Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Spirometri – sygeplejerskens opgaver i forbindelse med spirometri

 

Formål:

At beskrive sygeplejerskens opgaver i forbindelse med spirometri m.h.p. at undersøgelsen kan gennemføres korrekt, samt at patienten kan samarbejde i forbindelse med undersøgelsen.

 

Definition af begreber:

Spirometri: Lungefunktionsundersøgelse m.h.p. diagnose, lungestatus.

 

Beskrivelse:

 

Før undersøgelsen:

Forberedelse vedrørende apparatur og utensilier

Lungefunktionsapparat tændt og kalibreret samt indkodet med patientens alder, køn, højde, vægt og race. FVC-graf fremkalde og klar til start.

Apparatet skal være forsynet med hvidt mundstykke til den bærbare computer eller Schiller mundstykker til SEMA 2000.

Evt. engangsmasker til System 22.

Evt. bronchiedilaterende medicin.

Forberedelse vedrørende patienten

Sygeplejersken skal kende indikationen for undersøgelsen og vide om patienten har fået evt. brochiedilaterende medicin, samt hvornår det sidst er givet.

Patienten orienteres om undersøgelsens formål og om at det er nødvendigt at lave undersøgelsen flere gange – patienten skal derfor være udhvilet.

Sygeplejersken sikrer sig, at patienten har fået udleveret og har forstået patientvejledningen, herunder sikre sig at patienten ikke har indtaget hovedmåltid indenfor de sidste to timer.

Patienten skal være iført tøj, der ikke hæmmer respirationen under undersøgelsen.

Sygeplejersken skal kende patientens højde og vægt, samt sikre sig at patienten har en god tandstatus - evt. dårligt siddende tandprotese bør tages ud.

 

Under undersøgelsen:

Patienten støttes om nødvendigt under undersøgelsen, som foretages bedst siddende oprejst.

Det demonstreres for patienten, hvordan mundstykket placeres mellem læberne, så intet luft siver ved siden af. Patienten holder om muligt selv spirometerrøret i hånden.

Patienten orienteres om, at det er vigtigt, at undersøgelsen foregår i et tempo, som han/hun finder acceptabelt.

Teknikken ved undersøgelsen demonstreres for patienten evt. flere gange.

Under forløbet opmuntres patienten under såvel indånding som udånding med det formål at gøre undersøgelsen så optimal som muligt.

Hold tilstrækkelige hvilepauser.

Patienten orienteres herefter om at foretage en maksimal indånding, hvorefter han puster så kraftigt og hurtigt ud som muligt gennem spirometerrøret. Ekspirationen fortsætter til der ikke sker yderligere udvikling i den tegnede kurve.

Undersøgelsen gentages mindst 3 gange eller til det skønnes at bedst mulige resultater er opnået – dog maks. 8 gange. Hold tilstrækkelige hvilepauser.

Patienten observeres under undersøgelsen.

 

Reversibilitetstest

Hvis patienten er i behandling med lungemedicin, holdes der pause med dette før testen jf. skema – se den lægefaglige instruks Spirometri. Efter at undersøgelsen i ”PRE” er afsluttet, administreres den valgte medicin til patienten (Ventoline 4ml gives på Hudson-maske med 8-10 liter O2 pr. minut i 8 minutter).

”Mode”-knappen sættes i position ”POST”.

Post-testen udføres som beskrevet ovenfor, når maksimal effekt af den givne medicin kan forventes (se oversigt over hyppigst anvendte bronchiedilaterende midlers virkningsvaringhed i den lægefaglige instruks Spirometri).

 

Oprydning

Det hvide filter kasseres.

Hudson-maske kasseres.

 

Dokumentation

Det registreres i CCS under ”Sygeplejehandlinger”, at der er udført en lungefunktionstest.

Resultatet ligger automatisk i CCS

Når resultatet skal findes frem:

Vælg CSC clinical suite

Søg patienten

Vælg: “moduler”?”andre systemer”?”Sema 2000”

 

 

Sema 2000: Resultatet ligger automatisk i CCS. Kan findes under ”registreringer” -> EKG (øverste faneblad).

 

Referencer

Spirometri

 

Bilag

Vejledning i spirometri – SDS-104/Schiller SP-250.