Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Angiografi – Intestinale a-grafier - Syd

Sektionen for intervention radiologi

 

Instruktion

UDFØRES AF ELLER UNDER SUPERVISON AF SPECIALLÆGE

Indikation

Blødning, herunder angiodysplasier, intestinal angina, karmalformationer og tumorudredning.

 

 

ABDOMINAL ANGINA

Udføres som abdominal aortografi. Der skal dog suppleres med sideserie(r).

Undersøgelsen skal vise afgangen af truncus coeliacus og a. mesenterica superior med henblik på at afsløre stenoser i disse.

Dette opnås ikke altid med C-buen i 90 graders sideplan. Vinkelen kan ændres i små trin, typisk 15 grader, til dette opnås.

 

Undersøgelsen bør ikke og kun efter aftale med overlæge suppleres med selektive a-grafier.

 

 

TRUNCUS COELIACUS A-GRAFI

Indikation

Undersøgelse af de vaskulære forhold svarende til lever, milt, duodenum og ventrikel.

Kateter

5 F Cobra eller 5 F Simmonds, 1 eller 2.

Kontrast

Se kontrastvalg. Med automatsprøjte 15-20 ml injiceres med 8 ml/sek, evt. håndinjektion.

Ved undersøgelse af forholdene omkring ventriklen kan oversigtsforholdene bedres ved indtagelse af gastroluft

 

SELEKTIV ARTERIA HEPATICA OG LIENALIS A-GRAFI

Kateter

5 eller 4 F Cobra eller Simmonds, 1 eller 2.

Kontrast

Se kontrastvalg. 10 ml håndinjiceret.

 

 

ARTERIA MESENTERICA SUPERIOR A-GRAFI

Indikation

Lidelser i colon og tyndtarm. Blødninger og angiodysplasier.

Der skal oplægges rectalrør til luftinsufflation således at mere diskrete forandringer kan iagttages.

Kateter

4 eller 5 F Cobra eller Simmonds, 1 eller 2.

Kontrast

Se kontrast valg. 15-20 ml injiceres med 8-10 ml/sek, eventuelt håndinjektion.

Serie

2 billeder pr sekund. Røret skal kippes således at colon friprojiceres.

Undersøgelse mhp angiodysplasi

 

Colon skal være luftfyldt ved mesenterica a-grafi mhp blødning eller angiodysplasi da man ellers ikke har en chance for at se karrene. Eventuelt kan der køres non-subtracted, hvilket begrænser peristaltik forstyrrelser.

Patienten skal fra afdelingen være forsynet med kateter á demeure for at undgå at en kontrastfyldt blære dækker over rectum/sigmoideum.

 

Forandringerne er oftest lokaliseret svarende til coecum – colon ascendens – højre flexur.

Undersøgelses rækkefølgen er derfor:

1. a. mesenterica superior

2. a. mesenterica inferior

3. truncus coeliacus mhp blødning fra duodenum.

Rækkefølgen kan varieres afhængig af gastroskopi og coloskopi.

 

 

ARTERIA MESENTERICA INFERIOR A-GRAFI

Udføres som mesenterica superior men kontrast mængden nedsættes til 8-10 ml, håndinjiceret.