Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ambulatorium for Sexologi

Formål

At beskrive og sikre at Sexologisk Rådgivning foregår optimalt, så patienten bliver tilstrækkeligt udredt og tilbydes et optimalt forløb.

 

Definition af begreber

Henvisning: Interne og eksterne henvisninger fra praktiserende læge og/eller speciallæge samt sygehuslæger sendes centralt til Sexologisk Center, Aalborg Universitetshospital. Herefter visiteres med udgangspunkt i bopælsadressen og der henvises primært kvinder med seksuelle problemer og evt. partner.

Hegarstave: Metalstav i graduerende størrelser til brug ved kvinder med skedekrampe, skrumpning i vævet omkring skedeindgangen pga. af vaginal hudlidelse, eller pga af vaginale senfølger efter kræftbehandling.

Beskrivelse

Se patientforløb i forløbsdiagram - bilag

Visitation

Ved visitationen tages stilling til følgende:

 • • Er patienten tilstrækkelig udredt med diverse undersøgelser

 • • Er patienten tilstrækkelig udredt med diverse blodprøver

 • • Der stilles en foreløbig diagnose

 • • Ved manglende udredning, sendes til henvisende læge eller pt. medgives til sin egen læge:

 • • ”Brev til egen læge” (bilag)

 • • visitationskriterier (se nedenfor)

Visitationskriterier til henvisningen

Basale baggrundsoplysninger til alle diagnoser:

 • • Er der en partner, da henvisning på denne?

 • • Psykiatriske problemstillinger.

 • • Medicinske tilstande/sygdomme.

 • • Medicin.

 • • Alkohol

 • • Misbrug

 • • Virkning af forsøgt behandling, for det patienten henvises for.

 • • Operationer – discusprolaps, rectumkirurgi, cystektomi, prostatektomi, andre abdominale operationer.

Specifikke baggrundsoplysninger til:

Erektiv Dysfunktion - DN 48,4 - Manglende libido hos manden - DF 52,0

 • • Vurdering af, hvorvidt der foreligger en depression. (evt. Hamilton score)

 • • BT

 • • Uringlukose

 • • Pulse i a. femoralis og distalt herfor

 • • Penis: Phimosis, hypo/epispadi, peyronieplaque, krumning

 • • Scrotum: Testes form og størrelse, evt. tumores

 • • Rectalexploration

 • • Blodsukker

 • • Testosteronniveau

 • • PSA (mænd over 50 år)

 • • Se-Prolaktin (Blodprøver først efter at patienten har været vågen i 3 timer)

 • • Se-cholesterol

 • • BMI

 

Ejaculatio Præcox - DF 52.4

 • • Vurdering af, hvorvidt der foreligger en depression (evt. Hamilton score)

 • • Pulse i a. femoralis og distalt herfor

 • • Penis: Phimosis, hypo/epispadi, peyronieplaque, krumning

 • • Scrotum: Testes form og størrelse, evt. tumores

 • • Testosteronniveau

 • • Se-Prolaktin (blodprøver kan først tages når patienten har været vågen i 3 timer)

 • • TSH

 • • BMI

 

Ejaculatio retarda - DF 52.3

 • • Blodsukker

 • • Testosteronniveau

 • • TSH

 • • HBA1C

 

Manglende libido hos KVINDEN - DF 52.0

 • • Vurdering af, hvorvidt der foreligger en depression(evt. Hamilton score)

 • • GU: Bækkenbundsmyoser, infektioner, tumores

 

Dyspareuni – DF 94,1 - Vaginisme – DN 94,2

 • • Vurdering af, hvorvidt der foreligger en depression (evt. Hamilton score)

 • • Vulvainspektion: vulvalidelser (lichen sclerosus, vulvodyni)

 • • GU: Bækkenbundsmyoser, infektioner, tumorers

 

Ny visitation ved fyldestgørende henvisning

Indkaldelse af patient

 • • Indkaldes efter følgende kriterier:

 • • forsamtale og herefter indstilling til venteliste

 

Forsamtale

Når henvisningen er modtaget, vil patienten indenfor en uge modtage en indkaldelse til en forsamtale. Alle samtaler er af 45 minutters varighed.

Ved forsamtalen afklares de sexologiske problemstillinger og der aftales mål og forventninger med behandlingen.
Er patienten i et parfohold opfordres der til, at partneren også deltager i forsamtalen samt i det videre forløb. Der kræves henvisning på partneren.

