Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

RKKP Databaser (depression, skizofreni, ADHD og demens)

 

Beskrivelse

Den Nationale Skizofrenidatabase og Dansk Depressionsdatabase

På alle indlagte og ambulante patienter, som inkluderes i skizofreni- og depressionsdatabasen overføres data til RKKP automatisk fra NordEPJ når dokumentationen er gjort korrekt i journalen. I bilagene findes en vejledning til hvordan der dokumenteres korrekt i NordEPJ samt for hvordan der skabes overblik over opfyldte indikatorer for den enkelte patient (se bilag ’Vejledning til registrering til Den Nationale Skizofrenidatabase’, ’Vejledning til registrering til Dansk Depressionsdatabase – Ambulante’ og ’Vejledning til registrering til Dansk Depressionsdatabase - Indlagte’).

 

Vær opmærksom på, at der er tidsfrist på flere indikatorer både for de ambulante og de indlagte patienter. Andre indikatorer skal indberettes kontinuerligt og minimum en gang årligt og nogle indikatorer indberettes kun for incidente patienter – disse krav fremgår af vejledningerne samt af databasernes datadefinitioner som der linkes til nederst i dokumentet.

 

BUP-ADHD databasen

På alle ambulante patienter, som inkluderes i BUP-ADHD databasen overføres data gennem registrering i NordEPJ. I bilag findes ’Vejledning til registrering til ADHD-databasen’ til hvordan der registreres korrekt i forhold til de enkelte indikatorer i databasen.

 

Demens databasen

For Demensdatabasen registreres alle data direkte i KMS via indtastning. I bilag findes en vejledning til hvordan der registreres korrekt i forhold til de enkelte indikatorer i databasen.

 

Lederen af det enkelte afsnit/ambulatorium er ansvarlig for, at alle relevante koder registreres på den enkelte patient i de nævnte databaser. Dette betyder, at det enkelte afsnit/ambulatorium selv er ansvarlig for at planlægge arbejdsgange/processer, som sikrer fyldestgørende indberetning til LPR.


Definition af begreber

 • • RKKP databaser: Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) udgør infrastruktur for støttede landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser.
  Formålet er at sikre fortsat bedre udnyttelse af de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser såvel klinisk, ledelsesmæssigt som forskningsmæssigt.
  RKKP har fokus på at sikre rammer for prioritering og drift af databaserne; bedre udnyttelse af eksisterende data/reduktion af inddateringsopgaven; standardisering af input og output i forhold til databaserne; produktudvikling samt egentlig metodeudvikling.

 • • Dansk Depressionsdatabase: En landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, som skal overvåge og forbedre kvaliteten af behandling og pleje til alle patienter som er indlagt eller tilknyttet hospitalspsykiatrien i Danmark.
  Databasen opsamler data på patienter, der enten er indlagt eller i ambulant kontakt med hospitalspsykiatrien Data hentes fra LPR og CPR-registeret.

 • • Den Nationale Skizofrenidatabase: En landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, som skal monitorere og udvikle kvaliteten af behandlingen og pleje til patienter som er indlagt eller tilknyttet hospitalspsykiatrien i Danmark.
  Databasen opsamler data for patienter hhv. indlagte og ambulante med skizofreni.
  Data hentes fra LPR og CPR-registeret.

 • • ADHD Databasen: En landsdækkende klinisk database i børne- og ungdomspsykiatri (Børn og unge under 18 år), som skal optimere undersøgelse og behandling og indsamle kvalitetsdata. ADHD-databasen skal sikre kvalitet i undersøgelse og behandling og bidrage til forståelsen af ADHD – herunder den høje incidens, forløbet og de samfundsmæssige omkostninger. Foreløbigt er der kun udviklet indikatorer for udredning på denne database. 

Formål

Instruksens formål er at sikre en effektiv og fyldestgørende indberetning af alle relevante ydelser til LPR i henhold til datadefinitioner og indikatorer for RKKP databaser

Referencer