Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Pakkeforløb - Akut udredning for patienter med mandlige kræftformer - Prostata

S

ekretær i bookingen på Radiologisk Afd. er ansvarlig for koordinering af det radiologiske udredningsforløb.

Kontakt:

Radiologisk Afdeling kontaktes på telefonnummer: 40 98 79 89.

Forløbskoordinator:

Forløbsleder:

Annette Højer Mikkelsen, Urologisk afdeling, 9766 3256, hverdage 800 – 1400.

Niels Langkilde, Urologisk afdeling, 9766 3229, hverdage 800 – 1400.

 

Forløb

Ifølge Sundhedsstyrelsens materiale ”Pakkeforløb for Kræft i prostata, penis og testikel” skal patienter have foretaget forskellige undersøgelser indenfor bestemte tidsrammer.

 

For kræft i prostata gælder:

Ved MR-, ultralyd- og CT-skanning af abdomen skal svaret foreligge inden for 6 hverdage (Sundhedsstyrelsen)

 

Henvisning

Urologerne foretager en transrektal ultralyddsscanning med biopsi. Når patienten møder i Urologisk Ambulatorium til svar på disse, henviser urologerne samtidig til MR-skanning og røntgenundersøgelse af thorax.

Urologisk afdeling kontakter Radiologisk Afdeling på telefonnummer: 40 98 79 89 mellem kl. 7.30-15.00 mandag til torsdag, fredag mellem kl. 7.30-14.30, hvor der aftales tidspunkt for undersøgelse. Urologisk afdeling udleverer vejledningsmateriale og de informerer patienten om tidspunkt for undersøgelsen. Der sendes elektronisk henvisning til Radiologisk Afdeling, hvor det fremgår, at det er et pakkeforløb, og svartidspunkt er anført.

 

Efter kl. 15.00 anføres på henvisningen dét telefonnummer, som patienten den følgende dag kan træffes på.

Hvis henvisningen sendes til Radiologisk Afdeling efter kl. 15.00, informeres patienten om at forholde sig fastende den følgende formiddag. Radiologisk Afdeling kontakter patienten vedrørende tidspunkt for undersøgelse evt. samme dag.

 

Hvis patienten skal til MR-skanning, udfylder den henvisende urolog et metalskema. På baggrund heraf vurderes om patienten kan gennemføre undersøgelsen. Det er muligt at gennemføre MR-skanning hvis eksempelvis osteosyntesemateriale, øreimplantater, aneurismeclips er indsat efter 1990 (godkendt af Thorkil Christensen, administrende overlæge, Radiologisk Afdeling). Hvis patienten lider af klaustrofobi, udskriver urologerne en recept på passende medikament.

 

Skulle patienten af forskellige årsager, ikke være egnet til MR-skanning, betragtes forløbet som afvigende. Urologiske og Radiologiske læger konfererer i disse tilfælde, hvilket ”afvigende forløb” patienten herefter skal indgå i.

 

Visitering

Sekretær visiterer -> undersøgelsen lægges til MR-urol. beskrivelse – skal ikke konfereres.

Henvisningen markeres med blåt flag.

 

Booking

Aftalte eller 1. ledige tid.

 

Undersøgelse

MR-skanning af prostata og abdomen uden kontrast (patienten skal møde fastende), samt røntgenundersøgelse af thorax.

 

Verificering

Godkendelse af foreløbig beskrivelse effektueres af beskrivende læge, afdelings- eller overlæge.

 

Svar

Svargaranti i henhold til ”Pakkeforløb for Kræft i prostata, penis og testikel”.

 

Patienter med afvigende forløb

Ikke alle kræftpatienter kan følge et pakkeforløb fra start til slut. Det kan skyldes mange forskellige forhold. Uanset årsagen, skal man – i lighed med andre kræftpatienter – undersøges og behandles uden unødig ventetid. Det har regionerne pligt til at sikre.

Som regel bliver man tilbudt et forløb, der starter fra det sted i pakken, hvor det er relevant, eller man får lagt en individuel plan.

CT abdomen (faste, p.o.- og i.v. kontrast)