Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Terminal pleje i hjemmet

 

Formål

 • • At støtte de familier, der ønsker at få deres døende barn med hjem.

 • • At sikre, at forældrene kender muligheden for, at deres terminale barn kan komme med hjem.

 • • At sikre, at forældrene er trygge ved at have deres døende barn med hjem og ved, hvordan de skal pleje barnet.

 • • At sikre, at forældrene får den støtte og hjælp i hjemmet, som de har brug for, og altid ved, hvor de kan henvende sig, hvis de får behov for yderligere hjælp.

 • • At sikre, at forældrene ved, hvor de skal henvende sig, når barnet dør.

 • • At fungere som huskeliste for plejepersonale, så det letter arbejdsgange og afklarer praktiske spørgsmål omkring terminal pleje i hjemmet.

 

Sygeplejehandlinger

 

 • • Afklaring af muligheden for at tage barnet med hjem

 • • Det er lægen, der tager stilling til, om barnet kan tages med hjem.

 • • Barnet skal være terminalt og ikke have foretaget yderligere undersøgelser.

 • • Barnet kan enten gå på orlov (ved kortere forløb) eller udskrives.

 

Støtte/hjælp i hjemmet ved orlov/udskrivelse

Afklaring af behov for støtte og hjælp i hjemmet for den enkelte familie.

Det enkelte forløb må nøje planlægges i samarbejde med familien og de involverede parter.

Støtte i hjemmet kan være:

 

    • • Pårørende

    • • Sundhedsplejerske

    • • Jordemoder

    • • Hjemmesygeplejerske

    • • Egen læge

    • • Sognepræst/sygehuspræst

    • • Telefonisk kontakt til psykolog

    • • Kontakt til socialrådgiver på sygehuset eller i hjemkommunen

    • • Telefonisk kontakt til Neonatalafsnit 12/13, når/hvis barnet udskrives herfra

    • • Fast vagt

    • • Palliativt Team for Børn og Unge, Region Nordjylland

    • • Børnehospice

 

Inden barnet sendes hjem

 • • Inddrage de nære støttepersoner i hjemmet.

 • • Sikre at der er klarhed om, hvem der har kontakten og ansvaret for familien og barnets pleje. Ved orlov er det personalet på Neonatalafsnit 12/13, ved udskrivelse overgår dette til hjemmesygeplejersken/egen læge, herunder også at guide med de praktiske ting, såsom bedemand m.v.

 • • Sikre at nødvendige hjælpemidler er til stede i hjemmet.

 • • Være opmærksom på behov for åben indlæggelse og i givet fald at give forældrene telefonnummer til Børnemodtagelsen samt få noteret åben henvendelse i EPJ under ”tilstande”.

 • • Lave aftaler om, hvor forældrene henvender sig, når barnet dør (Neonatal 12/13 ved orlov, ellers normalt egen læge, vagtlæge eller hjemmesygeplejerske).

 • • Sikre at der laves aftaler om at få barnet gjort i stand og synet m.v., når barnet dør.

 • • Udlevere relevante pjecer i forbindelse med mors og gennemgå disse med forældrene (se plejehandling ”Mors”).

 • • Sikre at forældrene er opmærksomme på, at barnet efter dødsfald skal stå køligt i et rum med udluftning. Hvis det er meget varmt udendørs, kan det anbefales, at man køler lift/vugge med nogle køleelementer.

 • • Der er mulighed for at leje kølelift hos bedemanden.

 • • Sikre at forældrene føler sig trygge ved situationen.

 

Palliativt Team for Børn og Unge