Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Streptokok gruppe B infektion hos gravide og eller febrilia ved fødslen.

 

Formål:

At identificere nyfødte i høj risiko for gruppe B streptokok og andre bakterielle infektioner.

Tidligst muligt at igangsætte behandling i tilfælde af infektion.

 

Definition af begreber

Højrisikogrupper

 1. 1. Tidligere barn med invasiv GBS sygdom.

 2. 2. Gravide, som i graviditeten har fået påvist GBS ved podning fra urin.

 3. 3. Igangværende fødsel frem til uge 36+6.

 4. 4. Febrilia (38oC) intra partum.

 5. 5. Vandafgang over 18 timer.

 6. 6. Intrapartum GBS PCR er positiv (tages aldrig ved pkt 1 og ved GA under 35+0).

 

Beskrivelse

Nyfødte

Børn født af mødre i risikogruppe for GBS skal altid observeres 48 timer efter fødslen (kan i særlige tilfælde undgås ved GBS PCR negativ test, se flow chart)

 1. 1. Ved mistanke om klinisk infektion af barnet skal det ses af pædiater, og overflyttes til neonatalafdeling.
  Hvis moderen har kliniske tegn på korionamnionit, skal der være pædiater tilstede ved fødslen.

 1. 7. Ingen klinisk mistanke om infektion hos barnet.

   1. a) Har moderen fået antibiotika >/= 4 timer inden barnets fødsel, skal barnet observeres klinisk.

   2. b) Har moderen fået antibiotika < 4 timer inden barnets fødsel og GA< 37 uger eller vandafgang >/= 18 skal der desuden tages CRP 18-24 timer efter fødslen.

   1. 7.1.1. 

   2. 7.1.2. Hvis CRP er mellem 35 og 50 mg/l, klinisk vurdering, overvej antibiotika og/eller gentagelse af CRP efter 6-12 timer..

   3. 7.1.3. CRP >50 mg/l stor sandsynlighed for bakteriel infektion.

Barnet visiteres til:

Neonatalafdeling

 • • Ved mistanke om klinisk infektion.

 • • Hvis barnet er < 35 uger.

B11

 1. a) Hvis moderen tidligere har født et barn med streptokokker gruppe B sygdom (risikogruppe 1)

 2. b) Hvis antibiotika til moderen er givet < 4 timer før barnets fødsel.

Patienthotel

 1. a) Hvis antibiotika er givet >/= 4 timer før fødslen, barnet er uden kliniske tegn på infektion og ≥ 35 uger.

 

Evt. infektion hos barnet behandles efter sepsisinstruks.

Flowchart ”barn i risiko for GBS sygdom”

 

”Se bilag”

 

 

 

 

LINK DPS om ”Forebyggelse af tidligt indsættende neonatal GBS sygdom”

https://www.paediatri.dk/images/dokumenter/Retningslinjer_2021/DPS_guideline_GBS_sygdom_2021.11.30_.pdf

 

LINK omkring ”Febril fødende der har fået epidural inden fødslen” (fra DSOG). Siderne 33-36 giver en god oversigt.

https://static1.squarespace.com/static/5467abcce4b056d72594db79/t/5d53e7d36ae6850001fd66de/1565779933124/FeberUnderF%25c3%25b8dslenGuideline%2520revision%25202019-final.pdf