Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Væksthormonbehandling

Indikationer for væksthormonbehandling i Danmark:

 • • Væksthormonmangel hos børn.

 • • Turner syndrom

 • • Vækstretardation ved nyreinsufficiens

 • • Prader Willi syndrom

 • • SGA uden catch up ved 4 års alderen (højde <2,5 SDS, forældres højde <-1 SDS). inkl. Silver-Russels syndrom.

 • • Svær væksthormonmangel hos voksne.

  Behandlingen er kostbar og udlevering af væksthormon foregår udelukkende fra den behandlende børneafdeling.

Instruktion i væksthormonbehandling:

Væksthormon gives med væksthormonpen subkutant i låret til sengetid, enkelte børn foretrækker abdomen. Oplæring i håndtering af væksthormonpen samt injektionsteknik foregår ved ambulatorie-sygeplejerske efter aftale. Der afsættes et par timer. Væksthormonet skal være bestilt på forhånd, således at instruktionen kan afsluttes med første væksthormoninjektion.

Bestilling af væksthormon:

Væksthormon udleveres fra sygehuset på baggrund af bestemmelser om vederlagsfri medicin. Bestillingsskema udfyldes og faxes til Sygehusapoteket med oplysning om, hvornår dette skal udleveres til patienten i børneamb. eller evt. børneafdeling. Bestilles ugen før den ambulante kontrol.

Bestillingsedlerne opbevares i journalen som kontrol/bevis og regningerne samles i ringbind i børneambulatoriet.

Doseringen:

Effekten på væksthastigheden er individuel, hvorfor doseringen tilpasses den enkelte, men følgende retningslinier kan angives som daglig dosis givet s.c til sengetid med efterfølgende tilpasning efter vækstrespons og IgF1-stigning. Ved adipositas hos ældre børn kan dosering efter m2 være mere velegnet end vægt.

 • • Væksthormonmangel (substitution): 25-30 µg/kg eller 0,7 mg/m2

 • • Turner syndrom: 45 µg/kg eller 1,4 mg/m2

 • • Prader Willi Syndrom: 35 µg/kg eller 1,0 mg/m2

 • • Kronisk nyreinsufficiens: 45 µg/kg eller 1,4 mg/m2

 • • SGA: 35 µg/kg

Gradvis optrapning over 4 uger med opstart med ½ dosis for at undgå bivirkninger.

Bivirkninger:

Ved opstart af væksthormonbehandlingen kan der ses forbigående væskeretention med lette ødemer, led- og muskelsmerter. Disse gener kan reduceres ved gradvis optrapning af dosis over 1 måned. Der kan forekomme humørsvingninger i starten af behandling. Nogle får øget appetit, og der kan være klager over vokseværk. I meget sjældne tilfælde benign intrakraniel hypertension og hofteskred. Efter opstart kan en hypothyreose og/eller binyrebarkinsufficiens, som har været subklinisk, få klinisk betydning. Væksthormon påvirker kulhydratstofskiftet, og der er i sjældne tilfælde beskrevet udvikling af diabetes. Risiko for udvikling af cancersygdom, f.eks. cancer coli og leukæmi kan ikke helt udelukkes. Væksthormonbehandling synes ikke at øge risikoen for recidiv af malign sygdom, men behandlingen må først indledes efter afsluttet behandling uden tegn på resterende malign aktivitet i 1 år.

Kontrol:

Ambulant kontrol hver 3-4. måned:

 • • Højde (mean af 3 målinger på stadiometer), vægt, evt. siddehøjde.

 • • Objektiv gennemgang, inkl. pubertetsudvikling med Tanner stadium og evt. orchidometer.

 • • Knoglealder med 1-2 års interval efter behov.

 • • Blodprøver 2-3 gange årligt med bl.a. Hb A1C, hæm. status, TSH, T3, T4, IgF1 (analyseret på RH)

 • • S-IgF1 anvendes som behandlingskontrol, ønskes i området mellem mean og +2 SD.

Udlevering af væksthormon til 3-4 måneders forbrug, så det rækker til næste kontrol. Hvis patienten er i behandling med andre hormoner udleveres det samtidig, i henhold til bestemmelserne om vederlagsfri udlevering.

Ophør af behandling:

Stillingtagen til afslutning af behandlingen når

 • • Vækst <2 cm om året, se nedenfor ved væksthormonmangel.

 • • Knoglealder >14 år for piger.

 • • Knoglealder >16 år for drenge.

 • • Nonrespons på væksthormonbehandling, dvs. ændring af væksthastighed < 1 SDS på 1 år.

 • • Bivirkninger.

Når børn med væksthormonmangel er udvokset skal de gennemgå væksthormonstimulationstest efter pause med væksthormon. Ved påvisning af svær væksthormonmangel er der indikation for væksthormonbehandling i metaboliske doser i voksenalderen.

Valg af væksthormonpræparat:

Væksthormonbehandling er dyr, hvorfor vi i de seneste år er blevet bedt om at vælge væksthormonpræparat ud fra tilbuddene opnået ved de årlige Amgrosudbud. Aktuelt foreslår sygehusapoteket følgende prioritering:
 

 1. 1. Sandoz:
  Omnitrope 3,3 mg/ml, 1,5 ml til Omnitrope Pen 5
  Omnitrope 6,7 mg/ml, 1,5 ml til Omnitrope Pen 10

Billigste præparat. Skal opbevares i køleskab. Ingen væksthormonregister.
 

 1. 2. Novo Nordisk:
  Norditropin Simplexx 5 mg til NordiPen 5
  Norditropin Simplexx 10 mg til NordiPen 10
  Norditropin Simplexx 15 mg til NordiPen 15

De respektive færdigblandede ampuller (5,10 og 1 5mg) passer således udelukkende til de respektive penne (NordiPen 5,10 eller 15)

5 mg og 10 mg ampuller kan opbevares ved stuetemperatur efter anbrud.
Nålen kan ”skjules” ved anvendelse af PenMate systemer.

Væksthormonregistre NordiNet til rådighed.

 

 1. 3. Pfizer:
  Genotropin MiniQuick

.
Små 2-kammerampuller i engangssprøjter med doser fra 0,2 mg op til 1,6 mg per ampul, sv.t. én dags behandling. Holdbarhed ved stuetemperatur 6 måneder. Velegnede til lejrophold, ferierejser mm. Dyreste løsning.

 

 1. 4. Eli Lilly:
  Humatrope cylinderampuller á 6 mg og 12 mg, som anvendes til Humatro-Pen MG.

 

Referencer:

Henrik Thybo Christensen et al: Væksthormonbehandling af korte børn født small for gestational age. Ugeskrift for Læger 2006; 168:889-895.