Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Aortadissektion type B, medicinsk behandling

 

Aortadissektion type B er en livstruende sygdom, som kræver hurtig diagnostik og behandling for at forbedre prognosen. Der henvises i øvrigt til cardio.dk (Diagnostik og behandling af thorakale aortasygdomme).

 

Medicinsk behandling

 1. 1. Antihypertensiv

 2. 2. Analgetisk

 3. 3. Lakserende

 

Antihypertensiv behandling

Behandlingsmål: I den akutte fase tilstræbes SBT < 120 mmHg og ved udskrivelsen BT 130/80 mmHg.

Labetalol (Trandate®)

 • • Bolus: I.v. labetalol 25 mg givet over 1-3 minutter i perifer vene

  • • Kan gentages flere gange med 10-15 minutters mellemrum

  • • Maksimal effekt efter 20-40 minutter - virkningsvarighed 16-18 timer

  • • I alt højest 200 mg

 • • Bolus kan alternativt følges af kontinuerlig infusion 0,5-2 mg/minut i perifer vene

  • • Blanding af labetalol-drop: 100 mg labetalol (20 ml 5 mg/ml ) blandes i 100 ml isoton NaCl (1 ml = ca. 1 mg)

  • • Maks. døgndosis 300 mg ved kontinuerlig infusion

 • • NB: Intravenøs labetalol erstattes hurtigst muligt inden for første døgn med peroral behandling: Tabl. Trandate 400-800 mg x 3, maks. 2,4 g/døgn. Labetalol-infusion skal ikke genopsættes, når der er givet fuld peroral dosis.

 

Nitroglycerin

 • • Infusion opsættes som supplement ved utilstrækkelig effekt af labetalol

 • • Infusionsvarighed: Indtil effekt af anden antihypertensiv behandling (mindst 1 døgn)

 

Peroral antihypertensiv behandling

 • • ACE-hæmmer (f.eks. Ramipril)

 • • Calciumkanal-blokker (f.eks. Felodipin)

 • • Loop-diuretika

 • • Andre: Loniten, metyl-dopa

Bemærk at ACE-hæmmere, calciumantagonister og thiazider først virker maksimalt, efter dage til ugers behandling. Derfor skal betablokkerbehandlingen pågå et stykke tid efter initiering af ACE-hæmmer, calciumantagonist, eller andet, for at undgå blodtryksstigning i overgangsperioden.

Behandling af smerter og uro

Smerter og angst, støj og uro samt gentagne afbrydelser af nattesøvn øger blodtrykket.

Behandlingsmål: En smertefri og rolig patient

 • • Morfin

  • • I.v. Morfin 2,5-5 mg i refrakte doser

  • • Patienten må gerne være lidt medicinpåvirket

  • • Kan evt. senere erstattes med peroral behandling

  • • Vær opmærksom på sufficient døgndækning

 • • Stesolid

  • • I.v. Stesolid 2.5-5 mg pn

 • • Sovemedicin

  • • Tabl. Imovane 3,75 – 7, 5 mg x 1 nocte ved behov

 

Lakserende behandling

Alle patienter opstarter laksantia (f.eks. Actilax 10 dr. x 1) ved indlæggelsen. Der tilstræbes daglig lind afføring.

 

Observationer

Blodtryk

 • • Ved bolus labetalol: hvert 5. minut de første 30-40 minutter

 • • Labetalol-infusion: Hver time (ved dosis på 1 mg/minut har pt. fået 275 mg på ca. 4,5 time)

 • • De første døgn kontrolleres BT hver 2. time afhængig af patientens tilstand, herefter 1-2 gange pr. vagt.
  Der tilstræbes sammenhængende søvn

 • • Ved BT-stigning hos en patient, som har været velreguleret, overvejes årsagen til BT-stigningen (smerter, angst mv.).
  Hvis patienten er upåvirket, kontrolleres BT igen efter nogle timer

 • • Forbigående stigninger over 130/80 accepteres

 • • Nitroglycerininfusion opsættes kun efter konference med bagvagten

 

Telemetri

 • • Kan seponeres efter nogle dages stabil rytme (SR 60-80)

 

Biokemi

 • • AKS 1 ved indlæggelsen

 • • Daglig kontrol af Hb, væske-, infektions-, levertal og s-laktat indtil patienten er stabil

 

Mobilisering

 • • Pt. er TL i 6 timer efter labetalolindgift (bolus/infusion) pga. risiko for ortostatisme (ledsages til toilet)

 • • TL med toilettilladelse ved fortsatte smerter

 • • Ved lejringsbetingede smerter kan patienten mobiliseres til stol

 • • Stabile patienter mobiliseres til roligt regime indtil udskrivelsen (ca. 14 dage)

 • • Efter udskrivelsen frarådes alene hårdt statisk arbejde

 • • Almindelig fysisk belastning inkl. motion er uden restriktioner

 

Opfølgning

 • • Se ”Diagnostik og behandling af thorakale aortasygdomme”

 

 

Referencer

 • • DCS diagnostik og behandling af thorakale aortasygdomme

 • • medicin.dk