Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

ERCP patientforløb

 

Formål

Sikre kvalitet i forbindelse med ERCP i Mave Tarmkirurgisk Afdeling (A-OP og A-amb).

Sikre at patienten føler sig tryg, og der opnås optimale forhold for patienten og lægen, således at der opnås bedst muligt resultat i forbindelse med undersøgelsen/behandlingen.

 

Definition af begreber

ERCP er en Endoscopic Retrograde CholangioPancreatography (endoskopisk retrograd kolangiopankreatografi).

 

Præoperativt

Sygeplejersken sikrer sig:

 • • At duodenoskop og udstyr er til stede og brugbart

 • • At røntgenapparat og leje er rengjort og klar til brug

 • • At indikationen foreligger

 • • At patienten er klar

 • • At lægen er klar.

 

Fremstilling

Henvisning til ERCP fremstilling.

 

Procedure

Det sikres, at patienten er klar til afhentning af portør. Herefter bestilles portør i det elektroniske system (Columna).

Møder patienten ambulant hentes vedkommende i røntgens venterum.

Alle opdateringer foregår via bookplan.

 

Ved ankomst identificeres patient i henhold til vejledning om Patientidentifikation.

Patientens data indtastes i røntgenudstyret se bilag 1 (A-OP) eller bilag 2 (AVA), og label sættes i ERCP-registreringsbog (A-OP). På AVA indtastes patientens data i Endobase.

 

Patienten informeres om undersøgelsen, og sygeplejersken sikrer sig, at patienten er indforstået med dette.

Der anlægges venflon af sygeplejersken (se særskilt vejledning om anlæggelse af venflon).

 

Lægen tilkaldes.

Der aftales i samarbejde med lægen, hvilken sedation/smertestillende patienten skal have (se afdelingens medicininstruks).

Patienten lejres i henhold til undersøgelsen (se særskilt vejledning om ERCP-lejring)

Portør tilkaldes til hjælp med lejring, hvis dette skønnes nødvendigt.

Monitoreringsudstyr og iltkateter sættes på patient.

Alle ifører sig røntgenforklæder.

Opsamlingsble lægges under patientens hoved og skråkile lægges under patientens thorax, når patienten er i rus.

 

Når patienten er i generel anæstesi lejres patienten på ryggen med armene langs siden, pude under knæene og opsamlingsble på brystet.

Tandbeskytter/bideskinne sættes imellem patientens tænder/gummer.

 

Der er to sygeplejersker tilstede på stuen, den ene sygeplejerske assisterer lægen i henhold til vejledninger om assistance ved ERCP.

Den anden sygeplejerske sidder ved patienten. Sygeplejersken, der sidder ved patienten observerer dennes tilstand, gør brug af intuition og empati, således patienten oplever ubehaget ved undersøgelsen mindst muligt.

Sygeplejersken, der sidder ved patienten, er klar til at gribe ind, hvis der sker ændringer i patientens tilstand for eksempel saturation, respiration, puls og blodtryk, og korrigerer eventuelt dette efter lægens ordination.

Er patienten i generel anæstesi varetages bedøvelsen af anæstesiafdelingen.

 

Efter endt undersøgelse orienteres patienten om resultatet og eventuelle postoperative ordinationer.

Patienten soigneres, patienttøjet efterses, og portør tilkaldes.

Patienter, der har været i rus, observeres efterfølgende i Dagbehandling Syd eller på sengeafdeling. Patienter, som har været i generel anæstesi, observeres i opvågningen.

 

Klargøring af stuen til næste patient
 • • Gulv og leje tørres af for spildt kontrast og lignende

 • • Forklæder aftørres med en sæbe og spritklud

 • • Lejet redes op

 • • Sug og iltaggregater monteres, så det igen er klar til brug

 • • Røntgenapparat slukkes (A-op)

 • • Skopirack og ledninger aftørres med en sæbe og spritklud.

 

Læs om strålehygiejne:

Sundhedsstyrelsen

 

Bilag 1

Indskrivning af patienter på A-OP
 • • Se vejledning på stuen

 

Bilag 2

Indskrivning af patienter på AVA

 

 • • Computeren tændes

 • • I øverste bjælke vælges patient

 • • Vælg register

 • • Patientens data indtastes ud fra label, alle tegn bruges.

 • • Vælg køn

 • • Under study vælges procedure

 • • Vælg patient position

 • • Vælg institution name (AVA1)

 • • Vælg læge

 • • Vælg exam, har patienten været her før, dobbeltklikkes på navnet.

 • • Confirm position