Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Præmedicin

Beskrivelse

Præmedicin ordineres af anæstesilæge i forbindelse med prætilsyn. Ordinationen dokumenteres i EPJ og på anæstesiskema.

Patientens vanlige medicin skal kun gives præoperativt i det omfang, det ordineres. Det vil oftest dreje sig om vanlige inhalationer, betablokkere, antiepileptika, smertestillende og sederende.

Medicin der normalt ikke gives: ACE-hæmmere, Angiotensin II-antagonister og diuretika.

Præmedicin kan indtil ca. 1 time præoperativt administreres peroralt med 1 glas klar væske. Ud fra en konkret vurdering af den enkelte patient, kan 1 time reduceres til 30 minuter. Se i øvrigt ”præoperative fasterutiner”.

Endokrinologisk

Ved IDDM (Insulin Dependent Diabetes Mellitus) opsættes GIK-drop (Glukose-Insulin-Kalium-drop), og vanlig insulin undlades. Ved NIDDM (Non Insulin Dependent Diabetes Mellitus) kan GIK-drop anvendes på grund af dårlig regulation eller langvarigt indgreb – se PRI-instruks: Diabetes mellitus – perioperativ behandling af voksne.

Vanlig lavdosis steroid gives som præmedicin (<= 7,5 mg), ved større doser gives steroid-”paraply” peroperativt (hydrocortisonsuccinat 100 mg).

Analgetisk

Afdelingens standardpræmedicin til alle voksne patienter, hvor der ikke foreligger kontraindikationer, er tablet paracetamol 1 g.

Herudover gives tablet ibuprofen 400 mg-600mg. Særlig opmærksomhed på kontraindikationer og patientgener.

Til indgreb i lokal anæstesi, spinal eller epidural analgesi gives normalt ikke tablet ibuprofen. Til enkelte operationer ordineres gabapentin, se PRI-instruks Standardanæstesi.

Antiemetisk

Se PRI-instruks Standardanæstesi

Til patienter med særlig risiko for postoperativ kvalme og opkastning (PONV – PostOperativ Nausea og Vomitus), gives tablet ondansetron 4 mg som præmedicin. Det gælder alle mamma-operationer og laparoskopiske galdeoperationer. Til enkelte ordineres Tbl. Dexametason 4 mg (på sengeafsnit), eller inj. Dexametason 4 mg i henhold til instruks vedr. PONV .

Sederende

Ved indsovningsbesvær må patienten gerne om aftenen få sovemedicin efter stamafdelingens ordination. Kun ved særlige behov anvendes præoperativ sedation og da normalt i form af tablet diazepam 5 - 15 mg per os.

Børn (2 – 12 år)

Der anvendes rutinemæssigt Emla® plaster eller Ametop gel 4%. Vanlig medicin som hos voksne.

Børn over 12 år kan få Emla efter konkret vurdering.

Analgesi til børn

Inj. Paracetamol og inj. Toradol gives peroperativt efter skema – se PRI-dokument ”Patientbehandling i opvågningsafsnittet” - ved afslutning af anæstesi med henblik på maksimal postoperativ effekt.

Der anvendes normalt ikke præoperativ sedation.  

Referencer

www.medicin.dk

Liberal fluid fasting: impact on gastric pH and residual volume in healthy children undergoing general anaesthesia for elective surgery. Br J Anaesth. 2018 Sep;121(3):647-655

Perioperative fasting in adults and children. Guidelines from the European Society of Anaesthesiology