Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Pakkeforløb – Modermærkekræft

 

Forløbsleder: Kenneth Finnerup, overlæge, Plastikkirurgisk Afd., tlf. 9766 1063

Forløbskoordinator: Dorrit Simonsen, sygeplejerske, Plastikkirurgisk Afd., tlf. 9766 3772

RU-teamets sekretærer er ansvarlige for koordinering af det radiologiske udredningsforløb.

Kontakt:

Radiologisk Afdeling kontaktes på telefonnummer: 2027 0973 (mandag – torsdag 07.30 – 15.00 og fredag 07.30 – 14.30) og der aftales tidspunkt for undersøgelse.
Forløbskoordinator: Plastikkirurgisk Afdeling.
 

Forløb:

Der henvises til Sundhedsstyrelsens pjece: pakkeforløb for modermærkekræft.

 

Henvisning:

Ved kontakt til Radiologisk Afdeling angående pakkeforløb oplyses tidspunkt telefonisk til henvisende læge.
Henvisende læge sender straks elektronisk henvisning til Radiologisk Afdeling, hvoraf det fremgår, at det er et pakkeforløb og svartidspunkt er anført.

 

Visitering:

RU-sekretær visiterer selv undersøgelsen.
Henvisningen markeres med blåt flag.
Lægges til T-beskrivelse – skal ikke til konference.

 

Booking:

Der skal bookes til undersøgelse indenfor 48 timer.

 

Undersøgelser:

Røntgen af thorax.

 

Beskrivelse:

Standardbeskrivelse + eventuelle fokusområder.

 

Verificering:

Godkendelse af foreløbig beskrivelse effektueres af beskrivende læge, afdelings- eller overlæge fra ONKO-afsnittet.

 

Svar:

Svar sendes til henvisende instans dagen efter undersøgelsen.

 

Patienter med afvigende forløb:

Ikke alle kræftpatienter kan følge et pakkeforløb fra start til slut. Det kan skyldes mange forskellige forhold. Uanset årsagen, skal man – i lighed med andre kræftpatienter – undersøges og behandles uden unødig ventetid. Det har Regionerne pligt til at sikre.

Som regel bliver man tilbudt et forløb, der starter fra det sted i pakken, hvor det er relevant, eller man får lagt en individuel plan.