Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Myksødem – Endikrinologi, RHN

 

Anamnese

Tidligere tyreoidealidelser, tyreoideaoperationer, jodbehandling, medicin (eksempelvis Cordarone), hjertesygdom m.v.
 

Undersøgelser

Objektiv undersøgelse

Struma, myksødem, tegn til hjertesygdomme, andre endokrine sygdomme m.v.

Laboratorie undersøgelser

TSH, T3, T4, TBG, TPO-antistoffer, B12.

Paraklinisk undersøgelse

Rtg. af thorax, ekg, evt. ultralyd af gl. thyreoidea mhp. glandelstørrelse og morfologi, evt. tyreoideaskintigrafi hos yngre.
 

Behandling

Ud fra ovenstående vurderer man myksødemets sværhedsgrad og årsag. Myksødem ved en tyreoiditis kan være reversibel.
Subklinisk myksødem (let forhøjet TSH, men normal T3 og T4) bør behandles hos gravide, ved symptomer, hvis der er betydelig forhøjet TPO-antistof, eller TSH over 10.
Hos ældre og hjertesyge startes med Eltroxin 25 mikrogram daglig. Man øger dosis med 25 mikrogram hver 4 uge, indtil TSH normaliseres. Sædvanlig vedligeholdelsesdosis er 100-200 mikrogram Eltroxin daglig.
Hos yngre kan man starte med 50 mikrogram daglig og øge dosis med 50 mikrogram hver 3. uge, indtil TSH er normal.
Når tyreoideatallene er normaliserede, kan man nøjes med kontrol 1-2 gange årligt, sædvanligvis via egen læge. Ved graviditet hyppigere kontrol og dosisøgning. En del medicin kan også påvirke behandlingen.
 

Referencer