Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Skift af trakealkanyle ved sygeplejerske i ØNH Amb.

 

Indikation for kanyleskift ved sygeplejerske 

 1. 1. Kanyleskiftet ved sygeplejerske er lægeordineret i journalen. 

 1. 2. Kanyleskiftet er ukompliceret, dvs. at der er stabil kanal/ placering af kanyle. 

 1. 3. Stabilt kanylevalg, dvs. ikke ændret på kanyletype og str. ved de sidste 2 skift. 

 1. 4. Ingen kontinuerlige problemstillinger ved læge. 

 

Hvornår skal der etableres lægekontakt 

Hvor der er vejrtrækningsproblemer. 

Forandringer på stoma, blødning, fistel, tumorvæv, eller hvor hudomgivelser ser suspekte ud. 

Hvis patienten på forespørgsel ønsker at blive tilset af læge. 

 

Fremstilling:  

Trachealkanyle, 2 stk. krøller, kompres, fixeringsbånd, eksplorationscreme, NaCl, derma/barriere creme, sugekateter, handsker, fiberlaryngoscop  

 

Fremgangsmåde 

 • • Handsker påtages. 

 • • Sygeplejersken tjekker at det er rette trachealkanyle og str. 

 • • Ny trachealkanyle smøres med eksplorationscreme, fixeringsbånd sættes fast i den ene side af kanylen. 

 • • Sugekateter klargøres, og krøller fugtes med Nacl. 

 • • Patientens trachealkanyle fjernes. 

 • • Stoma og hud soigneres med fugtig krølle, efterfulgt af tør krølle. Vurderes med henblik på rødme og smøres ved behov med derma/barriere creme. 

 • • Den nye trachealkanyle sættes i, kompres påsættes og trachealkanylen fikseres. 

 • • For at sikre korrekt placering af trachealkanylen, kan lægen fiberscopere patienten. 

 • • Efter individuelle behov vejledes patienten med hensyn til sugning, hudpleje, taleventil, hjælpemidler, rengøring af tracealkanyle, ”hvis kanylen hopper ud ” og dekanylering. 

 • • Tidspunktet for næste kanyleskift aftales med patienten og bookes. 

 • • Sygeplejersken dokumenterer skiftet i EPJ 

 

Den snavsede sølvkanyle: Lægges i det urene skyllerum. Rengøres af serviceassistent, vaskes i opvaskemaskinen og pakkes i pose med patientlabel og kanylestr. noteret på posen.  

 

Den rengjorte kanyle: Lægges i patientens bakke sammen med kompres, krøller, fixeringsbånd og hvidt ark, således der er klargjort til næste kanyleskift. 

 

Plastkanyler kasseres (undtagen tracoe comfort- anvendes i 9 mdr.)  

Ny plast- kanyle: lægges i patientens bakke sammen med kompres, krøller, fixeringsbånd og hvidt ark, således der er klargjort til næste kanyleskift. 

 

Ansvar og kompetencefordeling: Det er et lægeansvar at vurdere, om patienten kan overgå til et sygeplejeskift i ambulatoriet. Dette skal noteres i EPJ. 

 

Målgruppe – modtagelse 

Patienter, der er tracheostomeret I stabile forløb og som bruger trakealkanyle