Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Præhospital - Anskaffelse, anvendelse og vedligehold af transportmidler og udrustning

 

Problemstilling

Det skal sikres, at den præhospitale organisations transportmidler og udrustning understøtter opgaveløsningen.

 

Målgruppe – anvendelsesområde

Alle ledere og medarbejdere.

 

Formål

At sikre, at:

  • • patienten kan ydes korrekt behandling og transport

  • • transportmidlerne og udrustningen tager hensyn til patientens og personalets behov for sikkerhed, tilgængelighed og funktionalitet

  • • transportmidlerne og udrustningen er funktionsdygtige og hygiejniske.

 

Beskrivelse

I henhold til kontrakt med Falck Danmark A/S om ambulancetjeneste i Region Nordjylland, er det Falck, som er ansvar for følgende hvad angår ambulancer, akutlægebiler, akutbiler og paramedicinerbiler:

 

  • • anskaffelse og udskiftning af transportmidler og udrustning

  • • risikovurdering af transportmidler og udrustning i forhold til patientsikkerhed, arbejdsmiljø og hygiejne

  • • modtagekontrol, mærkning og registrering af transportmidler og udrustning

  • • anvendelse og vedligeholdelse af transportmidler og udrustning

  • • udfasning.

 

I kontrakt med Falck Danmark A/S om varetagelse af ambulancetjeneste for Region Nordjylland er specifikation af krav til transportmidler og udrustning beskrevet.

 

Referencer

Standard nr. 1.8.1, Den Nordjyske Kvalitetsmodel. Det præhospitale område, 1. version. Sept. 2016.