Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Adrenalininhalation

Indikation

Præparatet har slimhindedetumescerende og bronkolytisk effect, og kan derfor være indiceret ved akut larynxødem, subglottisk laryngit, laryngotrakeo-bronkitis, bronchiolitis og andre sygdomme med luftvejsobstruktion af øvre luftveje og eventuelt ledsagende bronkospasme.

Egenskab

Adrenerg alfa- og betastimulator.

Effekten er ofte kortvarig og svinder efter ophør af inhalation. Bør derfor suppleres med inhalation eller injektion af binyrebarkhormon.

Kontraindikationer (relative)

Iskæmisk hjertesygdom, hypertension, hypertyreose og fæokromocytom.

Bivirkninger

Takykardi, palpitationer, tremor, svimmelhed, blodtryksstigning, cirkumoral bleghed.

Som ved andre tilsvarende præparater må man være opmærksom på muligheden af “rebound” effekt, hvorfor præparatet kun må anvendes på afdelinger med sufficient overvågning af patienten.

Interaktioner

  • • Tricykliske antidepressiva og andre adrenerge farmaka

  • • Arytmi-risiko

  • • Hæmmer virkningen af betablokker

Dosering

2 mg Adrenalin (1 mg/ml) + 2 ml NaCl = 4 ml opløsning i alt.

Samme dosering til børn og voksne.

Administration

Blandingen administreres via system 22 med iltflow på 6 l/min.

Masken holdes tæt ved ansigtet, og patienten sidder med eleveret hovedgærde, børn eventuelt på skødet af en voksen.

Der er begyndende effekt allerede efter et par minutters inhalation.

Fuld effekt efter inhalation 8-10 min.

Ved utilstrækkelig effekt eller recidiv kan inhalationen gentages efter ½-1 time.

Kan gives x flere, hvis bare pauserne ½-1 time holdes.

Ved bivirkninger reduceres dosis eller pauseres.

Patienten monitoreres altid med ekg, puls, blodtryk og saturation under inhalation med Adrenalin, børn evt. kun med saturation og puls.