Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Liste over sygdomme, som kræver isolation (4.1.1)

 

De med * markerede sygdomme kræver brug af kirurgisk maske

Sygdom

Mikroorganisme

Patienten isoleres i henhold til nedenstående retningslinje

Smittemåde

Ophævelse af isolation

Anthrax*

Bacillus anthracis

Isolation på slusestue med undertryk, del 2 (4.1.3)

Sporerne er luftbårne

Efter ordination

Difteri*

Corynebacterium

diphteria

Isolation på enestue (4.1.2)

Dråbesmitte

Kontaktsmitte

Til 3 negative dyrkninger med 1 dags interval efter antibiotikaophør

Erythema Infectiosum

(5. børnesygdom)

Parvovirus B19

Isolation på enestue (4.1.2)

Dråbesmitte

Kontaktsmitte

Indtil 5 dage efter udbrud af udslæt

Fåresyge*

Parotitisvirus

Isolation på enestue (4.1.2)

Dråbesmitte

Til 6 dage efter sygdomsdebut

Fnat

Scabies

Forebyggelse af smittespredning med fnat (4.11)

Kontaktsmitte

Se (4.11)

Gastroenteritis

Bakteriel

 

Vibrio Cholera/Kolera

Isolation på enestue (4.1.2)

Fødemiddelbåren

Fækal-oral

Indtil symptom-

ophør

Clostridium difficile som producerer binært toksin

Isolation af diaré patienter med Clostridium difficile, der producerer binært toksin (4.2.6)

Fækal-oral

Kontaktsmitte

Se (4.2.6)

HUS-associeret

Verocytotoksinproducerende

E-coli (VTEC)

Isolation på enestue (4.1.2)

Fødemiddelbåren

Kontaktsmitte

Fækal-oral

Der skal foreligge 2 på hinanden følgende negative, separate afføringsprøver. Der behøver ikke at være et bestemt tidsrum mellem 2 negative kontroldyrkninger

Shigella

Salmonella

Tyfus/para tyfus

Campylobacter

Yersinia enterocolitica

Patogene E.coli

Clostridium difficile

Børn og voksne, der ikke kan kooperere, isoleres i henhold til

Isolation på enestue (4.1.2)

Fødemiddelbåren

Kontaktsmitte

Fækal-oral

Indtil symptom-

ophør

Salmonella Tyfus/para tyfus

Isolation på enestue (4.1.2)

 

Til 2 negative fæcesdyrkninger efter ophør af anti-biotikabehandling

Gastroenteritis

Viral

Norovirus

Isolation af patienter ved mistanke om akut gastroenteritis (norovirus/roskildesyge), (4.5.1)

Fødemiddelbåren

Kontaktsmitte

Fækal-oral

Dråbesmitte ved opkast

Se (4.5.1)

Adenovirus

Isolation af patienter med Adenovirus (4.1.7)

Kontaktsmitte

Fækal-oral

Dråbesmitte

Se (4.1.7)

Rotavirus

Isolation på enestue (4.1.2)

 

 

Fødemiddelbåren

Kontaktsmitte

Fækal-oral

Dråbesmitte ved opkast

Indtil symptom-

ophør

Sapovirus

Isolation på enestue (4.1.2)

Indtil 48 timer efter symptomophør

Hepatitis A, E

Hepatitis A Virus (HAV)

 

Hepatitis E Virus (HEV)

Isolation på enestue (4.1.2) ved positiv prøve

 

Fødemiddelbåren

Kontaktsmitte

Isolation opretholdes indtil en uge efter start af gulsot eller hvis ingen symptomer 5 uger fra positiv prøve

Herpes Zoster*

(generaliseret i vesikelstadiet)

Varicel Zoster virus

Isolation på enestue (4.1.2)

Direkte kontaktsmitte

Ingen nye vesikler i 2 døgn, og vesiklerne er indtørrede

Hudinfektioner, hvor sekretion ikke kan kontrolleres

Stafylokokker*

Streptokokker*

Andre bakterier

Isolation på enestue

(4.1.2)

Kontaktsmitte

Støvsmitte

Efter ordination

Hæmorrhagisk Feber*

Ebola virus

Marburg virus

Lassa virus

Crimean-Congo-hæmoragisk feber

Forholdsregler og visitation af patienter mistænkt for viral hæmoragisk feber (4.6)

Dråbesmitte

Kontaktsmitte

Blodbåren

Se (4.6)

Influenza A* og B*

Influenza A og B virus

Isolation af patienter ved stærk mistanke om eller verificeret Influenza A og B (4.1.6)

