMA)

Svælgpodning hvor podning med steril hvid vatpind og transport i spidsglas med få dråber sterilt isotont saltvand foretrækkes, alternativt materiale fra nedre luftveje (godt ekspektorat)

(Anvend e-rekvisition til KMA)

 • • Chlamydia psittaci (KMA)

Materiale fra nedre luftveje eller ekspektorat som opsamles i sterilt spidsglas eller ekspektoratæske og sendes uden tilsætning

(Anvend e-rekvisition til KMA)

Mundskyl for pneumocyster

Se i PRI-systemet under ”Pneumocystis jiroveci

Legionella Urin Test (LUT), (KMA)

5 ml urin i uringlas

(Anvend e-rekvisition til KMA, Søg på ”LUT”).

Pneumokok Urin Test (PUT), (KMA)

5 ml urin i uringlas

(Anvend e-rekvisition til KMA, Søg på ”PUT”).

 

Respirationsvejsvirus

Influenzavirus type A og type B (PCR), (KMA)

Nasopharynxsekret opsamlet med sug og tilsat virustransportmedium (UTM) er bedst egnet. (Virustransportmedium kan lånes på 7Øst eller bestilles på Centraldepotet (transportmedium UTM-varenummer 462882)).

Podemateriale fra svælget eller næsehulen er anvendeligt. Materiale ophentet ved bronkial lavage, trakealsugning eller ekspektorat kan anvendes. Svælg- eller næsepodning: Foretages med hvid, steril vatpind, der tilsættes få dråber saltvand eller sendes i virustransportmedium (vatpinden medsendes). Kulpodepind og Stuarts medium må ikke anvendes.

(Anvend e-rekvisition til KMA, Søg på ”Influenza”).

 

Respiratorisk syncytial cirus (RSV), (KMA)

Podemateriale fra svælget eller næsehulen er anvendeligt. Foretages med hvid, steril vatpind, der tilsættes få dråber saltvand eller sendes i virustransportmedium. Kulpodepind og Stuarts medium må ikke anvendes (vatpinden medsendes).

(Anvend e-rekvisition til KMA, Søg på ”RS virus”).

 

Metapneumonivirus (KMA)

Podemateriale fra svælget eller næsehulen er anvendeligt. Foretages med hvid, steril vatpind der tilsættes få dråber saltvand eller sendes i virustransportmedium. Kulpodepind og Stuarts medium må ikke anvendes (vatpinden medsendes).

(Anvend e-rekvisition til KMA, Søg på ”Metapneumovirus”).

I enkelte tilfælde kan undersøgelse for andre respirationsvejsvirus komme på tale.

Virus luftvejspakke B (SSI)

 • • Adenovirus: PCR

 • • Parainfluenzavirus: PCR

Bedst egnet prøvemateriale for luftvejsvirus er nasopharynxsekret opsamlet med sug og tilsat virustransportmedium.

(Virustransportmedium kan lånes på 7Øst eller bestilles på Centraldepotet (transportmedium UTM-varenummer 462882)).

Materiale ophentet ved bronkial lavage, trakealsugning eller ekspektorat kan anvendes og sendes uden yderligere tilsætning i WR-glas med rødt skruelåg/ekspektoratæske.

Podemateriale fra svælget eller næsehulen er anvendeligt. Der anvendes plast- eller træpodepind med hvidt vat i ½-1 ml sterilt isotont saltvand i spidsglas. Undgå kulpodepind.

(Anvend SSI blanket 2, rekv. nr. 223B)

BAL

Se ”Katalog over specielle prøver” som findes på Hæmatologisk Afd.’s fællesdrev.

TB

Se under ”Andet” nedenfor.

Gastro-intestinalt

Fæces til dyrkning for patogene tarmbakterier (KMA)

Anvend FecalSwab.

 • • Hvis patienten har vært indlagt i over 48 timer, undersøges der kun for clostridium difficile toksinproducerende. Det er kun nødvendigt med 1 prøve.

 • • Hvis patienten har været indlagt under 48 timer, undersøges der for forskellige trampatogene bakterier incl. clostridium difficile. Der anbefales 3 prøver.

 

(Anvend e-rekvistion til KMA)

 

Fæces til orme, æg og cyster (KMA)

1 gram i universalcontainer uden tilsætning. Der anbefales 3 prøver.

(Anvend e-rekvisition til KMA)

Urinveje

Urin til dyrkning og resistens (KMA)

10 ml i uringlas, opbevares køligt.

(Anvend e-rekvisition til KMA)

LUT og PUT, se ovenfor under luftveje.

Andet

Sårpodninger (KMA)

Tjek vejledning i e-rekvisition for hvilket prøvetagningsudstyr der skal anvendes (e-swab, UTM-glas eller lign.)

(Anvend e-rekvisition til KMA)

 

Bloddyrkning (KMA)

Bestilles i Labka: ”Dyrk”

CMV (KKA)

Ved mistanke om aktuel infektion tages ”CMV-DNA”. Til at undersøge hvorvidt en patient har haft en tidligere CMV infektion bestemmes CMV antistoffer. Anvendes fx før autolog og allogen transplantation.

Bestilles i Labka: ”CMV-Ab”

Tuberkulose

Ved mistanke om infektion med mycobakterier, se SSI’s diagnostiske håndbog for prøvemateriale.

Ofte anvendes ekspektorat, trakeobronkialt sekret eller bronkialskyllevæske (BAL – foretages på Lungemedicinsk Afdeling).

(Anvend SSI blanket 1, rekv. nr. 144 og 145)

Herudover anvendes ofte ”T-lymfocytter(B)-Interferon gamma-frigørelse”.
Bestilles i Labka ”Quanti”. Der udfyldes 3 rekvisitionssedler, der begge sendes sammen med prøverne til KMA. En seddel til KMA og en seddel til SSI (blanket nr. 1 (lys orange kant), rekvireringsnr. 197).

(Det skal bemærkes, at KMA laver direkte mikroskopi af ekspektorat for mycobakterier, men ikke dyrkning, PCR mv.) Dyrkning af knoglemarv for mycobakterier, se ”Katalog over specielle prøver”.

Spidsglas (varenummer 291732)

 

Referencer

Interessante henvisninger:

 1. 1. Ugeskrift for Læger: 22. januar 2001, side 417-419: ”Legionellainfektioner: Diagnostiske og profylaktiske udfordringer”.

 2. 2. Ugeskrift for Læger: 22. januar 2001, side 477-478: ”Diagnostik, pneumocystis carinii”.