Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Visitationsregler til akutstuen/stue 3

 

Beskrivelse

 

  1. 1. En henvist patient skal så vidt muligt ses samme dag

  2. 2. Efter aftale med henvisende læge kan en patient visiteres til den følgende dag

 

Ved visitationsproblemer til akutstuen/stue 3 kontaktes gynækologisk bagvagt/fødegangsvagt.

 

Følgende patienter visiteres til akutstuen/stue 3:

  1. 3. Patienter med tidlige graviditetskomplikationer (før 20. uge)

  2. 4. Kontrol af ikke faldende eller stagnerende HCG mhp. ultralydskanning

  3. 5. Patienter med akutte gynækologiske lidelser

  4. 6. Tilsyn fra andre afdelinger. Tilsyn skal altid konfereres med bagvagt/fødegangsvagt

  5. 7. Pakkeforløb. I tilfælde af manglende kapacitet i Gynækologisk Ambulatorium kan pakkeforløb visiteres til akutstuen/stue 3. Pakkeforløb skal altid konfereres med bagvagt/fødegangsvagt

  6. 8. Gynækologisk-obstetriske patienter indlagt på Afsnit 105, som behøver gynækologisk undersøgelse eller ultralydskanning

 

Følgende patientgrupper skal så vidt muligt ikke visiteres til akutstuen/stue 3:

  1. 9. Gravide efter 20. uge, som skal tilvækstskannes eller have foretaget flowundersøgelse. Disse patienter skal visiteres til stue 6, sonograf eller Fødegangen

  2. 10. Obstetriske patienter efter 20. graviditetsuge. Disse patienter visiteres til Gynækologisk Ambulatorium

 

Kompetenceniveau

Den lægelige bemanding på akutstuen/stue 3 kan varetages af alle læger i afdelingen.

Varetages funktionen af en yngre læge, vil der altid være en speciallæge som supervisor.

 

 

Definition af begreber

 

Formål

 

Referencer