Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hjælpemidler fra Centrale Hjælpemiddeldepot

 

Formål

At sygeplejersker i Hjerte- Lungekirurgisk Afsnit kender arbejdsgangen og reglerne for bestilling af hjælpemidler.

Beskrivelse

Regler

  • • Hjælpemidler fra Centrale Hjælpemiddeldepot er som hovedregel udlånt til brug under indlæggelsen.

  • • Hjælpemidler rekvireres fra det Centrale Hjælpemiddeldepot. Sygeplejersken kan altid selv bestille hjælpemidler.

  • • Hvis der er behov for særlige hjælpemidler som kørestole, rollatorer, cirrusstole osv., er der behov for diverse mål. Disse hjælpemidler bestilles gennem afsnittets fysioterapeut eller ergoterapeut.

 

Afmelding/udskrivelse

  • • Når behovet for hjælpemidlet ophører enten under indlæggelsen eller ved udskrivelse, skal sygeplejersken umiddelbart kontakte det Centrale Hjælpemiddeldepot med henblik på afmelding og afhentning af hjælpemidlet

  • • Efter telefonisk afmelding til det Centrale Hjælpemiddeldepot stilles hjælpemidlet for enden af gangen ved stue 804 til afhentning

  • • Hvis patienten fortsat har brug for hjælpemidlet som led i behandlingen efter udskrivelsen, kan udlån forlænges til hjemmet, såfremt patienten er bosiddende i Region Nordjylland. Afdelingen skal da kontakte det Centrale Hjælpemiddeldepot, inden patienten udskrives. Hjælpemidler som patienten låner med hjem, skal som hovedregel afleveres tilbage indenfor 3 måneder

  • • Det er patient og/eller pårørende, der i videst muligt omfang selv skal sørge for transporten af hjælpemidlet frem og tilbage. Det henstilles derfor til, at afdelingerne finder en løsning for transport til og fra patienternes hjemadresse

  • • Patienter må som hovedregel ikke få hjælpemidler med fra Aalborg Universitetshospital, når de udskrives til andre sygehuse

  • • Der er mulighed for at aflevere det lånte hjælpemiddel på nærmeste sygehus’ hjælpemiddeldepot, hvis det ikke kan afleveres i forbindelse med en kontrol på det behandlende sygehus.

 

Kontakt til Centrale Hjælpemiddeldepot:

Åbent alle hverdage kl. 9 – 14.

Telefon: 97 66 61 06 (Lokal 66106)

Ved henvendelse skal opgives cpr. nr. på patienten