Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Blødning i graviditeten, placenta praevia - Sygeplejestandard (G)

Beskrivelse

Moderkage ligger delvist eller totalt foran orificium internum.

Se Relation ”Placenta prævia og Abnorm Invasiv Placenta” samt ”Betamethason-behandling”

 

Modtagelse på Fødegang/FØMO

Patienten modtages på Fødegangen/Fødemodtagelsen hvor journal optages og diverse blodprøver og

undersøgelser foretages. Evt er tokolyse givet – se relation ”Tokolytisk behandling”. Overflyttes til Sengeafsnit for Gynækologi og Graviditet når blødningen er ophørt eller mindsket.

 

Indlæggelse på Sengeafsnit for Gynækologi og Graviditet

 • • Tjekke at der foreligger blodtype

 • • Sikre at der er anlagt i.v. adgang

 • • Efter ordination gives Betamethason inj. – se relation ”Betamethason-behandling”

 • • Efter ordination gives Cyklokapron

 • • Roligt regime – immobilisering kun ved afkortet cervix.

 • • Ved mindre blødninger evt. udskrivelse 24- 48 timer efter sidste blødning

 • • Tryksårsscreening foretages

 • • TOKS indenfor 2 timer efter ankomst

 • • Ved gentagne indlæggelser pga. Placenta prævia tilrådes indlæggelse frem til fødsel, vurderes af læge

 • • Ved persisterende PP stiles mod elektivt sectio ved 37-38 uger, medmindre der tilkommer blødning eller veer/afkortning af de cervikale forhold.

 

Indlæggelsessamtale inden for det første døgn

 • • Sygeplejeanamnese

 • • Sygeplejestatus - spørge ind til samt dokumentere alle statusområder

 • • Oprette standardplan og vælge relevante interventioner

 • • Hvis patienten ikke tidligere har fået udleveret pjece ”Tiden før et kejsersnit på grund af forliggende

moderkage” , da udlevere – se referencer

 • • Udlevere plastlomme med pjecen: ”Velkommen til Sengeafsnit for Gynækologi og Graviditet”, selvdeklaration samt spørgeskema

 • • Informere om mad, bad og toilettilladelse


De efterfølgende dage

 • • Daglig CTG hvis >25+0. Daglig hjertelyd hvis <25+0.

 • • Efter ordination: Gyldig BAC test sikres

 • • TOKS x 2 dagligt

 • • Ultralydsskanning uge 32+0 med henblik på endelig placering af placenta

 • • Evt. ultralydsskanning planlægges med henblik på tilvækst af foster

 • • Spørge til ernæring og udskillelser

 • • Spørge til psykisk befindende og til familien

 • • Hver onsdag: patienten vejes og urin stixes. Sendes til d+r ved tegn på infektion.

 • • Ved behov: Arrangere samtale med pædiater og besøg på Neonatal afsnit.Ved udskrivelse

 • • Aftale fraværsmelding

 • • Aftale evt. ekstra kontroller

 • • Ultralydsskanning i uge 32+0

 • • Akut indlæggelse ved fornyet blødning

   

Symptomer, som giver anledning til handling
Kraftig blødning uge >24+0:

Akut sectio ved kraftig blødning og cirkulatorisk maternel påvirkning. Jo tættere på termin, jo mindre blødning skal der til. Ved blødning tilkaldes jordemoder og evt vagthavende læge mhp vurdering.

Påvirket barn >uge 26+0 :
Det vurderes, om graviditeten skal afsluttes. Risiko forbundet med præmaturitet afvejes over for risiko forbundet med at lade barnet forblive intrauterint.

Veer:
Risiko for blødning. Jordemoder og vagthavende læge tilkaldes med henblik på vurdering af veer.
 

Formål

Ensrette og kvalitetssikre plejen til patientgruppen. Inddrage patienten i situationen, så der kan handles relevant i faretruende situationer.

 

Til Top

 

Referencer

 • • Pjece: ”Tiden før et kejsersnit på grund af forliggende moderkage” - ID-nr. KBUA01-311