Venteliste

Pr. 20. maj 2021 er der ca. 4 måneders ventetid på at komme i samtaleforløb i Ambulatorium for Sexologi.

 

Samtaleforløbets indhold

Sexologiske problemstillinger påvirker begge parter i et parforhold uanset om årsagen opleves hos den ene eller den anden part. Et sexologisk problem er et fælles problem, som oftest skal løses i fællesskab. Det er derfor opfordres begge parter til at deltage i behandlingen.

Samtale forløbet er individuelt.

Behandlingsmåden og behandlingsvarigheden afhænger af problemets karakter.

Behandling er baseret med udgangspunkt i en biologisk, psykologisk og social tilgang, hvor der også tages højde for kulturel og religiøs baggrund. Hovedkomponenter i den psykologiske rådgivning inkluderer kognitive og adfærdsmæssige teknikker, som har til formål at mindske angst og at udfordre mulige negative tanker om seksualitet. Derudover er fokus at øge intimitet, og nærhed med evt. partner, samt at fremme kommunikationen i parforholdet. Endelig at øge den seksuelle stimulation og, hvis ønske derom, at gøre seksuel penetration muligt og evt. mindre smertefuldt.

 

Indhold i samtalen:

 • • parforholdets trivsel

 • • kommunikationen i forholdet

 • • ansvarlighed

 • • grænser

 • • seksualitet og sensualitet

 • • evt. sygdoms påvirkning af den seksuelle evne og formåen

 • • KRAM

 • • m.m.

Der vil ofte være behov for vejledning og oplysning i forskellige grader. Der vil være hjemmeopgaver, hvor seksualiteten bliver sat på dagsordenen, evt. samlejeforbud, sensualitetstræning eller start/stop-teknik. Alt dette afhængig af det sexologiske problem og kræver en grundig introduktion, samt kontinuerlig opfølgning.

 

Ved visse typer af problemer, kan medicinsk behandling være aktuelt og her vil der blive samarbejdet med patientens egen læge samt ledende overlæge ved Sexologisk Center, Aalborg Universitetshospital. Ligeledes ved behov for intervention i KRAM screeningen, samarbejdes der med egen læge.

I nogle tilfælde anbefales, at patienten sideløbende får instruktion i udstrækning - og afspændingsøvelser og kropsbevidsthed hos en fysioterapeut.

I andre tilfælde er behandlingen, udover samtaleterapi, behandling med Hegarstave. Hegarstavene bruges til behandling af skedekramper. Behandling er en form for desensibilisering, hvor kvinden gradvis vænner sig til indføre metalstave i graduerende størrelser i skeden, for efter endt behandling eksempelvis at kunne gennemføre vaginal samleje og en gynækologisk undersøgelse.

Patienten udfylder en udlånsseddel og kvitterer for lånet (bilag)

 

Rengøring af Hegarstave (patienten): Patienten informeres om at rengøre Hegarstavene med mild sæbe og varmt vand før og efter brug.

Rengøring af Hegarstave (sygehuset): Hegarstavene er af metal og flergangs. Disse rengøres og varmedesinficeres i opvaske dekontaminator og kan efterfølgende genanvendes.

Fysioterapeut

Patienten kan i ventetiden eller under samtaleforløbet modtage behandling hos fysioterapeut.

Egen læge kontaktes mhp en henvisning til privat praktiserende fysioterapeut.

Fra 1. jan 2011 er det aftalt, at der kan henvises til Regionshospital Nordjyllands Fysioterapienhed.

Epikrise

Efter endt samtalebehandling sendes en epikrise til henvisende instans.

 

Referencer

Sexologi. Faglige perspektiver på seksualitet. Redigeret af Christian Graugaard, Annamaria Giraldi, Bo Møhl. Munksgaard. 2019.

Seksualitet. Gitte Vittrup. Klinik. Grundbog for sygepleje. Kapitel 19. Redigeret af Susanne Jastrup, Dorte Helving Rasmussen. 2. redigeret udgave. Munksgaard. 2018.

Krop, Sygdom og seksualitet. Redigeret af Christian Graugaard, Bo Møhl, Preben Hertoft. Hans Reitzels Forlag. 2006.

Hjerne og seksualitet. Redigeret af Christian Graugaard, Bo Møhl, Preben Hertoft. Hans Reitzels Forlag. 2004.

 

Titel

Beskrivelse

 

 

 

 

 

Definition af begreber

 

Indikatorer og tærskelværdier

 

Målgruppe – modtagelse

 

Formål

 

Problemstilling

 

Metode

 

Referencer