Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Optitrering af Spiron

 

Formål

 

At medicindosis tilpasses den enkelte patient ud fra en klinisk kontrol og vurdering.

 

Definition af begreber

 

Optitrering: Medicindosis tilpasses patienten gradvist, så der indtræder færrest mulige gener i

forbindelse med behandlingen.

Spiron: Aldosteron receptor antagonist, der bl.a. bruges i behandling af hjerteinsufficiens.

 

Beskrivelse
 

Inden behandlingen

 

 • • Sygeplejersken sikrer sig, at behandlingen er ordineret i journalen.

 

Hvis en patient har været fulgt hos en sygeplejerske i hjertesvigtsklinikken og fuld optitreret i ace-hæmmer/AT2-hæmmer samt beta-blokker, må sygeplejersken på eget initiativ opstarte patienten i spiron, hvis patienten befinder sig i NYHA 2-4. Forud for opstart skal hun sikre sig, at nyrefunktionen og kalium ligger indenfor normalområdet, ellers konfereres med en læge.

 

 • • Sygeplejersken identificerer patienten.

 • • Sikrer sig, at patienten har fået udleveret patientvejledningen om optitrering af Spiron med

henblik på at kende formålet med behandlingen og behandlingsforløbet.

 • • Patienten vejes, og blodtryk og puls måles.

 • • Der spørges ind til patientens velbefindende siden indlæggelse eller seneste besøg.

 

Dosering

 • • Optitrering foregår med 12,5 - 25 mg hver 14. dag. Såfremt patienten har perifere ødemer, kan dosis øges til 100 mg ellers er måldosis 25 mg

 • • Der tages elektrolytstatus ugentlig i 2 uger, herefter 1 gang om måneden i 3 måneder og

 • • derefter hver 3. måned.

 • • FMK tilrettes, og patienten får udprintet en revideret medicinliste som gennemgås.

 • • Patientens blodtryk, puls og vægt dokumenteres i CCS, samt der gøres notat i journalen.

 • • Ved vægtstigning over 2 kg om ugen, sammenholdt med patientens velbefindende i øvrigt,

 • • kontaktes lægen.

 • • Patienten medgives tid til 2 uger efter, hvis mål-dosis (forstået som maksimal dosis/døgn) ikke er nået.

 • • Når patienten har nået måldosis, lægges et notat til lægen. Dette notat skal indeholde

 • • ajourført medicinstatus, patientens aktuelle NYHA klassificering, samt hvornår seneste ekko er

 • • lavet, og hvad den viste. Dette mhp. videre plan.


 

Referencer

Hildebrandt P, Gustafsson F. Hjertesvigt i klinisk praksis. Munksgaard 2009.

Patientvejledning: Justering af hjertemedicin – Spiron.