Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Overflytning af patienter fra Barselsafsnit 11 - Sygeplejeinstruks (Barselsafsnit 11)


Formål

  • • 

At sikre relevant information ved overflytning.

  • • 

At sikre at patienten oplever overflytningen som koordineret.

  • • 

At forebygge tab af information og brud i kontinuiteten af behandling, pleje, udredning og rehabilitering.

 

Overflytning af patienter sker til

  • • 

Barselshotel

  • • 

Neonatalafsnit 12/13:

 

-

Obstetriske pladser, jf. visitationsregler

 

-

Raske mødre

 

-

Syge børn,

  • • 

Anden afdeling på Aalborg Sygehus,

  • • 

Anden afdeling på andet sygehus,

 

Ved alle overflytninger
Patient og pårørende orienteres om grunden til overflytningen i god tid, hvis det er muligt.

Det sikres, at de forstår grunden til overflytningen.

 

Flytning fra Barselafsnit 11

Til barselshotellet (jf. visitationsregler):

 

-

Plejeansvarligt personale melder patienten til hotellet og giver en kort melding om fødsel- og barselsforløb. Familien ringer til hotellets personale ved ankomsten.

 

-

Medicin pakkes og medgives sectiopatienten.

 

-

Patienten flyttes i PAS til Patienthotellet.

 

Til Neonatalafsnit 12:

 

-

Koordinatorerne fra de to afsnit konfererer dagligt om mulige overflytninger.

 

-

Patienten udskrives i csc.

 

-

Patienter, der fortsat skal følges ambulant på B11, sættes i koordinatormappen.

 

Til Neonatalafsnit 12/13 (Sygt barn):

 

-

Som hovedregel tilses det syge barn først af vagthavende læge på Barselsafsnit 11. Lægen vurderer behovet for tilsyn af pædiater.

 

-

Sygeplejersken kan afhængig af graden af sygdom vurdere, om det er nødvendigt straks at tilkalde den vagthavende pædiater.

 

-

Pædiateren vurderer og ordinerer indlæggelse af det syge barn til Neonatalafsnit 12 eller 13.

 

-

Forældrene orienteres om grunden til overflytningen i god tid, hvis det er muligt. Det sikres, at de forstår grunden til overflytningen.

 

-

Pædiateren melder det syge barn til afsnittet og følger ofte barnet og forældrene til afsnittet.

 

-

Det tilstræbes, at det involverede personalemedlem følger forældrene og barnet på afsnittet og bliver hos disse indtil der er faldet ro over situationen.

 

-

Hvis overflytningen ikke er akut, aftales overflytningstidspunktet mellem koordinatorerne.

 

-

Barnet overflyttes i csc. Kopi af barnejournal medsendes.

 

Til anden afdeling på Aalborg sygehus:

 

-

Lægen melder patienten til anden afdelings vagthavende læge og der skrives et notat i journalen.

 

-

Der aftales transportform (jf. instruks) og tidspunkt for overflytning.

 

-

Plejeansvarligt personale giver mundtlig overlevering til plejeansvarlig sygeplejerske på ny afdeling – eller sygeplejebrev, hvis lægen melder patienten.

 

-

Der kan være ordineret ledsager med på overflytningen.

 

-

Patienten overflyttes i csc.

 

Til anden afdeling på andet sygehus:

 

-

Lægen melder patienten til anden afdelings vagthavende læge og der skrives et notat i journalen.

 

-

Der aftales transportform (jf. instruks) og tidspunkt for overflytning.

 

-

Plejeansvarligt personale giver mundtlig overlevering til ny afdeling.

 

-

Der kan være ordineret ledsager med på overflytningen.

 

-

Er årsagen et sygt barn fra neonatal afsnittet, konfererer de to koordinatorer tidspunktet for, hvornår forældrene kan tage af sted.

 

-

Patienten udskrives i csc.

 

 

Referencer
Retningslinjen er udarbejdet med udgangspunkt i:

- "Anbefalinger for svangreomsorgen” fra Sundhedsstyrelsen

- ”Guidelines fra Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG)":