Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Commotio cerebri – observation af patienten

 

Beskrivelse

Hjernerystelse defineres som en kortvarig bevidsthedssvækkelse/bevidstløshed efterfulgt af hurtig bedring. Ved bevidstløshed over 5 min. taler man om svær commotio eller contusio cerebri.

Dette kan efterfølges af hovedpine, svimmelhed, kvalme, opkastninger og sløvhed. Patienten vil helst sove. Der er næsten altid amnesi omkring ulykkestidspunktet.

 

Contusio cerebri

Er en fokal kvæstelse i hjernen med blodudtrækning i hjernevævet. Omkring kontusionen er der ofte ødem, hvilket kan blive rumopfyldende med intrakranielt trykstigning til følge. Den fokale hjernebeskadigelse medfører ofte fokale udfald. Mange små kontusionsblødninger giver ofte et diffust hjerneødem.

Da en del af disse patienter er dybt bevidstløse med en Glasgow Coma Scale på under 8, er en sådan patient som regel intuberet og desuden monitoreret således, at der kan måles intrakranielt tryk.

 

Inddeling af patienter afhængig af risiko for komplikation:

HISS (Head Injury Severity Scale)

 

Minimal

GCS: 15

Intet bevidsthedstab

Let

GCS: 14 -15

Bevidsthedstab < 5min.

og / eller

amnesi < 5 min.

Ingen neurologiske udfald

 

Middelsvær

GSC:9 -13

Bevidsthedstab > 5min.

og / eller

neurologiske udfald

 

Svær

GCS: 3 - 8

 

Indikation for indlæggelse  

Bevidstløs over 5 min. og mindst 2 af følgende symptomer:

 1. 1. Konfus/agitation, alvorlig symptom

 2. 2. Hovedpine, kvalme, opkastning

 3. 3. Fokale neurologiske symptomer

 4. 4. Klinisk mistanke om kraniefraktur

 5. 5. Likvore (klar væske fra øre eller næse)

 6. 6. Vurdering umulig på grund af alkohol (se evt. bilag), medicin, epileptisk anfald

 7. 7. Ikke tilstrækkelig observationsmulighed i hjemmet

Hvis patienten hjemsendes skal der informeres om observation i hjemmet og pjece om commotio gennemgås med patient og pårørende og medgives.

Ved indlæggelse kan de lettere tilfælde observeres på stamafdeling. Alle lidt sværere tilfælde CT skannes akut og af denne afhænger den videre observation og behandling.

 

Observation

 • • Observation hver 15. minut, stigende til hver anden time, afhængigt af tilstanden

 • • observationen fortsættes i mindst 24 timer, da der efter et symptomfrit interval, kan udvikles livstruende komplikationer

Et eventuelt epiduralt hæmatom vil almindeligvis have udviklet sig indenfor dette tidsrum, mens et subduralt hæmatom kan vise sig flere døgn senere. Ved vigende bevidsthedsniveau og mistanke om intracraniel blødning, da akut tilkald af læge mhp. evt. CT-scanning.

 • • Faste og t. l. ved kraftig hovedpine og svimmelhed - Ellers let sengeleje afstemt efter symptomer, hvis patientens øvrige læsioner tillader dette.

 • • Faste ved kraftig kvalme, opkastning og svimmelhed - Ved aftagende kvalme, da kost efter ønske

 • • Kvalme- og smertestillende medicin (ikke morfika)

 

Pleje og behandling

 • • Skabe ro omkring patienten

 • • Patienten lejres med let eleveret hovedgærde

 • • Iltbehandling 2 l/m på næsekateter

 • • Den vigtigste observation er bevidsthedsniveauet, specielt ændringer - her anvendes Glasgow Coma Skala - se bilag - mhp interkraniel trykstigning.

 • • Alle patienter skal observeres for BT, puls og pupilforhold samt GCS, ud fra det tidsinterval der er ordineret.

 • • Forvagten skal kontaktes ved ændret adfærd hos patienten eller ved faldende GSC eller øvrige værdier.

 • • Evt. hovedpine og smerter behandles med Paracetamol, aldrig morfika da dette kan sløre symptomer og bevidsthedsniveau.

 

Glasgow Coma Skala

Skema anvendes ved observation og vurdering af bevidsthedsniveau. Der er et skema til voksne og et til børn. Ved observation er det vigtigt at følgende anvendes:

 

Verbal respons: her er det ikke nok at snakke generelt med den voksne patient, der skal også spørges ind til noget konkret fx adresse, cpr nummer eller telefonnummer.

 

Motorisk respons: her er det vigtigt at bede patienten om at udføre noget konkret med arme og ben. Dette kan være at løfte venstre arm og derefter fx bøje højre ben, føre en finger til næse eller øre. Denne observation/ kontrol må ikke være den samme hver gang patienten kontrolleres.

 

Pupiller:

 • • Pupillerne skal have samme størrelse. Registreres på GCS. Hvis der er forskellige størrelser, registreres dette med højre/venstre

 • • Pupillerne skal reagere på lys (kontrahere sig når der lyses i øjnene)

 • • Øjnene skal følge en finger op/ned og til højre/venstre

 • • Obs. for dobbeltsyn og mørke felter (evt. nethinde sammenfald)

 

Tegn på forværring:

Ændret bevidsthedsniveau

Ændret væremåde

Fald i GCS

Pupilabnormiteter

Neurologiske udfald

Stigende blodtryk

Voldsom hovedpine

Voldsomme opkastninger

Kramper.

 

Ved udskrivelse:

Pjecen om commotio cerebri gennemgås med patienten og udleveres.

Der informeres om:

 • • Rolig livsførelse i 14 dage

 • • Det er normalt at være mere træt og irritabel end vanlig

 • • Undgå unødig stimuli som at læse, se meget TV, sms, telefon og høj musik, alkohol

 • • Ved ændring af patientens tilstand og væremåde, skal der tages kontakt til læge

 

Definition af begreber

Hjernerystelse opstår ved direkte slag mod kraniet eller ved indirekte traume med stor acceleration/deceleration eller rotation ved trafikulykker, fald eller slag. Traumet kan medføre såvel midlertidige som permanente forstyrrelser i hjernens funktion. Ved slag mod hovedet kan der opstå blødninger mellem hjernens hinder, blødninger i selve hjernens substans, ødem i hjernens substans og overstrækning af hjernecellernes udløbere.

GCS: Glasgow Coma Skala Skema til vurdering af bevidsthedsniveau.

 

Formål

At sikre korrekt observation af patienter indlagt med commotio cerebri.

 

Referencer

PRI, Tidlig opsporing af kritisk sygdom - TOKS

Patientklagenævnet, Links og henvisninger om hjernerystelse

Sundhedsstyrelsen; Hjernerystelse - Observation eller CT skanning, 2008

Ugeskrift for læger; Børn med commotio cerebri varetages forskelligt på danske børneafdelinger, 12. maj 2008