Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sexologisk Rådgivning

 

Formål

At beskrive og sikre at Sexologisk Rådgivning foregår optimalt, så patienten bliver tilstrækkeligt udredt og tilbydes et optimalt forløb.

 

Definition af begreber

Henvisning: Interne og eksterne henvisninger fra praktiserende læge og/eller speciallæge samt sygehuslæger sendes centralt til Sexologisk Center, Aalborg Universitetshospital. Herefter visiteres med udgangspunkt i bopælsadressen.

Hegarstave: Metalstav i graduerende størrelser til brug ved kvinder med skedekrampe

Beskrivelse

Se patientforløb i forløbsdiagram - bilag

Visitation

Ved visitationen tages stilling til følgende:

 • • Er patienten tilstrækkelig udredt med diverse undersøgelser

 • • Er patienten tilstrækkelig udredt med diverse blodprøver

 • • Der stilles en foreløbig diagnose

 • • Ved manglende udredning, sendes til henvisende læge eller pt. medgives til sin egen læge:

 • • ”Brev til egen læge” (bilag)

 • • visitationskriterier (se nedenfor)

Visitationskriterier til henvisningen

Basale baggrundsoplysninger til alle diagnoser:

 • • Er der en partner, da henvisning på denne?

 • • Psykiatriske problemstillinger.

 • • Medicinske tilstande/sygdomme.

 • • Medicin.

 • • Alkohol

 • • Misbrug

 • • Virkning af forsøgt behandling, for det patienten henvises for.

 • • Operationer – discusprolaps, rectumkirurgi, cystektomi, prostatektomi, andre abdominale operationer.

Specifikke baggrundsoplysninger til:

Erektiv Dysfunktion - DN 48,4 - Manglende libido hos manden - DF 52,0

 • • Vurdering af, hvorvidt der foreligger en depression. (evt. Hamilton score)

 • • BT

 • • Uringlukose

 • • Pulse i a. femoralis og distalt herfor

 • • Penis: Phimosis, hypo/epispadi, peyronieplaque, krumning

 • • Scrotum: Testes form og størrelse, evt. tumores

 • • Rectalexploration

 • • Blodsukker

 • • Testosteronniveau

 • • PSA (mænd over 50 år)

 • • Se-Prolaktin (Blodprøver først efter at patienten har været vågen i 3 timer)

 • • Se-cholesterol

 • • BMI

 

Ejaculatio Præcox - DF 52.4

 • • Vurdering af, hvorvidt der foreligger en depression (evt. Hamilton score)

 • • Pulse i a. femoralis og distalt herfor

 • • Penis: Phimosis, hypo/epispadi, peyronieplaque, krumning

 • • Scrotum: Testes form og størrelse, evt. tumores

 • • Testosteronniveau

 • • Se-Prolaktin (blodprøver kan først tages når patienten har været vågen i 3 timer)

 • • TSH

 • • BMI

 

Ejaculatio retarda - DF 52.3

 • • Blodsukker

 • • Testosteronniveau

 • • TSH

 • • HBA1C

 

Manglende libido hos KVINDEN - DF 52.0

 • • Vurdering af, hvorvidt der foreligger en depression(evt. Hamilton score)

 • • GU: Bækkenbundsmyoser, infektioner, tumores

 • • Sekundære kønskarakterer

 • • LH, FSH, østradiol 3. cyklusdag (hvis der er en cyklus – ellers på en tilfældig dag)

 • • Se-Prolaktin (pt skal have været vågen i tre timer ved prøvetagningstidspunktet)

 • • TSH

 • • BMI

 

Dyspareuni – DF 94,1 - Vaginisme – DN 94,2

 • • Vurdering af, hvorvidt der foreligger en depression(evt. Hamilton score)

 • • GU: Bækkenbundsmyoser, infektioner, tumores

 • • Sekundære kønskarakterer

 • • evt. LH, FSH, østradiol (ved blødningsuregelmæssigheder / amenorre. Hvis der er en cyklus tages prøverne på 3. cyklusdag – ellers på en tilfældig dag)

 • • Se-Prolaktin (pt skal have været vågen i 3 timer ved prøvetagningstidspunktet)

 • • TSH

 • • BMI

 

Ny visitation ved fyldestgørende henvisning

Indkaldelse af patient

 • • Indkaldes efter følgende kriterier:

 • • forsamtale og herefter indstilling til venteliste

 

Forsamtale

Når henvisningen er modtaget, vil patienten indenfor en uge modtage en indkaldelse til en forsamtale. Alle samtaler er af 45 minutters varighed.

