Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Interne henvisninger/overflytninger i Psykiatrien Thy-Mors

Beskrivelse

Henvisning fra sengeafsnittet til team foregår ved at journalen med epikrisen sendes til sekretær i teamet. Sekretæren ser i epikrisen hvilket team patienten skal tilknyttes, og journalen lægges i pågældende teamkasse.

Henvisning fra sengeafsnit til team foregår ved at sundhedsfaglig kontaktperson i sengeafsnittet kontakter sekretær i teamet. Sekretæren videregiver udskrivningsdato og nedennævnte oplysninger til relevante team og skriver patienten i teambogen. Proceduren gælder også selvom patienten udskrives til midlertidig opfølgning i Mobilteamet.

 

Der oplyses om:

  • • Patientens data, inkl. adresse og tlf.nr.

  • • Henvisningsdiagnose

  • • Problemformulering samt patientens tilstand

  • • Aktuelle medicin

  • • Eventuelle allergier, herunder CAVE.

  • • Relevante somatiske og psykosociale forhold (sprog, tolkebehov, handicaps, mobilitet mv. og aktuelle situation hvorfra patienten kommer)

  • • Hvilken information der er givet til patient og evt. pårørende.

 

Elektive henvisninger fra Psykiatrisk Ambulatorium Thy-Mors til Psykiatrisk Sengeafsnit N8, Thisted:

Patienten skrives på prioriteret venteliste og indkaldes snarest.

 

Akutte henvisninger fra Psykiatrisk Ambulatorium Thy-Mors til Psykiatrisk Sengeafsnit N8, Thisted:

Patienten modtages umiddelbart eller som 1. prioritet.

Definition af begreber

Behandling: omfatter undersøgelse/udredning, diagnosticering, behandling, pleje og rehabilitering.

Målgruppe – modtagelse

Henvisende læger i Psykiatrien Thy-Mors og relevant plejepersonale.

Formål

At sikre, at henvisning sker korrekt og med relevante oplysninger

Sikring af optimale betingelser for behandling i Psykiatrisk Sengeafsnit N8 i Thisted og Psykiatrisk Ambulatorium Thy-Mors.

 

Problemstilling

Retningslinjen omfatter anbefalinger vedrørende interne henvisninger og overflytninger til elektiv og akut behandling i Psykiatrien Thy-Mors (dvs. overflytninger mellem Psykiatrisk Ambulatorium Thy-Mors og Psykiatrisk Sengeafsnit N8). Psykiaterne/lægerne har behandlingsansvaret for forløb i både Ambulatoriet og under indlæggelse i Psykiatrisk Sengeafsnit N8.

 

 

Referencer

Henvisning til referencer.

 

Evidensstyrke

Anbefalinger vedr. kliniske retningslinjer kan være angivet med evidensstyrke.