Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Prævisitationssamtale hos sygeplejerske til patient med LUTS

 

Formål

At patienten får en kvalificeret samtale omkring sit problem.

At sygeplejerske og læge er enige om, hvad prævisitations-samtalen skal indeholde og munde ud i.

 

Definition af begreber

Prævisitationssamtale er en lægevisiteret sygeplejesamtale med patient henvist af egen læge med LUTS.

DAN-PSS-1 skema er et spørgeskema vedrørende vandladningsgener hos mænd med forstørret prostata

LUTS (Lower Urinary Tract Symptoms) er vandladningsproblemer i nedre urinveje.

Dobbelt voiding er at lade vandet 2 gange efter hinanden med 5-10 min. mellemrum.

TRUS er Trans Rectal Ultralyds Scanning

 

Beskrivelse

Ansvar

Indhold i sygeplejekonsultationerne: Overlægerne og afdelingssygeplejerske tilknyttet urologisk afsnit samt sygeplejersker tilknyttet prævisitationsamtalerne.

Det videre forløb for patienten: Overlægerne tilknyttet urologisk afsnit overtager patienterne til den videre forundersøgelse/behandling. I enkelte tilfælde vil sygeplejersken efter af have konfereret patientens situation og behandling med overlæge kunne afslutte patienten, evt. med opstart af en medicinsk behandling.

Planlægning

Der bookes tid (1½ time) hos sygeplejerske tilknyttet prævisitations-samtale. Der medsendes 3 væskevandladningsskemaer, DAN-PSS-1 skema, oplysningsskema før anæstesi samt patientpjece om flowmåling til patienten.

Der tages højde for at der vil kunne tilbydes patienten en tid hos læge indenfor 3-4 uger.

Konsultationen

 • • Henvisning fra egen læge læses igennem, evt. tidligere journal og blodprøver ses.

 • • Der foretages 2 Flowmetriundersøgelse (se instruks om dette). Ved stor residualurin gøres double-voiding.

 • • Spørgeskema/vandladningsskema/flowmetrikurve vurderes og diskuteres med patienten, sammen med dennes anamnese

 • • Patientens helhedssituation vurderes og der diskuteres yderligere undersøgelser/behandling og evt ændring af patientens vaner, drikke og vandladningsmønster.

 

Konsultationen udmønstres i en eller flere af følgende:

 • • Patienten bookes til konsultation hos læge, og der tages stilling til evt. cystoskopi, cystometri og/eller TRUS

 • • Indikationer for Cystoskopi:

 • • Altid ved makroskopisk hæmaturi (lægelig vurdering ved mikroskopisk hæmaturi)

 • • Urgesymptomer (hvis urge er hovedproblemet)

 • • Indikationer for tryk-flow:

 • • Før kirurgi, hvis patienten tidligere er prostataopereret

 • • Før kirurgi, hvis patienten er < 60 år

 • • Før kirurgi, hvis flow-Qmax er > 10 ml/s

 • • Hos ældre med retention > 500 ml, hvis patienten ønsker operation

 • • Pausere med blæredæmpende medicin i 14 dage før urodynamik

 • • Indikationer for TRUS:

 • • Før opstart med 5-alfa-reduktasehæmmere

 • • Før kirurgi

 • • Der konfereres med læge samme dag og iværksættes plan for behandling

 • • Ved stor residualurin kan der foretages oplæring i RIK

 • • Ny sygeplejekontrol

 • • Patienten afsluttes efter aftale med læge

Efter konsultationen

Sygeplejerske dokumenterer i journalen under sygeplejenotat.

Notatguide:

Notat

 • • Henvist af og årsag til henvisningen

 • • Anamnese med relevans for konsultationen, herunder evt. UVI og hæmaturi

 • • Medicin af relevans for vandladningen

 • • PSA og se-crea hvis denne er forhøjet

 • • KRAM af relevans for vandladningsgenerne

 • • 2 flowmålinger: totalvolumen, max-flow, residualurin, urinstix evt. D+R

 • • Dan-pss skema: samlet score fordelt på obstruktive og iirritative point

 • • Sexuelle score

 • • Væske-vandladningsskema: væskeindtag, døgndiureser, antal vandladninger og volumen, nykturi (obs. natlig polyuri)

Aftaler

 • • Aftaler med patienten, evt. ændringer i drikke-vandladningsmønster, bækkenbundstræning, afhjælpning af efterdrypproblematik m.m.

 • • Konfereret med læge (navn)

 • • Aftalte undersøgelser og tid

 

DRG-skema udfyldes (diagnosekode R391)

 

Referencer