Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sygepleje i forhold til patienter der opereres for abdomen pendens

Formål: At sikre høj faglig kvalitet i behandlingen af patienten.

Patienterne henvises fra egen læge til forundersøgelse i Plastikkirurgisk ambulatorium, hvor patienten vurderes og informeres mundtligt og skriftligt.

Operation for abdomen pendens foretages kun i offentligt regi, såfremt der er et egentligt overhæng af hud og underhud og gener i form af hudproblemer eller påklædningsproblemer.

Såfremt de ovennævnte krav ikke er opfyldt, betragter man operationen for kosmetisk, og disse operationer foregår ikke i det offentlige sygehusvæsen.

Krav for at blive opereret for abdomen pendens

Patienten skal være normalvægtig med et BMI under 25, da risikoen for komplikationer i form af infektioner og heling er stærkt forøget, idet fedtvæv har en dårlig blodforsyning.

Tilstanden er naturligvis meget afhængig af, hvor tykt fedtlaget under huden på maven er. Lægen vurderer individuelt, da fedtmængden kan være ujævnt fordelt.

Rygestop mindst 8 uger før og efter operationen, da rygning får blodkarrene til at kontrahere, så blodforsyningen mindskes og øger risikoen for komplikationer samt forlænger sårhelingen.

 

Prøver og undersøgelser

Nattevagten bestiller de ordinerede blodprøver inden patienten møder til klargøring.

 

Blodprøverne er prioriteret. Se tal samt beskrivelse efter liste af blodprøver.

 

Hæmoglobin (1) Obs blødningskilder relateret til eventuel fedmeoperation

 

Ferritin (2)

 

Leukocytter (3)

Trombocytter (1)

INR (1)

 

C reaktiv protein (1)

 

D-vitamin (2)

Total calcium (2)

 

Cobalamin B12 (2)

Folat (2)

 

Natrium (3)

Kalium (1)

Kreatinin (3)

 

Hæmoglobin A1c (2)

 

S-albumin (2)

 

  1. 1. Disse prøver skal ligge inden for normalområdet på operationstidspunktet. Såfremt de er afvigende, udskydes operationen og patienten henvises til medicinsk vurdering og behandling.

  2. 2. Såfremt disse prøver er afvigende fra normalområdet, skal patienten henvises til endokrinologisk vurdering og behandling (eller tilsvarende medicinsk ekspertise), men operationen kan gennemføres som planlagt, såfremt relevant behandling er opstartet og patienten vurderes at være metabolisk stabil.

  3. 3. Såfremt disse prøver er afvigende overvejes tilgrundliggende årsag og evt. behandling iværksættes. Operationen kan gennemføres som planlagt, når patienten vurderes stabil og velbehandlet.

Klargøring til operation

Der optages journal ved plastikkirurgisk læge (PAL)

Narkosetilsyn

Patienten informeres mundtligt og skriftligt, jf. standardskema

Indlæggelsessamtale dokumenteres i Clinical af PAS

Der tages blodtryk, puls, højde og vægt som noteres på narkoseskemaet

PAS forhører sig om rygestop/pause/KRAM

Der tages mål til mavebælte (nyt skal bestilles af Hanne Hougaard, send mail til hende om dette)

Eventuelle blodprøver, EKG eller rtg.(se prøver og undersøgelser)

Præoperativt

Den patientansvarlige sygeplejerske (PAS) modtager patienten om morgenen. Sygeplejersken

Identificerer patienten med armbånd og sikrer at patienten har været i bad og er fastende.

Patienten klargøres til operation, som beskrevet i vores standard.

Rasering

Fjernelse af smykker og neglelak.

Brug af cremer og makeup bør undgås.

Iklædes operationstøj.

Præmedicin gives. Ordineret præ medicin dokumenteres på præsedlen.

Mavebælte medsendes patient til OP.

Lægen skal tegne på patienten, inden OP.

Evt. afvigelser er beskrevet i Clinical eller Journal.

Indgrebet

Operationen for abdomen pendens foregår med et langt tværgående snit nederst på maven. Huden og underhuden løsnes fra muskulaturen helt op til costae.

Navlen udskæres og huden kan derefter trækkes ned og overskydende hud fjernes. Er mavemuskulaturen slap, kan muskulaturen strammes op. Operationen foregår i generel anæstesi og varer ca. 2 1/2 time.

Der ilægges 2 sugedræn for at drænere evt. blødning og vævsvæske.

Patienten vil peroperativt få påsat stristrips på tværs af cikatricen samt absorberende forbinding under mavebæltet.

Postoperativt

Der observeres for blødning, gennemsivning af forbinding samt om der er tegn til udvikling af hæmatom. I så fald vurderes behovet for lægelig vurdering.

Mavebæltet må løsnes til observation af ovenstående, men skal ellers være spændt.

Sygeplejersken skal være opmærksom på at løsne mavebæltet roligt og holde på begge sider af bæltet, så patienten ikke føler for stort ubehag.

Obs. at mavebæltet sidder korrekt og ikke ”gnaver” på abdomen (”gnaven” kan afhjælpes med bomuldsundertrøje under bæltet).

Eventuelt skift af absorberende forbinding ved blødning.

Der observeres for infektionstegn.

Patienten har vanligvis smerter, især hvis muskulaturen er strammet op – sufficient smertedækning sikres. Pt. VAS-scores før og efter analgetika.

Dræn observeres for funktion, mængde og udseende.

Dræn tømmes om morgen af nattevagtsygeplejersken.

Drænet kan seponeres efter aftale med læge.

Det sikres, at patienten anvender mavebæltet og forstår vigtigheden i at mavebæltet skal bruges konsekvent døgnet rundt den første måned, herefter yderligere 2-3 måneder om dagen

Dagen efter OP

Bevægeligheden vil være hæmmet efter operationen, og patienten kan med fordel gå en smule foroverbøjet et par dage for at undgå stramning på såret. Man kan eventuelt aflaste i liggende stilling med en pude under knæene.

Det er tilladt at komme i brusebad 24 timer postoperativt.

Mavebæltet må tages af under badet.

Drænmængden er afgørende for, om patienten kan udskrives.

Udskrivelse

Informationer om de postoperative forholdsregler og eventuelt komplikationer gentages inden udskrivelsen, herunder infektionsvarsel.

At pt. er afklaret med, hvor der kan købes et ekstra mavebælte/ eller kompressionsbuks.

Brug af micropore plaster.

Informerer omkring muligheden for seromdannelse og håndtering af dette. (patienten skal kontakte afdelingen).

Patienten skal påregne 2 – 4 ugers sygemelding, afhængig af arbejdets karakter. Undgå tunge løft i 4 uger postoperativt.