Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Diabetes: Ketostix til måling af ketonstoffer i blodet.

 

Ketonstoffer kan måles i blodet med test strips med hurtig svar på apparat. Bestilles i LABKA som p-beta-Hydroxysmørsyre.

Indikation:

  • • Børn med diabetes mhp. screening for ketoacidose.

  • • Børn med akut hypoglykæmi af ukendt årsag mhp. ketotisk/non-ketotisk hypoglykæmi.

Apparatet Precision XCeed og β-keton test strips medbringes af bioanalytiker ved rekvisition af analysen. Laboratoriet har ansvaret for vedligeholdelse af apparaturet og kvalitetssikring af stix.

Den tilkaldte bioanalytiker står for kapillærprøven, aflæsning af resultatet og svarafgivelse i LABKA.

Beta-ketonmålingen omfatter måling af beta-hydroxy smørsyre (Beta-OHB), som er den vigtigste af de 3 ketonstoffer i blodet. Måleområdet: 0,0 – 8,0 mmol/l. Hvis >8,0 mmol/l vises resultatet: HI.

Obs. dårlig cirkulation kan give forkert resultat.
Anvendes ikke på børn <2 måneder.

A: Tolkning af resultatet ved diabetes:

 

Under 0,6 mmol/l:

Normalt.

0,6 – 1,5 mmol/l:

Evt. gentage efter 2-4 timer afhængig af klinikken.

1,5 – 3 mmol/l:

Risiko for ketoacidose. Gentages efter 2 timer, evt. venøs HCO3 eller syre/base.

Over 3 mmol/l:

Ketoacidose. Bekræftes med syre/base på blodprøve.

Keton > 3 mmol/l:

Indlæggelse afd. 301(eller børneintensiv 103) til formentlig insulindrop. Se instruks.

Keton < 3 mmol/l:

Indlæggelse afd. 303A til konventionel insulinbehandling. Se instruks.

 

B: Tolkning af resultatet ved hypoglykæmi af ukendt årsag:

 

Keton < 1 mmol/l:

Nonketotisk hypoglykæmi.

Keton > 1 mmol/l:

Ketotisk hypoglykæmi

 

 

Se instruks: Hypoglykæmi efter neonatalperioden.