Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

RTG albue fraktur

Forberedelse

Se om der er gamle relevante billeder.

Afdækning efter strålehygiejniske retningslinjer:

BEK nr 671 Strålingsgeneratorbekendtgørelsen

§31

Standardoptagelser

AP + lat + skrå

Positionering

 

AP: Patienten skal sidde med den aktuelle side mod detektorpladen. Håndled og albue skal være i skulderniveau. Armen strækkes helt ud, og hånden supineres, så håndryggen ligger helt fladt på detektorpladen.

 

Hvis patienten ikke kan ekstendere albuen maksimalt til AP-billede tages 2 billeder. Et hvor humerus ligger mod detektorpladen og et hvor antebrachium ligger mod detektorpladen.

 

Humerus mod detektorpladen: Humerus skal ligge i højde med skulderen, armen supineres og underarmen strækkes så meget som muligt.

 

Antebrachium mod detektorpladen: Armen supineres, og antebrachium hviler på detektorpladen. Albuen skal strækkes så meget som muligt.

 

Lat: Patienten skal sidde med den aktuelle side mod detektorpladen. Patienten kan også sidde med front imod detektorpladen. Håndled og albue skal være i skulderniveau. Albuen flekteres 90 grader. Hånden skal så vidt muligt drejes, så den strakte tommelfinger peger lige mod loftet. Læg en lille pude under hånden, så den løftes.

 

Skrå: Som ved lat.

 

Centrering

AP: Midt i ledspalten

 

Humerus mod detektorpladen: Ca. 2-3 cm proksimalt for humerusepikondylerne

 

Antebrachium mod detektorpladen: Ca. 2 cm distalt for humerusepikondylerne

 

Lat: Ca. 4 cm medialt for olecranon, midt i albueleddet.

 

Skrå: Røntgenrøret kippes 45 grader craniocaudal. Centrer ca. 4 cm distalt for olecranon og midt mellem ulna og radius.

 

Billedkriterier

AP: Distale 1/3 af humerus og proksimale 1/3 af antebrachium skal medfotograferes. Humerus skal ses lige forfra ved at fossa olecrani skal ligge midt mellem epikondylerne. Ledspalten skal være fri.

 

Humerus mod detektorpladen: Distale 1/3 af humerus skal medfotograferes. Fossa olecrani skal ligge midt mellem epikondylerne.

 

Antebrachium mod detektorpladen: Proksimale 1/3 af antebrachium skal medfotograferes. Ledspalterne mellem radius, ulna og humerus skal fremstilles.

 

Lat: Epikondylerne på humerus skal ligge lige over hinanden. Distale 1/3 af humerus og proximale 1/3 af antebrachium skal medfotograferes.

 

Skrå: Ledspalten mellem caput radii og humerus skal være friprojiceret. Radius skal være fri af ulna, dog må der være en lille overlapning mellem caput radii og processus coronoideus.

 

Husk højre/venstre markering

 

 

 

 

 

 

Ap

Lat.

 

 

 

 

Billede 4

Billede 5

 

Kippet lat.

 

 

Billede 7