Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Dag-urininkontinens

Definition

Ufrivillig vandladning i dag tiden i en alder hvor kontinens burde være opnået.

 

Langt de fleste børn opnår kontinens inden 4- års alderen og i praksis vil det sige, at man først betegner tilstande som patologisk når barnet er fyldt 5 år.

 

Daginkontinens er en almindelig lidelse med en estimeret prævalens på 2-10% ved 7-årsalderen.

Til trods for en høj helbredelsesrate persisterer sygdommen i et betydeligt omfang ind i teen age/voksenalderen.

 

Hvis barnet har været kontinent om dagen i minimum 6 mdr., er der tale om sekundær daginkontinens

 

Daginkontinens kan optræde i alene eller i kombination med f.eks. enuresis, urinvejsinfektion og obstipation/fækal inkontiens.

 

Beskrivelse

Blærekapaciten udtrykkes ved MVV (maximal voided volume):

 

MMV er det største volumen i dagtiden i løbet af 48 timer (dog skal der ses bort fra morgenvandladningen).

 

Forventet blærekapacitet for alder (FBC):

 

FBC=((30 X alder i år) +30) i ml

 

Man taler om lille blærekapacitet, hvis MVV er < 70% af FBC.

 

Normal vandladnings frekvens: 3-8 vandladninger/dag

 

Ætiologi:

Den præcise ætiologi er endnu ikke defineret, men daginkontinens er et resultat af:

 

  • • inadækvat opfattelse af blærens signaler,

 

  • • insufficient respons til opfattelsen,

 

  • • og/ell. malfunktion af blære/sphinctorsystemet.

 

OAB (overaktiv blære)

Oftest lider børnene af funktionel inkontinens med Overaktiv blære (OAB), som kendetegnes ved urgency (bydende vandladnings trang) og nogle gange mærker børnene endog ikke vandladningstrang før inkontinensepisoden.

 

Børn med urge inkontinens har ofte hyppige små vandladninger.

 

Andre mindre hyppige årsager er

 

Dysfunctional voiding (dårlig koordination mellem detrusor musklen og den eksterne sphinctor, disse børn har ofte også problemer med ufuldstændig blæretømning og evt recidiverende UVIer).

Obs på evt komorbid obstipation ved dette

 

Vaginal reflux (urinen flow til vagina og efter endt vandladning inkontinens)

 

Giggle inkontinens (fnise inkontinens, kun inkontinens i forbindelse med latter)

 

Stress inkontinens (meget sjælden hos børn)

 

Voiding postponement (Vil ikke tisse og får overløbs inkontinens)

 

Underaktiv blære (akontraktil detrussor)

 

Anatomiske defekter er en sjælden årsag, men skal udelukkes.

Mistanken bør især rejses ved kontinuerlig inkontinens og gentagne urinvejsinfektioner.

 

Man skal være opmærksom på komorbiditet (kan dog også være årsag især ved sekundær inkontinens):

 

  • • Urinvejsinfektioner (UVI)

 

  • • Afføringsproblemer

 

  • • Neuropsykiatriske lidelser (ADHD)

 

 

Udredning:

Formål:

 

  1. 1. At påvise årsagen til barnets daginkontinens og vejlede behandlingen.

 

  1. 2. At udelukke tilgrundliggende somatiske sygdomme og diagnosticere psykosocial komorbid

 

Nedenstående flowskema illustrerer forslag til udredning og behandling:

Billede 2

 

Ved timer ur anbefales følgende regime:

 

Almindeligt digitalt armbåndsur som har min 5 daglige alarmer (f.eks Casio Baby G, Nike Triax 35), eller Cadex.

 

Hvis børnene er kede af auditiv påmindelse findes der ure med vibrator: Wobl eller Vibralite

(kan købes på www.leisner.dk eller www.Meq.dk).

 

Alternativt hos større børn kan bruges mobiltelefon med påmindefunktion.

 

Ingen nedre aldersgrænse, hvis barnet er motiveret

 

Start med interval på 2 timer (hyppigere stresser barnet)

 

Barnet må gerne tisse i intervallet mellem 2 påmindelser fra uret, men skal altid ud og prøve at tisse når uret ringer hvis der er gået >10 min siden sidste vandladning

 

Efter 14 dage uden uheld øges interval med ½ timer

 

Stop påmindelse når kontinent 14 dage med 3 timers interval

 

Ca. 60% af børnene som ikke blev tørre ved klokkeslætsvandladning uden alarm, opnår kontinens når ur tillægges.

 

 

Referencer

1) Diagnostic evaluation of children with daytime incontinence.Hoebeke P, Bower W, Combs A, De Jong T, Yang S.J Urol. 2010 Feb;183(2):699-703. Epub 2009 Dec 21.

 

2) Treatment outcome of day-time urinary incontinence in children.Hagstroem S, Rittig N, Kamperis K, Mikkelsen MM, Rittig S, Djurhuus JC.Scand J Urol Nephrol. 2008;42(6):528-33.

 

3) The management of dysfunctional voiding in children: a report from the Standardisation Committee of the International Children's Continence Society. Chase J, Austin P, Hoebeke P, McKenna P; International Children's Continence Society. J Urol. 2010 Apr;183(4):1296-302. Epub 2010 Feb 19.

 

4) Timer watch assisted urotherapy in children: a randomized controlled trial. Hagstroem S, Rittig S, Kamperis K, Djurhuus JC. J Urol. 2010 Oct;184(4):1482-8. Epub 2010 Aug 19.