Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rettidig reaktion på prøvesvar og meddelsesopgaver

Formål

At sikre at der følges op på modtagne svar på prøver og undersøgelser hos enhver patient der behandles i afdelingens regi såvel stationært som i ambulante forløb.

 

Definition af begreber

Prøvesvar er svar på alle analyser fra såvel interne som eksterne laboratorier samt undersøgelser i røntgen, nuklearmedicin, tilsyn og svar på procedurer foretaget i anden afdeling.

Meddelsesopgave er en skreven besked i Opgavelisten.

 

Beskrivelse

Svar modtages på følgende måde:

 

Elektroniske svar

Labka – Klinisk Biokemisk Afdeling

KMA – Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

AS400 - Radiologisk afdeling

AS400- Nuklearmedicinsk afdeling

AS400 - Tilsyn fra andre afdelinger

Pato-Web - Patologisk Institut

 

Klinisk Immunologisk afdeling

SSI – Statens Serum Institut (delvist)

 

Brevsvar

SSI – Statens Serum Institut (delvist)

Specialundersøgelser fra andre afdelinger samt eksternt

 

Meddelsesopgave

Fremfor at benytte mailsystemet benyttes Meddelsesopgave, hvor det letter og sikre arbejdsgangen.

 

På arbejdsdage skal lægen som minimum 1 gang åbne og handle på meddelsesopgaver. Kræves der hurtigere handling, skal benyttes direkte telefonkontakt.

 

Meddelsesopgaver vil i de fleste tilfælde blive oprettet af sekretæren (eller evt. af sygeplejersken) feks.

  • Ved manglende epikrise

  • Ved problemer med at høre det dikterede

  • Kontakt fra ambulant pt, som ønsker opringning

 

Lægen kan ligeledes orientere kollega omkring pt. via Meddelsesopgave.

 

Når Meddelsesopgaven er løst, kvitteres på lignende vis, som ved prøvesvar.

 

Generelt for både indlagte og ambulante patienter

Overordnet er det de behandlende lægers ansvar at se, godkende og handle på prøvesvar=kvittering.

Elektroniske svar fordeles i følgende enheder i opgavelisten: indlagte 7ø, dagshospital, ambulatorie.

 

Indlagte patienter 7Ø

Elektroniske svar: Stuegangsgående læger er ansvarlige for at indkomne elektroniske svar ses, handles på og kvitteres for i CSC. Normalt forventes at man som stuegangsgående sidste gang kl. 14 gennemgår opgavelisten for indkomne svar og kvitterer for svaret. Undtagelser kan være hvis man har eftermiddagsmøder, undervisning ol.

 

Brevsvar: For indlagte patienter lægger sengeafsnitssekretærerne hver morgen ny indkomne brevsvar på lægernes skrivebord i henholdsvis gruppe 1 og 2. Den stuegangsgående læge er ansvarlig for dagligt at godkende med initialer disse brevsvar.

 

Radiologiske svar: Alle undersøgelsesresultater præsenteres hver morgen på røntgenkonference. Når skriftligt svar foreligger i opgavelisten kvitteres i CSC.

 

Hvis afdelingen modtager telefonisk svar, oftest fra Klinisk Mikrobiologisk afdeling, er stuegangsgående sygeplejerske ansvarlig for at orientere stuegangsgående læge/bagvagten om svaret.

 

Ved aftenstuegang vurderer bagvagten nyligt indkomne svar (efter kl 14) på opgavelisten. Bagvagten kvitterer for svaret eller hvis patienten er udskrevet: overdrages svaret til funktionsrollen ”sekretær”.

 

Sengeafsnitssekretæren noterer hver dag på seddel til bagvagt: navn og CPR-nr. på alle patienter, som er overflyttet eller indlagt direkte på 7ø. Således kan bagvagten ved aftenstuegang selv opsøge indkomne svar på patienterne, idet videreforsendelse af elektroniske svar fra andre afdelinger kan være forsinket.

 

Fremkommer der svar efter patienterne er udskrevet: Sengeafsnitssekretæren er ansvarlig for alle hverdage at videresende elektroniske svar og brevsvar til den læge, som har skrevet epikrisen. Skulle den undtagelsesvis ikke været dikteret sendes svaret til den læge, som har det sidste notat i journalen.

 

Daghospitals patienter

Daghospitalslægen er ansvarlig for dagligt at gennemgå, vurderer og kvittere indkomne elektronisk svar i CSC samt brevsvar.

 

Ambulante/udskrevne patienter

Svar på patienter, der følges i ambulatoriet forefindes lettest ved at åbne opgavelisten ”ambulatorie”. Her grupperes svarerne efter ugedag(mandag=1, tirsdag=2,…) og initialer på ambulatorielægen.

 

Desuden kan man modtage svar på ens personlige opgaveliste (f.eks. svar fremkommet efter udskrivelse af patient).

 

Derfor forventes det at alle læger hver dag åbner den personlige opgaveliste og kvitterer på indkomne svar.

 

For udskrevne/ambulante patienter skal man allerseneste indenfor 1 uge (5 hverdage) have kvitteret for opgaven.

 

Er lægen fraværende i over 1 uge, er den enkelte læge ansvarlig for at oplyse kollega om dette, således vedkommende kan kvittere for svar.

 

Læger, der har ambulatorie, har fast aftale om at vikariere med den kollega, som man deler ambulatorieugedag med. Øvrige læger skal lave en aftale med kollega, som så kvitterer for personlige svar i opgavelisten. Dette gøres lettest ved at man åbner i fanen ”anden medarbejder”, fremfinder den pågældende og her kvitterer for svar.