Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Blødning i graviditeten, placenta praevia - Sygeplejestandard (G)

Beskrivelse

Moderkage ligger delvist eller totalt foran orificium internum.

Se Relation ”Placenta prævia”

 

Ved indlæggelsen på Fødegangen

Bestille blodprøver: Hgb, væsketal , TYPE( hvis den ikke forefindes i ProSang)

Efter ordination: : Koagulationstal (thrombocytter, INR, fibrinogen, fibrin D-dimer, Antithrombin), BAC-test.

TOKS

Urin stixes for albumin, blod, sukker, nitrit,og leukocytter. Urin stixes for albumin, blod, sukker, nitrit,og leukocytter.ed + leucocytter, sendes urinen til Dyrkning og resistens

Hvis den gravide kvinde indlægges på grund af blødning: - Ultralydsscanning og stående BAC-test

Ved ≥25 uger køres kardiografi. – efter ordination Kardiografi i uge 24

Hvis kvinden er rhesus negativ og fosteret er Rhesus positiv.

  1. 1. gives anti-D

  2. 2. Screentest i uge 34.

Kvinden faster indtil situationen er afklaret.

 

Overflyttes til Sengeafsnit for Gynækologi og Graviditet, når blødningen er ophørt eller mindsket.

Efter ordination gives Betamethason inj. – se relationBetamethason-behandling”

Efter ordination gives Cyklokapron

Kvinden har toilet- og vasketilladelse indtil hun har været blødningsfri i 3 døgn.

Kvinderne er indlagt indtil 3 blødningsfrie dage, ved beskeden blødning og hurtig ophør kan kvinden udskrives før.

Ved gentagne indlæggelser pga. Placenta prævia tilrådes indlæggelse frem til fødsel

Ultralydsskanning uge 34+0 med henblik på endelig placering af placenta.

Ultralydsskanning med henblik på tilvækst af foster.

Tryksårsscreening foretages.

 

Indlæggelsessamtale inden for det første døgn

Sygeplejeanamnese

Sygeplejestatus - spørge ind til samt dokumentere alle statusområder

Oprette standardplan og vælge relevante interventioner

Hvis patienten ikke tidligere har fået udleveret pjece ” Tiden før et kejsersnit på grund af forliggende

moderkage” , da udlevere – se referencer

Udlevere pjece: ”Velkommen til gynækologisk Sengeafsnit”

Informerer om blødningsårsag, toilet- og vasketilladelse indtil hun har været blødningsfri i 3 døgn.

Væskeindgift på 2-2½ liter daglig


De efterfølgende dage

Ved blødning:

Kardiografi hvis >25+0.
Gyldig BAC test.

TOKS daglig

Spørge til ernæring og udskillelser

Spørge til psykisk befindende og til familien

Efter ordination: Arrangere samtale med pædiater.

Arrangere besøg på Pædiatrisk Afsnit 12.

Obstetrisk morgenkonference
Sygeplejerske/jordemoder udfylder dagseddel til obstetrisk morgenkonference kl. ca. 8.30 (Fødegangen ringer). Problematik og stuegangsbehov angives.

Seddel og journal sendes til morgenkonferencen.


Hver onsdag

Urinstix for albumin og sukker

Vægt

Ved udskrivelse

Aftale fraværsmelding.

Evt. ekstra kontroller.

Ultralydsskanning i uge 34+0.

Akut indlæggelse ved fornyet blødning.

Symptomer, som giver anledning til handling

Kraftig blødning uge >24+0:
Sectio, hvis kvinden er truet.

Påvirket barn >uge 26+0 :
Det vurderes, om graviditeten skal afsluttes. Risiko forbundet med præmaturitet afvejes over for risiko forbundet med at lade barnet forblive intrauterint.

Veer:
Risiko for blødning. Jordemoder og vagthavende læge tilkaldes med henblik på vurdering af veer.
 

Formål

Inddrage patienten i situationen, så der kan handles relevant i faretruende situationer.

Til Top

Referencer

Pjece: Tiden før et kejsersnit på grund af forliggende moderkage - ID-nr. KBUA01-311