Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Disponeringsvejledning i forbindelse med uopsættelige patienttransporter Regionshospital Nordjylland - Frederikshavn

Indledning

I forbindelse med uopsættelige patienttransporter fra Regionshospital Nordjylland – Frederikshavn er der forskellige personaleressourcer til rådighed, afhængig af om transportbehovet opstår på hverdage, i weekends, på helligdage eller i forbindelse med nedlukningsperioder.

Formål

Formålet med dette dokument er at skabe klare retningslinjer for disponering af personaleressourcer i forbindelse med uopsættelige patienttransporter fra Regionshospital Nordjylland – Frederikshavn.

Definition af begreber

Tilkaldevagt Hjørring: Anæstesisygeplejerske i Hjørring i vagt fra bolig enten hele døgnet weekends og helligdage eller efter almindelig dagtjeneste (7.50 – 17.00) på hverdage.

Nedlukningsperioder: Ved nedlukningsperioder forstås dage/perioder ud over de almindelige weekends og helligdage, hvor der af hensyn til afvikling af ferie mv. er aftalt, at der ikke er operativ aktivitet. Nedlukningsperioder aftales mellem de implicerede parter årligt, men er typisk 3 uger om sommeren (29, 30 og 31), dagene mellem jul og nytår og dage i forbindelse med øvrige helligdage.

Voksen transportordning: Fælles regional transportordning til uopsættelig transport af voksne. Ordningen er i drift efter kl. 15 på hverdage og hele døgnet i weekends og helligdage.

Beskrivelse

I forhold til disponering af personaleressourcer mv. ved uopsættelige patienttransporter gælder nedenstående:

 • • På hverdage med operativ aktivitet håndteres patienttransporter frem til kl. 15 af det tilstedeværende personale og efter kl. 15 af voksentransportordningen

 • • I weekends, på helligdage og i nedlukningsperioder håndteres uopsættelige transporter som udgangspunkt ved hjælp af voksentransport ordningen

 • • Hvis voksentransporten ikke er tilgængelig eller en uopsættelig transport ikke kan afvente denne, kan vagthavende anæstesilæge ordinere transport med ledsagelse af den vagthavende anæstesisygeplejerske. I vurderingen heraf indgår:

  • Transportens haste-grad og vigtighed for liv og førlighed

  • Situationen i huset, herunder aktuelle eller forventede andre akutte opgaver

  • Under anæstesisygeplejerskens fravær overtager anæstesilægen dennes kald og opgaver

 • • Vagthavende anæstesilæge stiller indikationen for alle transporter og afgør ledsageniveau

 • • Ved sammenfald af flere akutte transporter, der overstiger kapaciteten i Frederikshavn, kan tilkaldevagten i Hjørring evt. involveres. Kontakt afsnitsledende/koordinerende sygeplejerske i Hjørring på lokal 41077 på hverdage kl. 8-15 og vagthavende sygeplejerske på lokal 41083 på øvrige tidspunkter

BEMÆRK:

 • •  Brug af tilkaldevagten fra Hjørring til uopsættelige transporter fra Frederikshavn forudsætter, at der ikke er eksisterende eller forventning om akut og uopsætteligt behov for personaleressourcen i Hjørring. Såfremt tilkaldevagten i Hjørring kan frigøres, kører denne i taxi til Frederikshavn og støder til patienten og ambulanceholdet her. Medbring akuttaske fra eget afsnit. Det er mest hensigtsmæssigt i forhold til at tasken skal retur til rette sted og efterses/fyldes op.

Referencer

Anæstesiledsagede patienttransporter.