Dråbesmitte

Kontaktsmitte

Se (4.1.6)

Kighoste*

Bordetella pertussis

Isolation på enestue

(4.1.2)

Dråbesmitte

Kontaktsmitte

Efter ordination

Meningitis*

Neisseria meningitis eller ukendt årsag

Isolation af patienter med meningokok-meningitis eller meningitis af ukendt årsag (4.4.1)

Dråbesmitte

Autoinfektion

Se (4.4.1)

SARS-CoV*

MERS-CoV*

 

Coronavirus

Forholdsregler og visitation af patienter mistænkt for Coronavirus (CoV): SARS-CoV og MERS-CoV

Kontakt Infektionshygiejnen

Kontaktsmitte

Dråbekernesmitte

Fækal-oral smitte

Kontakt Infektionshygiejnen

SARS-Cov-2

Ny coronavirus (COVID-19)*

Coronavirus

Forholdsregler for håndtering af COVID-19.

SARS-Cov-2

Ny coronavirus (COVID-19)

(4.8.2)

Kontaktsmitte

Dråbesmitte

 

Se (4.8.2)

Multiresistente

bakterier

MRSA

Methicillin resistente Staphylococcus aureus

MRSA - Methicillin resistente Staphylococcus aureus (4.2.1)

Kontaktsmitte

Støvsmitte

Se (4.2.1)

VRE

Vancomycin resistente enterokokker

Isolation af patienter med Vancomycin Resistente Enterokokker (VRE) (4.2.2)

Kontaktsmitte

Se (4.2.2)

ESBL-producerende enterobakterier

Isolationsforanstaltninger for patienter med ESBL-producerende bakterier (4.2.5)

Kontaktsmitte

Se (4.2.5)

Carbapenemase producerende organismer (CPO)

Isolation af patienter med Carbapenemase Producerende Organismer (CPO) (4.2.7)

Kontaktsmitte

Se (4.2.7)

PRP*

(penicillin-resistente pneumokokker)

Isolation på enestue

(4.1.2)

Dråbesmitte

Når der foreligger 2 negative ekspektorater med 2 dages mellemrum, forudsat at antibiotika har været seponeret mindst 7 dage inden prøvetagning.

Mæslinger*

Morbilli virus

Isolation på slusestue med undertryk, del 1 (4.1.3)

Dråbekernesmitte

Fra 7 døgn efter smitte til 5 døgn efter udbrud af udslæt eller 21 døgn efter smitte.

Pest (hud og lunge)

Yersinia pestis

Isolation på slusestue med undertryk, del 2 (4.1.3)

Kontaktsmitte

Dråbesmitte

Efter ordination

RS-virus

Respiratoriske virus (RS-virus og meta-pneumovirus) hos spæde og små børn

Isolation på enestue

(4.1.2)

 

 

Kontaktsmitte

Dråbesmitte

24 timer efter symptomophør

Polio

Polio myelitis

Isolation på enestue

(4.1.2)

Kontaktsmitte

Fødemiddelbåren

Fækal-oral

Til udskrivelse

Rabies

Rabiesvirus

Isolation på enestue

(4.1.2)

Inokulation

Kontaktsmitte

Til udskrivelse

Røde hunde*

Rubellavirus

Isolation på enestue

(4.1.2)

Dråbesmitte

Kontaktsmitte

Indtil 5 dage efter udbrud af udslæt

Tuberkulose

  • • Lungetuberkulose*

Mycobacterium

tuberculosis

Isolation af patienter med tuberkulose (4.3)

Kontaktsmitte

Dråbesmitte

Støvsmitte

Se (4.3)

  • • Multiresistent

Tuberkulose*

Isolation på slusestue med undertryk, del 1 (4.1.3)

Kontaktsmitte

Dråbesmitte

Støvsmitte

Efter ordination

Skoldkopper*

Varicella Zoster virus

Isolation på slusestue med undertryk, del 1 (4.1.3)

Kontaktsmitte

Dråbekernesmitte

Isolation skal opretholdes indtil min. 2 dage efter sidste vesikels fremkomst og skorpedannelse.

Væggelus

Væggelus

Forebyggelse af spredning med væggelus (4.14)

Obs. Ikke alle patienter med væggelus skal isoleres

Kontaktsmitte

Se (4.14)

Note: Patienter med diarre af ukendt årsag som ikke er mistænkt for ovenstående isolationskrævende sygdomme og som ikke kan samarbejde omkring håndhygiejne bør have enestue. Se Retningslinjen

Generelle smitteforebyggende forholdsregler (3.2)