Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Humira®-behandling

Anti-TNFα behandling

Indikationer1

Kontraindikationer1

Supplerende behandling1

Forprøver1

PRAKTISK HÅNDTERING2

Ved ordination2

Hvis Quantiferontest er positiv2

På behandlingsdagen2

Ny tid aftales2

Indikationer

Anti-TNF behandling af patienter med kronisk inflammatorisk tarmsygdom, hvor Remicadebehandling er forsøgt, men ikke har haft effekt, effekten er reduceret, eller hvor patienten har udviklet allergi eller intolerans.
Behandlingseffekt ses hos ca. 70 % af patienterne.
Behandlingen er ikke kurativ og recidiver ses ofte i løbet af 2-3 måneder.
Behandlingsordinationen skal være godkendt af en af afdelingens overlæger.

Kontraindikationer

 • • Tidligere utilstrækkeligt behandlet TB

 • • Inkompenseret hjertesygdom (NYHA III-IV).

 • • Pågående infektion

 • • Anal eller anden absces

Graviditet er ikke en absolut kontraindikation for Humira behandling, men hvis patienten er gravid eller planlægger graviditet skal indikationen for Humirabehandling konfereres med JF/BAJ.

Supplerende behandling

For at mindske risici for recidiv, bivirkninger samt udvikling af antistoffer mod humira, skal alle patienter, som sættes i humirabehandling, så vidt muligt sættes i immuno-suppressiv behandling med Imurel 2-2,5 mg/kg/dag (eller hvis dette ikke tåles: Puri-Nethol 1-1,25 mg/kg/dag eller Methotrexat 25 mg/uge).

Forprøver

Det er vigtigt, at TB så vidt muligt udelukkes inden start på anti-TNF behandling. Patienten skal udspørges om lungesymptomer, feber, eksposition for TB, vaccination for TB, og der undersøges for lynfeknudesvulst.

Forud for 1. behandling med Humira skal der foreligge et røntgenbillede af thorax og en negativ Quantiferon Guld test. Denne test er en in-vitro test for aktiv TB. I modsætning til tuberculin test (PPD test) og røntgen af thorax viser denne test, om patienten har levende TB bakterier i kroppen. Quantiferon testen er mere sensitiv og har højere positiv prediktiv værdi end de 2 øvrige undersøgelser Begge undersøgelser må højest være 4 måneder gamle ved start på behandling.

Ved pauser i anti-TNF behandlingen på > 4 mdr. skal der tages ny Quantiferon test.

Herudover skal der tages Imurel-blodprøver ved hvert fremmøde til udlevering af Humira.

Praktisk håndtering

Ved ordination

 • • Tidspunktet aftales med Gastroenterologisk Dagafsnit (tlf.: 26205)

 • • Indikationer/kontraindikationer checkes

 • • Der tages Quantiferontest

 • • Patienten får udleveret patientvejledning

Hvis Quantiferontest er positiv

Hvis der positiv Quantiferontest og et normalt røntgen af thorax, har patienten latent tuberkulose.

Patienten skal sættes i profylaktisk behandling med Isoniazid 300 mg x 1 + Pyridoxin (B-vitamin) 20 mg dagligt i 6 måneder. Efter start på denne behandling kan patienten behandles med anti-TNF.

Hvis der optræder bivirkninger af Isoniazid, herunder specielt neuropati, skal behandlingen seponeres, og der skiftes til Rifampicin 600 mg x 1 i 4 måneder. Denne behandling skal dog aftales i samarbejde med Lungemedicinsk afdeling.

På behandlingsdagen

 • • Humira-skema udfyldes af sygeplejerske i Dagafsnit

 • • Sygeplejersken checker indikation/kontraindikation (ingen feber, hoste eller ekspektoration)

 • • Foreligger der negativ Quantiferon test?

 • • Dosering af Humira er: 160 mg uge 0, 80 mg uge 2 og 40 mg hver anden uge herefter

 • • Hvis patienten har haft svær allergisk reaktion på Remicade skal der ved første dosis først lægges venflon. Herefter gives først 40 mg. Der tages puls og blodtryk hvert kvarter. Hvis der ikke er reaktion efter 1 time gives de resterende 120 mg og patienten kan tage hjem efter yderligere 1 times observation.

 • • Hvis patienten ikke har haft almene reaktioner efter Remicade eller Humira, skal der blot før og et kvarter efter 1. og 2. dosis tages puls og blodtryk samt tages imurelblodprøver med svar til kontaktlægen.

 • • Skopilægen (på dobbeltskopidage BAJ/JF) noterer i løbet af formiddagen journalnotat hver gang patienten har fået udleveret medicin.

 • • Sygeplejersken laver et journalnotat indeholdende det antal mg Humira, der er givet/udleveret.

Patienten har fortsat en fast kontaktlæge, som må kontaktes, hvis der er yderligere spørgsmål eller problemstillinger.

Ny tid aftales

Patienten får de første 2 induktionsdoser (uge 0 og 2) i Dagafsnittet hvor han/hun oplæres i selvadministration.

Der udleveres injektionspenne til kommende 8 uger (4 styk), og aftales fremmøde til kontrol, blodprøver (imurel), injektion og udlevering af yderligere 4 styk penne 8 uger senere.

Efter 1 års remissionsbevarende behandling forsøges igen med ophør med Humira og kontrolblodprøve efter 8 uger.

Ved nyt recidiv sættes patienten i vedvarende (evt. livslang) Humirabehandling.