Ved forsamtalen afklares de sexologiske problemstillinger og der aftales mål og forventninger med behandlingen.
Er patienten i et parfohold opfordres der til, at partneren også deltager i forsamtalen samt i det videre forløb. Der kræves henvisning på partneren.

Venteliste

Pr. 1. november 2013 er der ca. 2 måneders ventetid på at komme i samtaleforløb i Sexologisk Ambulatorium.

 

Samtaleforløbets indhold

Sexologiske problemstillinger påvirker begge parter i et parforhold uanset om årsagen opleves hos den ene eller den anden part. Et sexologisk problem er et fælles problem, som oftest skal løses i fællesskab. Det er derfor vigtigt, at begge parter møder op til samtalerne.

Samtale forløbet er afhængigt af det sexologiske problem.

Behandlingsmåden og behandlingsvarigheden afhænger af problemets karakter.

Indhold i samtalen:

 • • parforholdets trivsel

 • • kommunikationen i forholdet

 • • ansvarlighed

 • • grænser

 • • seksualitet og sensualitet

 • • evt. sygdoms påvirkning af den seksuelle evne og formåen

 • • KRAM

 • • m.m.

Der vil ofte være behov for vejledning og oplysning i forskellige grader. Der vil være hjemmeopgaver, hvor seksualiteten bliver sat på dagsordenen, evt. samlejeforbud, sensualitetstræning eller start/stop-teknik. Alt dette afhængig af det sexologiske problem og kræver en grundig introduktion, samt kontinuerlig opfølgning.

 

Ved visse typer af problemer, kan medicinsk behandling være aktuelt og her vil der blive samarbejdet med patientens egen læge samt ledende overlæge ved Sexologisk Center, Aalborg Universitetshospital. Ligeledes ved behov for intervention i KRAM screeningen, samarbejdes der med egen læge.

I nogle tilfælde anbefales, at patienten sideløbende får instruktion i udstrækning - og afspændingsøvelser og kropsbevidsthed hos en fysioterapeut.

I andre tilfælde er behandlingen, udover samtaleterapi, behandling med Hegarstave. Hegarstavene bruges til behandling af skedekramper. Behandling er en form for desensibilisering, hvor kvinden gradvis vænner sig til indføre metalstave i graduerende størrelser i skeden, for efter endt behandling eksempelvis at kunne gennemføre vaginal samleje og en gynækologisk undersøgelse.

Patienten udfylder en udlånsseddel og kvitterer for lånet (bilag)

Rengøring af Hegarstave (patienten): Patienten informeres om at rengøre Hegarstavene med mild sæbe og varmt vand før og efter brug.

Rengøring af Hegarstave (sygehuset): Hegarstavene er af metal og flergangs. Disse rengøres og varmedesinficeres i opvaskedekontiminator og kan efterfølgende genanvendes.

Fysioterapeut

Patienten kan i ventetiden eller under samtaleforløbet modtage behandling hos fysioterapeut.

Egen læge kontaktes mhp en henvisning til privat praktiserende fysioterapeut.

Fra 1. jan 2011 er det aftalt, at der kan henvises til Sygehus Vendsyssel’s Fysioterapienhed.

Epikrise

Efter endt samtalebehandling sendes en epikrise til henvisende instans.

 

Referencer

Krop, Sygdom og seksualitet. Redigeret af Christian Graugaard, Bo Møhl, Preben Hertoft. Hans Reitzels Forlag. 2006.

Hjerne og seksualitet. Redigeret af Christian Graugaard, Bo Møhl, Preben Hertoft. Hans Reitzels Forlag. 2004.