Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Bankartoperation og fysioterapeutisk intervention


Patientgruppe

Patienter, der har fået foretaget stabiliserende operation af skulderleddet i Thisted eller på andet sygehus.

Definition af begreber

EPJ: elektronisk patientjournal

GOP: Genoptræningsplan
 

Specielle forholdsregler gældende for denne operation

Specielle forholdsregler vil fremgå af operationsbeskrivelsen. Følg altid restriktionerne i operationsbeskrivelsen.

Vanligt regime

De første 3 uger skal pt holde armen i slyngen, undtagen når pt klæder sig af/på, vasker sig eller laver øvelser fra program.

 

Efter 3 uger må patienten:

• udadrotere til 0 grader

• flektere eller abducere til 90 grader

• selv løfte armen aktivt

 

Efter 6 uger må armen bevæges frit. Patienten må dog ikke løfte, skubbe eller trække noget tungt med den opererede arm, før patienten har været til lægekontrol.

 

 

Fysioterapeutisk intervention gældende for dagkirurgiske patienter der opereres i Thisted

Formål

At udlevere øvelsesprogram samt instruere patienten i øvelser samt regime.

Før patientkontakt

Fysioterapeuten, der har ansvaret for én-dags-kirurgiske patienter denne dag, orienterer sig om operationstidspunkt i bookplan og opdaterer sig i øvrigt i EPJ og hos plejepersonalet.

Intervention postoperativt

Fysioterapeuten tilser patienten på sengeafdelingen efter operationen inden udskrivelsen.

Fysioterapeuten eller plejepersonalet på dagkirurgisk afdeling påsætter collar’n cuff.

Fysioterapeuten udleverer øvelsesprogram ”Sådan træner du skulderen efter stabiliserende operation af skulderen – vanligt regime”.

Fysioterapeuten instruerer i øvelserne.

Fysioterapeuten vejleder omkring smertehåndtering og restriktioner.

Pt. indkaldes ambulant til fortsat instruktion Herefter evt. udarbejdelse af specialiseret eller almen GOP.


 

Fysioterapeutisk intervention gældende for ambulante patienter, hvor der udarbejdes almen eller specialiseret GOP

Henvisning

Patienten henvises på en af følgende muligheder:

  • • Patienten er opereret her på sygehuset i Thisted på dagkirurgisk afdeling, og er blevet set af en fysioterapeut på operationsdagen. Pt. indkaldes nu til instruktion og derefter udarbejdelse af almen eller specialiseret GOP.

  • • Der modtages henvisning fra ortopædkirurgisk ambulatorium.

  • • Der modtages specialiseret GOP fra andet sygehus.

Formål

At opnå bedst mulig funktion efter operationen.

Overordnet fremgangsmåde

Optage anamnese omkring vanligt funktionsniveau, aktivitetsniveau, tidligere og aktuelle smerter.

Undersøge bevægelighed i skulderen og kvaliteten af bevægelserne.

Observerer andre relevante lidelser, som kan influere på aktuelle sygdom.

 

Træningen / behandlingen kan indeholde:

  • • Stabilitetstræning

  • • Bevægelighedstræning

  • • Styrke- og udholdenhedstræning

  • • Eventuelt ledmobilisering

  • • Bløddelsbehandling

  • • Smertehåndtering

  • • Vurdere behov for almen eller specialiseret GOP.

Træningen / behandlingen tilrettelægges og udføres i henhold til gældende regime og i overensstemmelse med operationsbeskrivelse og opfølgende lægekontroller.

Patienten ses af fysioterapeuten til opfølgende træningsinstruktion 3 uger postoperativt.

Relevant tværfagligt samarbejde

Disse patienter skal til kontrol ved opererende læge, typisk efter 2-3 mdr.

Hvis der i et specialiseret genoptræningsforløb opleves problemer tages kontakt til den opererende læge, og der kan da aftales en ekstra kontrol.

 

 

SKS-registrering

Følgende SKS-registreringer benyttes typisk
BVD: Generelle pædagogiske interventioner
ZZ5049: Fysioterapeutisk vurdering eller undersøgelse
BLNG: Manuel terapi inkl. bløddelsbehandling og ledmobilisering
BLNA: Biomekanisk bevægelsesterapi
BLNK: Termoterapi ved lidelser i bevægeapparatet
ZZ0175Y: Udarbejdelse af genoptræningsplan til specialiseret genoptræning
ZZ0175X: Udarbejdelse af genoptræningsplan til almen genoptræning
AWG11: Startkode – specialiseret ambulant genoptræning
AWX21: Slutkode – specialiseret ambulant genoptræning