Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Behandlingsplan

Lokal instruks for Kæbekirurgisk Afdeling vedrørende udarbejdelse af behandlingsplan.

Problemstilling

Henviste patienter, såvel indlagte som ambulante, skal hurtigst muligt have udarbejdet en behandlingsplan, der relateres til de stillede diagnoser. Planen skal om muligt udfærdiges samme dag, som patienten ses første gang i afdelingen.

Beskrivelse

Udredning- og behandlingsplan baseres på:

  • • Anamnestiske oplysninger

  • • Oplysninger i henvisningen

  • • Kliniske observationer

  • • Udredende undersøgelser, fx blodprøver, røntgen, inddragelser af andre specialer

Behandlingsplanen beskriver de overordnede tiltag, der skønnes nødvendige for endelig behandling af patienten eller yderligere udredning.

Ud fra konklusionen i journalen skal det altid fremgå, om patienten har ny tid eller alternativt er afsluttet.

Formål

Sikre hurtig diagnosticering og efterfølgende behandlingsplanlægning, for optimering af patienternes behandlingsforløb.

Synliggøre og dermed effektivisere forløbet, idet andre faggrupper informeres.

Inddrager patienterne for informeret samtykke.

Inddrager pårørende for informeret samtykke.

Metode

  • • Indledende vurdering.

  • • Udrednings- og behandlingsplan.

Begge dele foretages om muligt samme dag, som patienterne ses første gang i afdelingen. Udredes indenfor 30 dage. Hvis der skal tilbydes behandling skal dette ske inden for 30 dage efter endt udredning.

Målgruppe

Ansvarsfordeling:

Det er den undersøgende tandlæges ansvar, evt. efter konference med vagthavende specialtandlæge, at den udarbejdede behandlingsplan er korrekt. Der indhentes umiddelbart accept af planen fra patient eller pårørende, hvilket føres ind i journalen.

Referencer

Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1373 af 12. december 2006 om lægers, tandlægers, kiropraktorers, jordemødres, kliniske diætisters, kliniske tandteknikeres, tandplejeres, optikeres og kontaktlinseoptikeres patientjournaler.