Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Antibiotikaprofylakse ved hjerteoperation

 

Primær antibiotikaprofylakse

Fra ½ time før hudincision

  • • Gentamycin 5 mg/kg som engangsdosis, dog max. 500 mg

  • • Cefuroxim 1,5 g x 4 i.v. i første døgn

  • • Cefuroxim 1,5 g x 3 i.v. i andet døgn

 

Cefuroxim gives efter følgende tidsplan

  • • 1. dosis: ½ time før hudincision,

  • • 2. dosis: 3 timer efter første dosis

  • • 3. dosis: 8 timer efter første dosis

  • • 4. dosis: 16 timer efter første dosis

  • • 5., 6. og 7. dosis gives første postoperative døgn kl. 06, 14, og 22

 

Ved cefalosporinallergi gives Vancomycin og Ciproxin som beskrevet for reoperationer nedenfor.

 

Antibiotikaprofylakse ved reoperation for blødning indenfor 48 timer fra primæroperationens start

Fra ½ time før hudincision

 • • Vancomycin 1 g i.v. x 2 (2. dosis gives efter 12 timer) i 1 døgn

 • • Cefuroxim 1,5g x 3 i.v. (Cefuroxim gives efter ovenstående tidsplan for primæroperationen, men fortsættes dog i 1 døgn fra reoperationens start, hvis det skulle have været seponeret tidligere)

Antibiotikaprofylakse ved reoperation for blødning efter 48 timer fra primæroperationens start

Fra ½ time før hudincision

 • • Vancomycin 1 g i.v. x 2 i 1 døgn (2. dosis gives efter 12 timer)

 • • Ciprofloxacin 600mg x 2 i 1 døgn (2. dosis gives efter 12 timer)

 

Antibiotikaterapi ved reoperation for sternuminfektion

Biopsier / dyrkninger fra såret tages før der startes antibiotika.

Der podes fra:

 1. 1. Subcutis

 2. 2. Sternum (præsternalt hvis sternum ikke åbnes)

 3. 3. Mediastinum/pericardiet hvis sternum åbnes

 

Husk at ringe til mikrobiologerne vedr. hasteopsætning af D+R i weekenden, hvor prøverne desuden skal bringes til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling i dagtiden for at få opsat dyrkningen.

 

Efter dyrkninger er taget gives

 • • Vancomycin 1 g i.v. x 2 (2. dosis gives efter 12 timer)

 • • Ciprofloxacin 600mg x 2 (2. dosis gives efter 12 timer)

Varighed: indtil dyrkningssvar/resistenssvar foreligger.