Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Uddannelses- og oplæringsplan for CT stue 14

 

Modalitet:

GE Discovery CT750 HD

 

Mål for oplæringsperioden:

Radiografen skal efter oplæring selvstændigt kunne udføre de radiografiske procedurer, der knytter sig til udførelsen af CT undersøgelser. Radiografen skal kunne arbejde ud fra afdelingens gældende retningslinjer med det fælles mål, at sikre patienten den bedst mulige oplevelse og samtidig den bedst mulige billeddiagnostiske udredning.

Radiografen skal kunne vurdere, planlægge, udføre og evaluere det enkelte undersøgelses- eller behandlingsforløb i forhold til teknologien og den enkelte patients kliniske problemstilling.

Radiografen har efter oplæring forståelse for, og erfaring med, at samarbejde med kollegaer fra egen faggruppe og afdeling, men også med andre faggrupper i og udenfor Radiologisk Afdeling. Ligeledes er radiografen oplært i at handle i kritiske situationer, som fx hjertestop eller anafylaktisk chok.

 

 

Uddannelses- og oplæringsplan:

  1. 1. Samlet 3 ugers oplæring på stuen sammen med erfarent personale, som gennemgår de forskellige undersøgelser, stuens indretning og alle procedurer omkring CT skanninger.

  2. 2. Øvelse i patienthåndtering på CT stuen: modtagelse, lejring og information.

  3. 3. Øvelse i forskellige CT protokoller, samt problemløsning.

  4. 4. Være fortrolig med prioritering, modtagelse og undersøgelse af kritisk syge, fx multitraumer og 112 patienter.

  5. 5. Instruktion i, og anvendelse af forflytningsmateriale.

  6. 6. Øvelse i at anvende, anlægge og seponere perifere venekatetre, samt procedure omkring brug af andre typer katetre.

  7. 7. Have kendskab til sterile teknikker og håndtering af utensilier.

  8. 8. Instruktion i jodholdige kontraststoffer, kende til bivirkninger og kontraindikationer for disse.

  9. 9. Instruktion i relevante elektroniske systemer.

  10. 10. Alarmering og ageren ved hjertestop og kontraststofreaktioner.

 

Dokumentation:

Tjeklister for uddannelse og oplæring på CT generelt, samt stuespecifik liste, udfyldes til eget brug. Formålet med tjeklisterne, er at sikre at oplæringen dækker alle aspekter af undersøgelsesforløb på den aktuelle CT stue.